Uchwały Senatu

DotyczyData▲
Uchwała nr 135/2023 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Senatu AGH w dniu 27 września 2023 r. 2023-10-25
Uchwała nr 134/2023 w sprawie zmiany uchwały nr 201/2020 Senatu AGH z dnia 28 października 2020 roku w sprawie wyboru członków Senackiej Komisji ds. Kształcenia2023-10-25
Uchwała nr 133/2023 w sprawie przekazania przez Uczelnię na rzecz Związku Uczelni „InnoTechKrak” funduszy na dalszą działalność Związku2023-10-25
Uchwała nr 132/2023 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Senatu AGH w dniu 5 lipca 2023 r. 2023-09-27
Uchwała nr 131/2023 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Senatu AGH w dniu 28 czerwca 2023 r.2023-09-27
Uchwała nr 130/2023 w sprawie zmiany uchwał: 73/2020, 95/2023, 71/2020, 72/2020, 76/2020, 69/2023, 68/2023, 53/2023, 5/2022, 71/2022, 107/2020, 72/2022, 70/2020, 108/2020, 67/20232023-09-27
Uchwała nr 129/2023 w sprawie zmiany uchwały 110/2019 z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji2023-09-27
Uchwała nr 128/2023 w sprawie zmiany uchwały 31/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów II stopnia na kierunku studiów Informatyka – Data Science, o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Informatyki, Elektroniki...2023-09-27
Uchwała nr 127/2023 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych „Maszyny i Urządzenia górnictwa podziemnego” prowadzonych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki2023-09-27
Uchwała nr 126/2023 w sprawie zmiany uchwały nr 11/2023 z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia programu studiów I stopnia na kierunku studiów Informatyka Geoprzestrzenna, o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Geodezji Górniczej...2023-09-27
Uchwała nr 125/2023 w sprawie wytycznych dotyczących ustalania programów studiów pierwszego i drugiego stopnia w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie2023-09-27
Uchwała nr 124/2023 w sprawie zmiany uchwały Senatu nr 30/2020 Senatu AGH z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wyborów organów Uczelni na kadencję 2020 – 20242023-09-27
Uchwała nr 123/2023 w sprawie zmiany Statutu AGH2023-09-27
Uchwała nr 127/2023 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych „Maszyny i Urządzenia górnictwa podziemnego” prowadzonych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki2023-07-29
Uchwała nr 122/2023 w sprawie przyjęcia recenzji prof. dr. hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza do wniosku Politechniki Lubelskiej o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa prof. Witoldowi Pedryczowi2023-07-05
Uchwała nr 121/2023 w sprawie Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej i informatycznej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH)2023-07-05
Uchwała nr 120/2023 w sprawie poparcia kandydatury dr. hab. inż. Jacka Tarasiuka, prof. AGH na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej2023-07-05
Uchwała nr 119/2023 w sprawie wyznaczenia kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej (prof. dr hab. Maria Włodarczyk-Makuła)2023-07-05
Uchwała nr 118/2023 w sprawie wyznaczenia kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej (prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski)2023-07-05
Uchwała nr 117/2023 w sprawie wyznaczenia kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej (prof. dr hab. Tadeusz Domański)2023-07-05
Uchwała nr 116/2023 w sprawie wyznaczenia kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej (prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn)2023-07-05
Uchwała nr 115/2023 w sprawie wyznaczenia kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej (prof. dr hab. inż. Jerzy Sładka)2023-07-05
Uchwała nr 114/2023 w sprawie wyznaczenia kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej (prof. dr hab. inż. Tomasz Barszcz)2023-07-05
Uchwała nr 113/2023 w sprawie wyznaczenia kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej (prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski)2023-07-05
Uchwała nr 112/2023 w sprawie wyznaczenia kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej (prof. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski)2023-07-05
Uchwała nr 111/2023 w sprawie wyznaczenia kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej (prof. dr hab. inż. Jacek Stefański)2023-07-05
Uchwała nr 110/2023 w sprawie wyznaczenia kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej (prof. dr hab. inż. Nguyen Ngoc Thanh)2023-07-05
Uchwała nr 109/2023 w sprawie wyznaczenia kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej (prof. dr hab. inż. Aleksander Byrski)2023-07-05
Uchwała nr 108/2023 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie utworzenia Wydziału Informatyki2023-07-05
Uchwała nr 107/2023 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Senatu AGH w dniu 31 maja 2023 r. Pełny tekst uchwały w załączeniu.2023-06-28
Uchwała nr 106/2023 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych „Wady odlewów – diagnostyka, zapobieganie, naprawa” prowadzonych na Wydziale Odlewnictwa. Pełny tekst uchwały w załączeniu.2023-06-28
Uchwała nr 105/2023 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych „Koordynator i Audytor Dostępności” prowadzonych na Wydziale Humanistycznym. Pełny tekst uchwały w załączeniu.2023-06-28
Uchwała nr 104/2023 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych „Data storytelling – narracje wokół danych” prowadzonych na Wydziale Humanistycznym. Pełny tekst uchwały w załączeniu.2023-06-28
Uchwała nr 103/2023 w sprawie ustalenia programu studiów II stopnia na kierunku studiów Nanoinżynieria Materiałów, o profilu ogólnoakademickim prowadzony wspólnie przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Wydział Fizyki i Informatyki...2023-06-28
Uchwała nr 102/2023 w sprawie ustalenia programu studiów II stopnia na kierunku studiów Chemia Budowlana, o profilu ogólnoakademickim prowadzony na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Pełny tekst uchwały w załączeniu.2023-06-28
Uchwała nr 101/2023 w sprawie zmiany uchwały nr 114/2019 Senatu AGH z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.2023-06-28
Uchwała nr 100/2023 w sprawie zmiany uchwały nr 79/2019 Senatu AGH z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska...2023-06-28
Uchwała nr 99/2023 w sprawie zmiany uchwały nr 106/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii...2023-06-28
Uchwała nr 98/2023 w sprawie ustalenia programu studiów II stopnia na kierunku studiów Budownictwo (studia czterosemestralne), o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami. Pełny tekst uchwały w załączeniu.2023-06-28
Uchwała nr 97/2023 w sprawie ustalenia programu studiów II stopnia na kierunku studiów Geośrodowisko miasta, o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Pełny tekst uchwały w załączeniu.2023-06-28
Uchwała nr 96/2023 w sprawie zmiany uchwały nr 113/2019 Senatu AGH z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska...2023-06-28
Uchwała nr 95/2023 w sprawie zmiany uchwały nr 63/2022 Senatu AGH z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych „Cloud and DevOps Academy” prowadzonych na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji...2023-06-28
Uchwała nr 94/2023 w sprawie zmiany uchwały nr 85/2023 z dnia 26 października 2022 roku w sprawie wyboru członków Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich. Pełny tekst uchwały w załączeniu.2023-06-28
Uchwała nr 93/2023 w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2024/2025. Pełny tekst uchwały w załączeniu.2023-06-28
Uchwała nr 92/2023 w sprawie zmiany Statutu AGH. Pełny tekst uchwały w załączeniu.2023-06-28
Uchwała nr 91/2023 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Senatu AGH w dniu 26 kwietnia 2023 r. 2023-05-31
Uchwała nr 90/2023 w sprawie wyznaczenia prof. dr. hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza na recenzenta do wniosku Politechniki Lubelskiej o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa prof. Witoldowi Pedryczowi2023-05-31
