AGH

System Informacyjny DOKUMENT AGH

System Dokument AGH jest systemem informacyjnym pozwalającym na rozsyłanie i udostępnianie oficjalnych dokumentów (w formie dokumentów komputerowych) tworzonych i rozpowszechnianych przez różne jednostki i ciała kolegialne Uczelni. Dotyczą one w większości procedur związanych z zarządzaniem Uczelnią. (więcej o funkcjach)

Tutaj możesz wejść do systemu anonimowo. Będziesz miał możliwość przeglądania tylko dokumentów ogólnodostępnych.

Serwer:

Tutaj możesz zalogować się na serwerze REGENT lub GALAXY (podając nazwę użytkownika i hasło), aby uzyskać:
  1. dostęp do wszystkich dokumentów, do których przeglądania jesteś uprawniony,
  2. możliwość zgodnie ze swoimi uprawnieniami umieszczania dokumentów w systemie (w tym automatycznie rozsyłać je do grup adresatów zdefiniowanych w systemie)

Jeśli nie posiadasz konta na serwerze REGENT, a posiadasz uprawnienia dostępu do dokumentów nie będących dokumentami ogólnodostępnymi, chcąc uzyskać do nich dostęp powinieneś:

  1. Wypełnić zlecenie na założenie konta na serwerze REGENT (dostępne w sekretariacie Centrum Rozwiązań Informatycznych AGH)
  2. Złożyć wypełnione zlecenie do sekretariatu Centrum Rozwiązań Informatycznych AGH
  3. W momencie gdy konto zostanie założone, zostaniesz o tym powiadomiony
  4. Zgłosić panu Markowi Wójtowiczowi fakt uzyskania konta na serwerze REGENT w celu uaktywnienia funkcji dostępu do odpowiednich dokumentów.

UWAGA:

W sprawach związanych z systemem Dokument AGH proszę o kontaktowanie się z administratorem systemu. (Marek Wójtowicz, CRI, wumarex@agh.edu.pl, tel. 34-77)