Uchwała nr 89/2023 w sprawie wyznaczenia kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej (prof. dr hab. inż. Krzysztof Tajduś)2023-05-31
Uchwała nr 88/2023 w sprawie wyznaczenia kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej (prof. dr hab. inż. Paweł Osłoń)2023-05-31
Uchwała nr 87/2023 w sprawie wyznaczenia kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej (prof. dr hab. inż. Władysław Dąbrowski)2023-05-31
Uchwała nr 86/2023 w sprawie wyznaczenia kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej (prof. dr hab. Marcin Hoffmann)2023-05-31
Uchwała nr 85/2023 w sprawie wyznaczenia kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej (prof. dr hab. Paweł Kulesza)2023-05-31
Uchwała nr 84/2023 w sprawie wyznaczenia kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej (prof. dr hab. Grażyna Stochel)2023-05-31
Uchwała nr 83/2023 w sprawie wyznaczenia kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej (prof. dr hab. inż. Piotr Augustyniak)2023-05-31
Uchwała nr 82/2023 w sprawie wyznaczenia kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej (prof. dr hab. inż. Piotr Faliszewski)2023-05-31
Uchwała nr 81/2023 w sprawie wyznaczenia kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej (prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz)2023-05-31
Uchwała nr 80/2023 w sprawie wyznaczenia kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej (prof. dr hab. Wojciech Dyduch)2023-05-31
Uchwała nr 79/2023 w sprawie wyznaczenia kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej (prof. dr hab. Wojciech Czakon)2023-05-31
Uchwała nr 78/2023 w sprawie wyznaczenia kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej (prof. dr hab. Szymon Cyfert)2023-05-31
Uchwała nr 77/2023 w sprawie wyznaczenia kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej (prof. dr hab. inż. Dariusz Kata)2023-05-31
Uchwała nr 76/2023 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych „Międzyuczelniana Akademia Klimatu” prowadzonych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska2023-05-31
Uchwała nr 75/2023 w sprawie ustalenia programu studiów II stopnia na kierunku studiów Ekotechnologie Cieplne, o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej2023-05-31
Uchwała nr 74/2023 w sprawie ustalenia programu studiów II stopnia na kierunku studiów Energetyka Jądrowa, o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Energetyki i Paliw2023-05-31
Uchwała nr 73/2023 w sprawie ustalenia programu studiów II stopnia na kierunku studiów Transport w Przemyśle 4.0, o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki2023-05-31
Uchwała nr 72/2023 w sprawie zmiany uchwały nr 112/2019 Senatu AGH z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki2023-05-31
Uchwała nr 71/2023 w sprawie zmiany uchwały nr 100/2022 Senatu AGH z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia programu czterosemestralnych studiów drugiego stopnia na kierunku studiów Inżynieria Akustyczna, o profilu ogólnoakademickim...2023-05-31
Uchwała nr 70/2023 w sprawie zmiany uchwały nr 110/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji2023-05-31
Uchwała nr 69/2023 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych „Mistrzostwo Informatyczne dla nauczycieli szkół ogólnokształcących i technicznych” prowadzonych na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji2023-05-31
Uchwała nr 68/2023 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych „Podstawy analityki danych w biznesie” prowadzonych na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji2023-05-31
Uchwała nr 67/2023 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych „Uczenie maszynowe w analityce danych” prowadzonych na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji2023-05-31
Uchwała nr 66/2023 w sprawie w sprawie ustalenia programu studiów II stopnia na kierunku studiów Cyberbezpieczeństwo, o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji2023-05-31
Uchwała nr 65/2023 w sprawie zmiany uchwały nr 96/2019 Senatu AGH z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów ogólnopolskich w 2023 r. z późn. zm.2023-05-31
Uchwała nr 64/2023 w sprawie zmiany uchwały nr 180/2020 Senatu AGH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów ogólnopolskich w 2024 r. z późn. zm.2023-05-31
Uchwała nr 63/2023 w sprawie zmiany uchwały nr 68/2021 Senatu AGH z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów ogólnopolskich w 2025 r. z późn. zm.2023-05-31
Uchwała nr 62/2023 w sprawie zmiany uchwały nr 63/2022 Senatu AGH z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów ogólnopolskich w rekrutacji...2023-05-31
Uchwała nr 61/2023 w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów ogólnopolskich w rekrutacji na rok akademicki 2027/20282023-05-31
Uchwała nr 60/2023 w sprawie zmiany uchwały nr 62/2022 Senatu AGH z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynających cykl kształcenia w 2023-05-31
Uchwała nr 59/2023 w sprawie uzasadnienia wniosku Rektora AGH o nagrodę Ministra Edukacji i Nauki za całokształt dorobku dla prof. dra hab. inż. Andrzeja Jana Kosa2023-05-31
Uchwała nr 58/2023 w sprawie uzasadnienia wniosku Rektora AGH o nagrodę Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej dla prof. dra hab. inż. Jerzego Józefa Sobczaka2023-05-31
Uchwała nr 57/2023 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Senatu AGH w dniu 22 marca 2023 r. 2023-04-26
Uchwała nr 56/2023 w sprawie przyjęcia recenzji prof. dr. hab. inż. Marka Przybylskiego do wniosku Rady Naukowej Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu o nadanie tytułu...2023-04-26
Uchwała nr 55/2023 w sprawie zmiany uchwały nr 79/2019 Senatu AGH z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.2023-04-26
Uchwała nr 54/2023 w sprawie zmiany uchwały nr 75/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Metali Nieżelaznych. 2023-04-26
Uchwała nr 53/2023 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych „Solution Architecture” prowadzonych na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. 2023-04-26
Uchwała nr 52/2023 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych „Nowoczesne koksownictwo” prowadzonych na Wydziale Energetyki i Paliw. 2023-04-26
Uchwała nr 51/2023 w sprawie zmiany uchwały nr 78/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Energetyki i Paliw. 2023-04-26
Uchwała nr 50/2023 w sprawie uzasadnienia wniosku Rektora AGH o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej dla zespołu w składzie: dr hab. inż. Michał Stefaniuk - profesor AGH i Zespół...2023-04-26
Uchwała nr 49/2023 w sprawie uzasadnienia wniosku Rektora AGH o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską dr. inż. Artura Lucjana Guzy. 2023-04-26
Uchwała nr 48/2023 w sprawie uzasadnienia wniosku Rektora AGH o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego dr. hab. inż. Adamowi Janowi Jabłońskiemu. 2023-04-26
Uchwała nr 47/2023 w sprawie uzasadnienia wniosku Rektora AGH o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego dr hab. Agacie Annie Jurkowskiej. 2023-04-26
Uchwała nr 46/2023 w sprawie uzasadnienia wniosku Rektora AGH o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego dr. hab. inż. Mateuszowi Dyndała. 2023-04-26
Uchwała nr 45/2023 w sprawie uzasadnienia wniosku Rektora AGH o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego dr hab. inż. Angelice Kmicie. 2023-04-26
Uchwała nr 44/2023 w sprawie uzasadnienia wniosku Rektora AGH o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską dr Adriany Małgorzaty Gilarskiej. 2023-04-26
Uchwała nr 43/2023 w sprawie uzasadnienia wniosku Rektora AGH o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską dr. inż. Krzysztofa Józefa Pajora. 2023-04-26
Uchwała nr 42/2023 w sprawie uzasadnienia wniosku Rektora AGH o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską dr. inż. Radosława Porady. 2023-04-26
Uchwała nr 41/2023 w sprawie zmian w programie kształcenia w Szkole Doktorskiej AGH. 2023-04-26
Uchwała nr 40/2023 w sprawie zmiany Regulaminu studiów wyższych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. 2023-04-26
Uchwała nr 39/2023 w sprawie opinii Założeń do Projektu Planu rzeczowo-finansowego AGH na 2023 rok (cz. III). 2023-04-26
Uchwała nr 38/2023 w sprawie opinii Założeń do Planu rzeczowo-finansowego AGH na 2023 rok (cz. II). 2023-04-26
Uchwała nr 37/2023 w sprawie opinii Założeń do Projektu Planu rzeczowo-finansowego AGH na 2023 rok (cz. I). 2023-04-26
Uchwała nr 57/2023 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Senatu AGH w dniu 22 marca 2023 r. 2023-03-26
Uchwała nr 36/2023 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Senatu AGH w dniu 1 marca 2023 r. 2023-03-22
Uchwała nr 35/2023 w sprawie wyznaczenia prof. dr. hab. inż. Marka Przybylskiego na recenzenta do wniosku Rady Naukowej Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu...2023-03-22
Uchwała nr 34/2023 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa AGH Panu dr. hab. Sebastianowi Skuzie, Prof. UW. 2023-03-22
Uchwała nr 33/2023 w sprawie zmiany uchwały nr 101/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia programu czterosemestralnych studiów drugiego stopnia na kierunku studiów Nowoczesne Technologie Paliwowe, o profilu ogólnoakademickim...2023-03-22
Uchwała nr 32/2023 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych „MBA TECH” prowadzonych na Wydziale Zarządzania. 2023-03-22
Uchwała nr 31/2023 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych „Executive Master of Business Administration” prowadzonych na Wydziale Zarządzania. 2023-03-22
Uchwała nr 30/2023 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych „Geozagrożenia” prowadzonych na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. 2023-03-22
Uchwała nr 29/2023 w sprawie uchylenia uchwały nr 58/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ujednolicenia używania nazwy Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w językach obcych. 2023-03-22
Uchwała nr 28/2023 w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej AGH.2023-03-22
Uchwała nr 27/2023 w sprawie składu Uczelnianej Komisji Wyborczej. 2023-03-22
Uchwała nr 26/2023 Senatu AGH z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Senatu AGH w dniu 1 lutego 2023 r. 2023-03-01
Uchwała nr 25/2023 Senatu AGH z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie nadania Tytułu Doktora Honoris Causa AGH Panu Profesorowi Mrityunjayowi Singhowi2023-03-01
Uchwała nr 24/2023 Senatu AGH z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie nadania Tytułu Doktora Honoris Causa AGH Panu Profesorowi Janowi Kicińskiemu2023-03-01
Uchwała nr 23/2023 Senatu AGH z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie ustalenia programu studiów II stopnia na kierunku studiów Raw Materials Value Chain, o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami2023-03-01
Uchwała nr 22/2023 Senatu AGH z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 106/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii...2023-03-01
Uchwała nr 21/2023 Senatu AGH z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 116/2019 Senatu AGH z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Zarządzania2023-03-01
Uchwała nr 20/2023 Senatu AGH z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie zmian w programach studiów wyższych w zakresie nazwy i przyporządkowania do dyscyplin w związku ze zmianą nazw niektórych dyscyplin naukowych2023-03-01
Uchwała nr 19/2023 Senatu AGH z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie wynagrodzeń dla członków Rady Uczelni2023-03-01
Uchwała nr 18/2023 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Senatu AGH w dniu 30 listopada 2022 r. 2023-02-01
Uchwała nr 17/2023 w sprawie zmiany uchwały nr 106/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii (obecnie Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodark2023-02-01
Uchwała nr 16/2023 w sprawie zmiany uchwały nr 112/2019 Senatu AGH z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. 2023-02-01
Uchwała nr 15/2023 w sprawie ustalenia programu studiów I stopnia na kierunku studiów Mechanical Engineering, o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. 2023-02-01
Uchwała nr 14/2023 w sprawie zmiany uchwały nr 72/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Matematyki Stosowanej. 2023-02-01
Uchwała nr 13/2023 w sprawie zmiany uchwały nr 113/2019 Senatu AGH z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. 2023-02-01
Uchwała nr 12/2023 w sprawie zmiany uchwały nr 114/2019 Senatu AGH z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. 2023-02-01
Uchwała nr 11/2023 w sprawie ustalenia programu studiów I stopnia na kierunku studiów Informatyka Geoprzestrzenna, o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. 2023-02-01
Uchwała nr 10/2023 w sprawie ustalenia programu studiów II stopnia na kierunku studiów Reemote Sensing and Geo Informatics, o 2023-02-01
Uchwała nr 9/2023 w sprawie zmiany uchwały nr 79/2019 Senatu AGH z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. 2023-02-01
Uchwała nr 8/2023 w sprawie ustalenia programu studiów II stopnia na kierunku studiów Metalcasting Engineering, o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Odlewnictwa. 2023-02-01
Uchwała nr 7/2023 w sprawie ustalenia programu studiów I stopnia na kierunku studiów Ekoprojektowanie i cyfryzacja technologii materiałowych, o profilu ogólnoakademickim, prowadzonym wspólnie na Wydziale Metali Nieżelaznych oraz Wydziale Humanistycznym. 2023-02-01
Uchwała nr 6/2023 w sprawie zmiany uchwały nr 77/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Humanistycznym. 2023-02-01
Uchwała nr 5/2023 w sprawie zmiany uchwały nr 110/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. 2023-02-01
Uchwała nr 4/2023 w sprawie zmiany uchwały nr 70/2019 Senatu AGH z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej. 2023-02-01
Uchwała nr 3/2023 w sprawie określenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej AGH na rok akademicki 2023/2024. 2023-02-01
Uchwała nr 2/2023 w sprawie zmiany uchwały nr 200/2020 Senatu AGH z dnia 30 września 2020 roku w sprawie wyboru członków Senackiej Komisji ds. Statutowo-Regulaminowych. Pełny tekst uchwały w załączeniu.2023-02-01
Uchwała nr 1/2023 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Rady Uczelni AGH za 2022 rok. 2023-02-01
Uchwała nr 111/2022 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Senatu AGH w dniu 30 listopada 2022 r. 2022-12-21
Uchwała nr 110/2022 w sprawie uchwalenia zmian w uchwale nr 19/2021 Senatu AGH z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie wprowadzenia „Zasad i trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie”2022-12-21
Uchwała nr 109/2022 w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie organizacyjnym kształcenia Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej. 2022-12-21
Uchwała nr 108/2022 w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie rekrutacji do Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej. 2022-12-21
Uchwała nr 107/2022 w sprawie uchwalenia zmian w Programie kształcenia Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej. 2022-12-21
Uchwała nr 106/2022 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Senatu AGH w dniu 28 września 2022 r.2022-11-30
Uchwała nr 105/2022 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Senatu AGH w dniu 26 października 2022 r. 2022-11-30
Uchwała nr 104/2022 w sprawie ustalenia programu czterosemestralnych studiów drugiego stopnia na kierunku studiów Fizyka Techniczna, o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej. 2022-11-30
Uchwała nr 103/2022 w sprawie ustalenia programu czterosemestralnych studiów drugiego stopnia na kierunku studiów Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią, o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Energetyki i Paliw. 2022-11-30
Uchwała nr 102/2022 w sprawie ustalenia programu czterosemestralnych studiów drugiego stopnia na kierunku studiów Energetyka, o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Energetyki i Paliw. 2022-11-30
Uchwała nr 101/2022 w sprawie ustalenia programu czterosemestralnych studiów drugiego stopnia na kierunku studiów Nowoczesne Technologie Paliwowe, o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Energetyki i Paliw. 2022-11-30
Uchwała nr 100/2022 w sprawie ustalenia programu czterosemestralnych studiów drugiego stopnia na kierunku studiów Inżynieria Akustyczna, o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. 2022-11-30
Uchwała nr 99/2022 w sprawie ustalenia programu czterosemestralnych studiów drugiego stopnia na kierunku studiów Inżynieria Ciepła, o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. 2022-11-30
Uchwała nr 98/2022 w sprawie ustalenia programu czterosemestralnych studiów drugiego stopnia na kierunku studiów Edukacja Techniczno-Informatyczna, o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. 2022-11-30
Uchwała nr 97/2022 w sprawie ustalenia programu czterosemestralnych studiów drugiego stopnia na kierunku studiów Metalurgia, o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. 2022-11-30
Uchwała nr 96/2022 w sprawie ustalenia programu czterosemestralnych studiów drugiego stopnia na kierunku studiów Inżynieria Metali, o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. 2022-11-30
Uchwała nr 95/2022 w sprawie ustalenia programu studiów I stopnia na kierunku studiów Computer Physics, o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej. 2022-11-30
Uchwała nr 94/2022 w sprawie składu Uczelnianej Komisji Wyborczej. 2022-11-30
Uchwała nr 93/2022 w sprawie przyjęcia Strategii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. 2022-11-30
Uchwała nr 92/2022 w sprawie powołania recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr. hab. Jerzemu Sanetrze. 2022-10-26
Uchwała nr 91/2022 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Senatu AGH w dniu 28 września 2022 r. 2022-10-26
Uchwała nr 90/2022 w sprawie przyjęcia recenzji prof. dr. hab. inż. Jerzego Lisa do wniosku Politechniki Poznańskiej o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa prof. Sitharamie S. Iyengarowi. 2022-10-26
Uchwała nr 89/2022 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa AGH Panu Profesorowi Janowi Kicińskiemu. 2022-10-26
Uchwała nr 88/2022 w sprawie zmiany uchwały nr 200/2020 Senatu AGH z dnia 30 września 2020 roku w sprawie wyboru członków Senackiej Komisji ds. Statutowo-Regulaminowych. 2022-10-26
Uchwała nr 87/2022 w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów. 2022-10-26
Uchwała nr 86/2022 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów. 2022-10-26
Uchwała nr 85/2022 w sprawie zmiany uchwały nr 197/2020 Senatu AGH w sprawie wyboru członków Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich. 2022-10-26
Uchwała nr 84/2022 w sprawie wyznaczenia zespołu w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dr. hab. Jerzemu Sanetrze. 2022-09-28
Uchwała nr 83/2022 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Senatu AGH w dniu 29 czerwca 2022 r. 2022-09-28
Uchwała nr 82/2022 w sprawie przyjęcia wniosku o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Profesorowi Mrityunjayowi Singhowi. 2022-09-28
Uchwała nr 81/2022 w sprawie nadania tytułu Profesora Honorowego Akademii Górniczo-Hutniczej prof. Januszowi Krzysztofowi Kowalowi. 2022-09-28
Uchwała nr 80/2022 w sprawie wyznaczenia prof. dr. hab. inż. Jerzego Lisa na recenzenta do wniosku Politechniki Poznańskiej o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa prof. Sitharamie S. Iyengarowi. 2022-09-28
Uchwała nr 79/2022 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych „Menedżer nadzoru korporacyjnego” prowadzonych na Wydziale Zarządzania. 2022-09-28
Uchwała nr 78/2022 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych „Rachunkowość menedżerska i controling” prowadzonych na Wydziale Zarządzania. 2022-09-28
Uchwała nr 77/2022 w sprawie uzupełnienia składu Uczelnianej Komisji Wyborczej.2022-09-28
Uchwała nr 76/2022 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Senatu AGH w dniu 25 maja 2022 r. 2022-06-29
Uchwała nr 75/2022 w sprawie nadania tytułu Profesora Honorowego Akademii Górniczo-Hutniczej prof. Andrzejowi Łędzkiemu. 2022-06-29
Uchwała nr 74/2022 w sprawie nadania tytułu Profesora Honorowego Akademii Górniczo-Hutniczej prof. Januszowi Łukszy. 2022-06-29
Uchwała nr 73/2022 w sprawie przyjęcia recenzji prof. dr. hab. inż. Jacka Leszczyńskiego do wniosku Politechniki Krakowskiej o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa prof. Jiří Jaromír KLEMEŠ’owi. 2022-06-29
Uchwała nr 72/2022 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych „Systems Engineering (Cloud and DevOps)” prowadzonych na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. 2022-06-29
Uchwała nr 71/2022 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych „Systemy ERP” prowadzonych na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. 2022-06-29
Uchwała nr 70/2022 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych „Employer Branding” prowadzonych na Wydziale Humanistycznym. 2022-06-29
Uchwała nr 69/2022 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych „Analiza i prognozowanie trendów” (Trendwatching & Future Studies) prowadzonych na Wydziale Humanistycznym. 2022-06-29
Uchwała nr 68/2022 w sprawie ustalenia programu I edycji studiów podyplomowych „Międzyuczelniana Akademia Klimatu” prowadzonych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. 2022-06-29
Uchwała nr 67/2022 w sprawie zmiany Uchwały nr 31/2022 Senatu AGH z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu doktorskiego oraz wzoru wspólnego dyplomu doktorskiego, wydawanego w AGH2022-06-29
Uchwała nr 66/2022 w sprawie przekazania przez Uczelnię na rzecz Związku Uczelni „InnoTechKrak” funduszy na dalszą działalność Związku. 2022-06-29
Uchwała nr 65/2022 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Senatu AGH w dniu 27 kwietnia 2022 r. 2022-05-25
Uchwała nr 64/2022 w sprawie ustalenia programu I edycji studiów podyplomowych „Kierownik transformacji cyfrowej” prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. 2022-05-25
Uchwała nr 63/2022 w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów ogólnopolskich w rekrutacji na rok akademicki 2026/2027. 2022-05-25
Uchwała nr 62/2022 w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2023/2024.2022-05-25
Uchwała nr 61/2022 w sprawie uzasadnienia wniosku Rektora AGH o nagrodę Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej dla prof. dra hab. inż. Jerzego Stanisława Zycha. 2022-05-25
Uchwała nr 60/2022 w sprawie uzasadnienia wniosku Rektora AGH o nagrodę Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej dla prof. dra hab. inż. Mirosława Karbowniczka. 2022-05-25
Uchwała nr 59/2022 w sprawie uzasadnienia wniosku Rektora AGH o nagrodę Ministra Edukacji i Nauki za całokształt dorobku dla prof. dra hab. inż. Wojciecha Kucewicza. 2022-05-25
Uchwała nr 58/2022 w sprawie opinii Założeń do Projektu Planu rzeczowo-finansowego AGH na 2022 rok. 2022-05-25
Uchwała nr 57/2022 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Senatu AGH w dniu 30 marca 2022 r. 2022-04-27
Uchwała nr 56/2022 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu Profesora Honorowego AGH prof. Andrzejowi Łędzkiemu. 2022-04-27
Uchwała nr 55/2022 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu Profesora Honorowego AGH prof. Januszowi Łukszy. 2022-04-27
Uchwała nr 54/2022 w sprawie wyznaczenia prof. dr. hab. inż. Jacka Leszczyńskiego na recenzenta do  wniosku Politechniki Krakowskiej o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa prof. Jiří Jaromír KLEMEŠ’owi. 2022-04-27
Uchwała nr 53/2022 w sprawie ustalenia programu I edycji studiów podyplomowych „Przeróbka surowców i odpadów” prowadzonych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami. 2022-04-27
Uchwała nr 52/2022 w sprawie zmiany uchwały nr 211/2020 Senatu AGH w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów. 2022-04-27
Uchwała nr 51/2022 w sprawie zmiany uchwały nr 180/2020 Senatu AGH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów ogólnopolskich w 2024 r. z późn. zm.2022-04-27
Uchwała nr 50/2022 w sprawie zmiany uchwały nr 158/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego z późn. zm.2022-04-27
Uchwała nr 49/2022 w sprawie zmiany uchwały nr 96/2019 Senatu AGH z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów ogólnopolskich w 2023 r. z późn. zm.2022-04-27
Uchwała nr 48/2022 w sprawie zmiany uchwały nr 68/2021 Senatu AGH z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów ogólnopolskich w 2025 r. 2022-04-27
Uchwała nr 47/2022 w sprawie zmiany uchwały nr 67/2021 Senatu AGH z 30.06.2021 w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów I i II stopnia rozpoczynających cykl kształcenia w roku ak. 2022/2023.2022-04-27
Uchwała 46/2022 w sprawie zmiany Regulaminu studiów wyższych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie - zmiana od 1.10.2022 r. 2022-04-27
Uchwała nr 45/2022 w sprawie zmiany Regulaminu studiów wyższych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie - zmiana epizodyczna w związku z sytuacją na Ukrainie. 2022-04-27
Uchwała nr 44/2022 w sprawie opinii Założeń do Planu Rzeczowo-Finansowego AGH na 2022 r. cz. II. 2022-04-27
Uchwała nr 43/2022 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Senatu AGH w dniu 2 marca 2022 r. 2022-03-30
Uchwała nr 42/2022 w sprawie zmiany uchwały nr 115/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu.2022-03-30
Uchwała nr 41/2022 w sprawie ustalenia programu studiów II stopnia na kierunku studiów Modern Materials Design and Application, o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Metali Nieżelaznych. 2022-03-30
Uchwała nr 40/2022 w sprawie ustalenia programu studiów II stopnia na kierunku studiów Energetyka Wodorowa, o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Energetyki i Paliw.2022-03-30
Uchwała nr 39/2022 w sprawie ustalenia programu studiów II stopnia na kierunku studiów Materiały i Technologie dla Energetyki i Lotnictwa, o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Odlewnictwa.2022-03-30
Uchwała nr 38/2022 w sprawie ustalenia programu studiów II stopnia na kierunku studiów Zmiany klimatu – Przeciwdziałanie i Adaptacja, o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. 2022-03-30
Uchwała nr 37/2022 w sprawie opinii Senatu do wniosków o nagrody Prezesa Rady Ministrów dla pracowników AGH. 2022-03-30
Uchwała nr 36/2022 w sprawie uzasadnienia wniosku Rektora AGH o nagrodę Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej dla zespołu w składzie: prof. dr hab. inż. M. Kisiel-Dorohinicki, dr inż. J. Dajda, dr inż. K. Piętak2022-03-30
Uchwała nr 35/2022 w sprawie uzasadnienia wniosku Rektora AGH o nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego dla  dra hab. inż. Piotra Kijanki. 2022-03-30
Uchwała nr 34/2022 w sprawie uzasadnienia wniosku Rektora AGH o nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską dra inż. Jakuba Jurczyka. 2022-03-30
Uchwała nr 33/2022 w sprawie uzasadnienia wniosku Rektora AGH o nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską dra inż. Macieja Bika. 2022-03-30
Uchwała 32/2022 w sprawie uzasadnienia wniosku Rektora AGH o nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską dr inż. Marii Wątroby. 2022-03-30
Uchwała nr 31/2022 w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu doktorskiego oraz wzoru wspólnego dyplomu doktorskiego, wydawanego w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. 2022-03-30
Uchwała nr 30/2022 w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej AGH. 2022-03-30
Uchwała nr 29/2022 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Senatu AGH w dniu 2 lutego 2022 r.2022-03-02
Uchwała nr 28/2022 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu Profesora Honorowego AGH prof. Januszowi Krzysztofowi Kowalowi.2022-03-02
Uchwała nr 27/2022 w sprawie przyjęcia recenzji prof. dr. hab. inż. Tadeusza Słomki do wniosku Politechniki Poznańskiej o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa prof. Mykhailowi Zgurovskiemu. 2022-03-02
Uchwała nr 26/2022 w sprawie przyjęcia recenzji prof. dr. hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza do wniosku Politechniki Częstochowskiej o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa prof. dr. inż. Jackowi Maciejowi Żuradzie. 2022-03-02
Uchwała nr 25/2022 w sprawie przyjęcia recenzji prof. dr. hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza do wniosku Politechniki Częstochowskiej o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa prof. dr. hab. inż. Januszowi Kacprzykowi.2022-03-02
Uchwała nr 24/2022 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych „Narzędzia informatyczne w inżynierii górniczej” prowadzonych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami.2022-03-02
Uchwała nr 23/2022 w sprawie zmiany uchwały nr 112/2019 Senatu AGH z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.2022-03-02
Uchwała nr 22/2022 w sprawie zmiany uchwały nr 108/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej.2022-03-02
Uchwała nr 21/2022 Senatu AGH z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 72/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Matematyki Stosowanej2022-03-02
Uchwała nr 20/2022 w sprawie zmiany uchwały nr 77/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Humanistycznym.2022-03-02
Uchwała nr 19/2022 w sprawie zmiany uchwały nr 110/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. 2022-03-02
Uchwała nr 18/2022 w sprawie zmiany uchwały nr 31/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów II stopnia na kierunku studiów Informatyka - Data Science, o profilu ogólnoakademickim na WIEiT2022-03-02
Uchwała nr 17/2022 w sprawie zmiany uchwały nr 111/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów I stopnia na kierunku studiów Cyberbezpieczeństwo, o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji.2022-03-02
Uchwała nr 16/2022 w sprawie zmiany uchwały nr 107/2019 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej.2022-03-02
Uchwała nr 15/2022 w sprawie ustalenia programu studiów I i II stopnia na kierunku studiów Inżynieria Metali, o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej.2022-03-02
Uchwała nr 14/2022 w sprawie ustalenia programu studiów II stopnia na kierunku studiów Metallurgical Engineering, o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej.2022-03-02
Uchwała 13/2022 w sprawie ustalenia programu studiów I stopnia na kierunku studiów Inżynieria Procesów Przemysłowych, o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej.2022-03-02
Uchwała nr 12/2021 w sprawie ustalenia programu studiów I stopnia na kierunku studiów Technologie Przemysłu 4,0, o profilu ogólnoakademickim, prowadzonym wspólnie na WO oraz WEAIiIB2022-03-02
Uchwała nr 11/22 w sprawie opinii Założeń do Projektu Planu rzeczowo-finansowego AGH na 2022 rok. 2022-03-02
Uchwała nr 10/2021 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Senatu AGH w dniu 15 grudnia 2021 r.2022-02-02
Uchwała nr 9/2022 w sprawie wyznaczenia prof. dr. hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza na recenzenta do wniosku Politechniki Czestochowskiej o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa prof. hab. dr inż. Januszowi Kacprzykowi2022-02-02
Uchwała nr 8/2022 w sprawie wyznaczenia prof. dr. hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza na recenzenta do wniosku Politechniki Czestochowskiej o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa prof. dr inż. Jackowi Maciejowi Żuradzie2022-02-02
Uchwała nr 7/2022 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych „Wodór i biometan – pozyskanie, transport i wykorzystanie” prowadzonych na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu2022-02-02
Uchwała nr 6/2022 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych „Nowe metody inżynierii naftowej i gazowniczej” prowadzonych na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu2022-02-02
Uchwała nr 5/2021 w sprawie w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych „Systemy Baz Danych” prowadzonych na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji2022-02-02
Uchwała nr 4/2022 w sprawie ustalenia programu studiów II stopnia na kierunku studiów Inżynieria Bezpieczeństwa, o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami2022-02-02
Uchwała nr 3/2022 w sprawie zmiany uchwały nr 200/2020 Senatu AGH w sprawie wyboru członków Senackiej Komisji ds. Statutowo-Regulaminowych2022-02-02
Uchwała nr 2/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Uczelni za 2021 rok2022-02-02
Uchwała nr 1/2022 w sprawie uchwalenia roku 2022 rokiem prof. Walerego Goetla2022-02-02
Uchwała nr 97/2021 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Senatu AGH w dniu 27 października 2021 r. 2021-12-15
Uchwała nr 96/2021 w sprawie wyrażenia poparcia ogólnopolskiej akcji informacyjno-protestacyjnej w sprawie niewystarczającego poziomu finansowania nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce 2021-12-15
Uchwała nr 95/2021 w sprawie wyznaczenia prof. dr. hab. inż. Tadeusza Słomki na recenzenta do wniosku Politechniki Poznańskiej o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa prof. Mykhailowi Zgurovskiemu2021-12-15
Uchwała nr 94/2021 w sprawie określenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej AGH na rok akademicki 2022/20232021-12-15
Uchwała nr 93/2021 w sprawie przekazania przez Uczelnie na rzecz Związku Uczelni „Inno TechKrak” 20 tysięcy złotych na dalszą działalność Związku. 2021-12-15
Uchwała nr 92/2021 w sprawie wyboru kandydata prof. dr hab. inż. Jana Szmidta na członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 2021-10-27
Uchwała nr 91/2021 w sprawie zmiany uchwały nr 146/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie „Zasad i trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie”.2021-10-27
Uchwała nr 90/2021 w sprawie zmiany Statutu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 26 czerwca 2019 r. Pełny tekst uchwały w załączeniu.2021-10-27
Uchwała nr 89/2021 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Senatu AGH w dniu 30 czerwca 2021 r. 2021-09-29
Uchwała nr 88/2021 w sprawie przyjęcia recenzji prof. dr. hab. inż. Jerzego Lisa do wniosku Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Panu Markowi Dareckiemu. 2021-09-29
Uchwała nr 87/2021 w sprawie nadania tytułu Konsula Honorowego AGH Panu Profesorowi Ehrenfriedowi Zschechowi. 2021-09-29
Uchwała nr 86/2021 w sprawie zmiany uchwały nr 183/2020 z dn. 26 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów habilitacyjnych wydawanych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. 2021-09-29
Uchwała nr 85/2021 w sprawie zmiany uchwały nr 105/2019 Senatu AGH z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu doktorskiego oraz wzoru wspólnego dyplomu doktorskiego, wydawanego w AGH2021-09-29
Uchwała nr 84/2021 w sprawie wyboru kandydata prof. dr hab. inż. Tadeusza W. Więckowskiego na członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 2021-09-29
Uchwała nr 83/2021 w sprawie wyboru kandydata Prof. dr hab. inż. Jana Szmidta na członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.2021-09-29
Uchwała nr 82/2021 w sprawie wyboru kandydatki prof. dr hab. Agnieszki Merkisz-Guranowskiej na członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 2021-09-29
Uchwała nr 81/2021 w sprawie uchwalenia zasad wyboru kandydatów na członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 2021-09-29
Uchwała nr 80/2021 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Senatu AGH w dniu 26 maja 2021 r. 2021-06-30
Uchwała nr 79/2021 w sprawie nadania tytułu Doktora Honoris Causa AGH Panu Profesorowi Januszowi Mroczce. 2021-06-30
Uchwała nr 78/2021 w sprawie wyznaczenia prof. dr. hab. inż. Jerzego Lisa na recenzenta do  wniosku Politechniki Rzeszowskiej o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa mgr inż. Markowi Dareckiemu. 2021-06-30
Uchwała nr 77/2021 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych „Adaptacja do zmian klimatu” prowadzonych na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. 2021-06-30
Uchwała nr 76/2021 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych „Nowoczesne technologie bezwykopowej budowy rurociągów” prowadzonych na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu. 2021-06-30
Uchwała nr 75/2021 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych „Analityka finansowa i controlling procesów przemysłowych” prowadzonych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami. 2021-06-30
Uchwała nr 74/2021 w sprawie zmiany uchwały nr 113/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. 2021-06-30
Uchwała nr 73/2021 w sprawie zmiany uchwały nr 114/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. 2021-06-30
Uchwała nr 72/2021 w sprawie zmiany uchwały nr 117/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Energetyki i Paliw.2021-06-30
Uchwała nr 71/2021 w sprawie zmiany uchwały nr 78/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Energetyki i Paliw.2021-06-30
Uchwała nr 70/2021 w sprawie zmiany uchwały nr 70/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej. 2021-06-30
Uchwała nr 69/2021 w sprawie zmiany uchwały nr 179/2020 Senatu AGH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2021/2022. 2021-06-30
Uchwała nr 68/2021 w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów ogólnopolskich w 2025 r. 2021-06-30
Uchwała nr 67/2021 w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2022/2023.2021-06-30
Uchwała nr 66/2021 w sprawie wyrażenia opinii do wniosku Rektora o Nagrody Ministra Edukacji i Nauki dla nauczycieli akademickich za 2020 rok. 2021-06-30
Uchwała nr 65/2021 w sprawie uzasadnienia wniosku Rektora AGH o nagrodę Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej dla prof. dra hab. inż. Piotra Faliszewskiego. 2021-06-30
Uchwała nr 64/2021 w sprawie zmiany uchwały nr 179/2020 Senatu AGH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie uzasadnienia wniosku Rektora AGH o nagrodę MEN za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej dla dra inż. Jacka Jarosława Dajdy2021-06-30
Uchwała nr 63/2021w sprawie uzasadnienia wniosku Rektora AGH o nagrodę Ministra Edukacji i Nauki za całokształt dorobku dla prof. dra hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza. 2021-06-30
Uchwała nr 62/2021 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Senatu AGH w dniu 28 kwietnia 2021 r. 2021-05-26
Uchwała nr 61/2021 w sprawie przyjęcia recenzji prof. Tomasza Stobieckiego do wniosku Uniwersytetu Warszawskiego o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa prof. Hideo Ohno. 2021-05-26
Uchwała nr 60/2021 w sprawie ustalenia programu studiów II stopnia o profilu ogólnoakademickim na nowym kierunku Energy Environmental and Engineering (studia wspólne) na Wydziale Energetyki i Paliw. 2021-05-26
Uchwała nr 59/2021 w sprawie ustalenia programu studiów II stopnia na kierunku studiów TWORZYWA i TECHNOLOGIE MOTORYZACYJNE, o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Odlewnictwa. 2021-05-26
Uchwała nr 58/2021 w sprawie zmiany uchwały nr 180/2020 Senatu AGH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów ogólnopolskich w 2024 r. 2021-05-26
Uchwała nr 57/2021 w sprawie zmiany uchwały nr 158/2018 Senatu AGH z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego z późn. zm.2021-05-26
Uchwała nr 56/2021 w sprawie zmiany uchwały nr 96/2019 Senatu AGH z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów ogólnopolskich w 2023 r. z późn. zm.2021-05-26
Uchwała nr 55/2021 w sprawie zmiany uchwały nr 179/2020 Senatu AGH z 26.06.2020 w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów I i II stopnia w roku akademickim 2021/2022 i przyjęcia tekstu jednolitego2021-05-26
Uchwała nr 54/2021 w sprawie pozytywnej opinii w sprawie zmiany nazwy Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii na Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami. 2021-05-26
Uchwała nr 53/2021 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Senatu AGH w dniu 24 marca 2021 r. 2021-04-28
Uchwała nr 52/2021 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych „Współczesne niskoemisyjne technologie energetyczne i źródła energii” prowadzonych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. 2021-04-28
Uchwała nr 51/2021 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych „Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa górniczego” prowadzonych na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii. 2021-04-28
Uchwała nr 50/2021 w sprawie zmiany uchwały nr 73/2019 w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Odlewnictwa. 2021-04-28
Uchwała nr 49/2021 w sprawie zmiany uchwały nr 112/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. 2021-04-28
Uchwała nr 48/2021 w sprawie zmiany uchwały nr 115/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu. 2021-04-28
Uchwała nr 47/2021 w sprawie zmiany uchwały nr 119/2019 z 26.06.2019 w sprawie ustalenia programu studiów I stopnia na kierunku studiów Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce, o profilu ogólnoakademickim na Wydziałach: IEiT, Humanistycznym, IMiC2021-04-28
Uchwała nr 46/2021 w sprawie zmiany uchwały nr 78/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Energetyki i Paliw. 2021-04-28
Uchwała nr 45/2021 w sprawie uzupełniania składu Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów. 2021-04-28
Uchwała nr 44/2021 w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej AGH. 2021-04-28
Uchwała nr 43/2021 w sprawie zmiany uchwały nr 56/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów wyższych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.  2021-04-28
Uchwała nr 42/2021 w sprawie podziału funduszu na odtworzenie majątku trwałego ACK Cyfronet AGH. 2021-04-28
Uchwała nr 41/2021 w sprawie opinii Zasad podziału Funduszu na odtworzenie majątku trwałego na 2021 rok. 2021-04-28
Uchwała nr 40/2021 w sprawie opinii Założeń do Projektu Planu rzeczowo-finansowego AGH na 2021 rok.2021-04-28
Uchwała nr 39/2021 w sprawie reasumpcji uchwały nr 18/2021 z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie opinii Założeń do Projektu Planu rzeczowo-finansowego AGH na 2021 rok. 2021-04-28
Uchwała nr 38/2021 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Senatu AGH w dniu 3 marca 2021 r.2021-03-24
Uchwała nr 37/2021 w sprawie w sprawie uchylenia uchwały nr 253/2012 Senatu AGH z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie2021-03-24
Uchwała nr 36/2021 w sprawie w sprawie przyjęcia recenzji prof. Piotra Augustyniaka do wniosku Politechniki Śląskiej o nadanie TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA prof. Metinowi Akayowi2021-03-24
Uchwała nr 35/2021 w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia wydawanych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie2021-03-24
Uchwała nr 34/2021 w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr 113/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska2021-03-24
Uchwała nr 33/2021 w sprawie zmiany uchwały nr 75/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Metali Nieżelaznych2021-03-24
Uchwała nr 32/2021 w sprawie zmiany uchwały nr 108/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej2021-03-24
Uchwała nr 31/2021 w sprawie zmiany uchwały nr 118/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów I i II stopnia na kierunku studiów Paliwa i Środowisko, o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Energetyki i Paliw2021-03-24
Uchwała nr 30/2021 w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr 114/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki2021-03-24
Uchwała nr 29/2021 wyrażająca stanowisko w sprawie ustalenia programu studiów I i II stopnia na kierunku studiów Zaawansowane Materiały Inżynierskie, o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej2021-03-24
Uchwała nr 28/2021 w sprawie pozytywnej opinii Senatu do wniosków o nagrody Prezesa Rady Ministrów dla pracowników AGH2021-03-24
Uchwała nr 27/2021 w sprawie uzasadnienia wniosku Rektora AGH o nagrodę Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej lub działalności wdrożeniowej dla prof. dra hab. inż. Andrzeja Bogdana Jajszczyka2021-03-24
Uchwała nr 26/2021 w sprawie uzasadnienia wniosku Rektora AGH o nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego dla  dra hab. inż. Konrada Kowalczyka2021-03-24
Uchwała nr 25/2021 w sprawie uzasadnienia wniosku Rektora AGH o nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego dla  dra hab. Łukasza Andrzeja Lacha2021-03-24
Uchwała nr 24/2021 Senatu AGH z dnia 24 marca 2021 r.w sprawie uzasadnienia wniosku Rektora AGH o nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego dla dra hab. inż. Wojciecha Tabisia2021-03-24
Uchwała nr 23/2021 w sprawie uzasadnienia wniosku Rektora AGH o nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego dla dra hab. inż. Adama Głowacza2021-03-24
Uchwała nr 22/2021 w sprawie uzasadnienia wniosku Rektora AGH o nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską dra inż. Rafała Sikory2021-03-24
Uchwała nr 21/2021 w sprawie uzasadnienia wniosku Rektora AGH o nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską dra inż. Martyny Ewy Ekiert-Radeckiej.2021-03-24
Uchwała nr 20/2021 w sprawie uzasadnienia wniosku Rektora AGH o nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską dra inż. Jana Fryderyka Huebnera.2021-03-24
Uchwała nr 19/2021 w sprawie wprowadzenia „Zasad i trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie”2021-03-24
Uchwała nr 18/2021 w sprawie opinii Założeń do Projektu Planu rzeczowo-finansowego AGH na 2021 rok2021-03-24
Uchwała nr 17/2021 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Senatu AGH w dniu 20 stycznia 2021 r. 2021-03-03
Uchwała nr 16/2021 wyrażająca stanowisko w sprawie wniosku złożonego przez dr. hab. inż. Marka Miśkowicza o umorzenie postępowania w sprawie nadania tytułu profesora. 2021-03-03
Uchwała nr 15/2021 w sprawie wyznaczenia prof. dr. hab. inż. Piotra Augustyniaka na recenzenta do  wniosku Politechniki Śląskiej o nadanie TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA prof. Metinowi Akayowi.2021-03-03
Uchwała nr 14/2021 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA AGH Panu Profesorowi Januszowi Mroczce. 2021-03-03
Uchwała nr 13/2021 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych „Zastosowanie Bezzałogowych Statków Latających (BSL) w rozwiązywaniu zagadnień inżynierskich”  prowadzonych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.2021-03-03
Uchwała nr 12/2021 w sprawie zmiany uchwały nr 71/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunku studiów Mikro- i Nanotechnologie w Biofizyce, o profilu ogólnoakademickim na WFiIS 2021-03-03
Uchwała nr 11/2021 w sprawie zmiany uchwały nr 33/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku studiów Nanoinżynieria Materiałów, o profilu ogólnoakademickim na WFiIS 2021-03-03
Uchwała nr 10/2021 w sprawie zmiany uchwały nr 70/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej. 2021-03-03
Uchwała nr 9/2021 w sprawie zmiany uchwały nr 77/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Humanistycznym. 2021-03-03
Uchwała nr 8/2021 w sprawie zmiany uchwały nr 97/2019 Senatu AGH z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 117/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów prowadzonych na WEiP2021-03-03
Uchwała nr 7/2021 w sprawie zmiany uchwały nr 110/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji.2021-03-03
Uchwała nr 6/2021 w sprawie poparcia kandydatury do Nagrody Heisiga za wybitne i nowatorskie osiągnięcia naukowe.2021-03-03
Uchwała nr 5/2021 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Senatu z dnia 16 grudnia 2020 r. 2021-01-20
Uchwała nr 4/2021 w sprawie nadania TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA AGH Panu Profesorowi Wojciechowi Żurkowi. 2021-01-20
Uchwała nr 3/2021 w sprawie zmiany uchwały nr 97/2019 Senatu AGH z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów I i II stopnia w roku akademickim 2020/20212021-01-20
Uchwała nr 2/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Uczelni za 2020 rok.2021-01-20
Uchwała nr 1/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Uczelni za 2019 rok. 2021-01-20
Uchwała nr 228/2020 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Senatu z dnia 25 listopada 2020 r.2020-12-16
Uchwała nr 227/2020 w sprawie określenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej AGH na rok akademicki 2021/2022. 2020-12-16
Uchwała nr 226/2020 w sprawie ustalenia programu studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Inżynieria Naftowa i Gazownicza, o profilu praktycznym (studia dualne) na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu. 2020-12-16
Uchwała nr 225/2020 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Uczelni.2020-12-16
Uchwała nr 224/2020 w sprawie powołania Rady Uczelni na kadencję 2021-2024. 2020-12-16
Uchwała nr 223/2020 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Senatu z dnia 28 października 2020 r. 2020-11-25
Uchwała nr 222/2020 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Senatu z dnia 30 września 2020 r. 2020-11-25
Uchwała nr 221/2020 w  sprawie  powołania  reprezentantów  Akademii  Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie do Rady Związku Uczelni „InnoTechKrak”.2020-11-25
Uchwała nr 220/2020 w sprawie „Zasad i trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie”.2020-11-25
Uchwała nr 219/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 201/2020 Senatu AGH w sprawie wyboru członków Senackiej Komisji ds. Kształcenia. 2020-11-25
Uchwała nr 218/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 200/2020 Senatu AGH w sprawie wyboru członków Senackiej Komisji ds. Statutowo-Regulaminowych.2020-11-25
Uchwała nr 217/2020 w sprawie ustalenia zasad oceny okresowej nauczycieli akademickich AGH. 2020-11-25
Uchwała nr 216/2020 w sprawie ustalenia zasad działania stałych Komisji Senackich w okresie kadencji 2020-2024. 2020-11-25
Uchwała nr 215/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu Senatu AGH. 2020-11-25
Uchwała nr 214/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 197/2020 Senatu AGH w sprawie wyboru członków Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich.2020-10-28
Uchwała nr 213/2020 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów.2020-10-28
Uchwała nr 212/2020 w sprawie wyboru Przewodniczącego Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów.2020-10-28
Uchwała nr 211/2020 w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów.2020-10-28
Uchwała nr 210/2020 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów. 2020-10-28
Uchwała nr 209/2020 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów2020-10-28
Uchwała nr 208/2020 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów. 2020-10-28
Uchwała nr 207/2020 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów. 2020-10-28
Uchwała nr 206/2020 w sprawie wyboru Przewodniczącego Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów.2020-10-28
Uchwała nr 205/2020 w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów.2020-10-28
Uchwała nr 204/2020 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów.2020-10-28
Uchwała nr 203/2020 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów.2020-10-28
Uchwała nr 202/2020 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów. 2020-10-28
Uchwała nr 201/2020 w sprawie powołania składu Senackiej Komisji ds. Kształcenia na okres kadencji 2020-2024. 2020-10-28
Uchwała nr 200/2020 w sprawie powołania składu Senackiej Komisji ds. Statutowo-Regulaminowych na okres kadencji 2020-2024. 2020-10-28
Uchwała nr 199/2020 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA AGH Panu Profesorowi Wojciechowi Żurkowi.2020-09-30
Uchwała nr 198/2020 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich.2020-09-30
Uchwała nr 197/2020 w sprawie wyboru członków Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich.2020-09-30
Uchwała nr 196/2020 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela AGH do Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (KISD) w dyscyplinie „nauki fizyczne”.2020-09-30
Uchwała nr 195/2020 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela AGH do Rady Programowej Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (KISD) w dyscyplinie ”inżynieria materiałowa”.2020-09-30
Uchwała nr 194/2020 w sprawie opinii Senatu AGH do kandydatury na Zastępcę Dyrektora Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej [KISD] w dyscyplinie "nauki fizyczne".2020-09-30
Uchwała nr 193/2020 w sprawie opinii Senatu AGH do kandydatury na Zastępcę Dyrektora Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej [KISD] w dyscyplinie "inżynieria materiałowa".2020-09-30
Uchwała nr 192/2020 w sprawie wyboru Przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Kształcenia na okres kadencji 2020-2024.2020-09-30
Uchwała nr 191/2020 w sprawie wyboru Przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Statutowo-Regulaminowych na okres kadencji 2020-2024.2020-09-30
Uchwała nr 190/2020 w sprawie powołania stałych Komisji Senackich na okres kadencji 2020-2024.2020-09-30
Uchwała nr 189/2020 w sprawie limitów miejsc w rekrutacji do Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej na rok 2020/2021. 2020-07-08
Uchwała nr 188/2020 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z działalności Uczelni w 2019 r. 2020-07-08
Uchwała nr 187/2020 w przedmiocie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego w dziedzinie nauk technicznych odpowiadającej dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych wg nowej klasyfikacji dr hab. inż. Beacie Grabowskiej.2020-06-26
Uchwała nr 186/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 14/2019 Senatu AGH z dnia 27 lutego 2019 w sprawie wytycznych dotyczących projektowania i ustalania programów studiów wyższych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.2020-06-26
Uchwała nr 185/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 146/2019 Senatu AGH z dnia 25 września 2019 r. w sprawie „Zasad i trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.2020-06-26
Uchwała nr 184/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 145/2019 Senatu AGH z dnia 25 września 2019 r. w sprawie „Zasad i trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.2020-06-26
Uchwała nr 183/2020 w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów habilitacyjnych wydawanych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.2020-06-26
Uchwała nr 182/2020 w sprawie nadania TYTUŁU KONSULA HONOROWEGO AGH prof. Masato Murakami.2020-06-26
Uchwała nr 181/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 78/2019 AGH z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Energetyki i Paliw.2020-06-26
Uchwała nr 180/2020 w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także konkursów ogólnopolskich w 2024 r.2020-06-26
Uchwała nr 179/2020 w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2021/2022.2020-06-26
Uchwała nr 178/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych pod nazwą: „Strategie biznesowe w gospodarce o obiegu zamkniętym (COZ)” prowadzonych na Wydziale Zarządzania.2020-06-26
Uchwała nr 177/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych pod nazwą: „Geoinformacja w rozpoznaniu podłoża budowlanego” prowadzonych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.2020-06-26
Uchwała nr 176/2020 w sprawie przyjęcia Protokołu z Posiedzenia Senatu z dnia 3 kwietnia 2020 r. Pełny tekst Protokołu wysłano systemem Document w dniu 8 kwietnia 2020 r.2020-06-19
Uchwała nr 175/2020 w sprawie przyjęcia Protokołu z Posiedzenia Senatu z dnia 26 lutego 2020 r. Pełny tekst Protokołu wysłano systemem Document w dniu 27 marca 2020 r.2020-06-19
Uchwała nr 174/2020 w sprawie przyjęcia Protokołu z Posiedzenia Senatu AGH z dnia 29 stycznia 2020 r. Pełny tekst Protokołu wysłano systemem Document w dniu 27 marca 2020 r.2020-06-19
Uchwała nr 173/2020 w sprawie przyjęcia recenzji prof. dr hab. inż. Antoniego Kalukiewicza do wniosku Politechniki Lubelskiej o nadanie TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA Politechniki Lubelskiej Panu prof. J. Gawlikowi z Politechniki Krakowskiej.2020-06-19
Uchwała nr 172/2020 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Uczelni.2020-06-19
Uchwała nr 171/2020 w sprawie uzupełnienia składu pierwszej Rady Uczelni.2020-06-19
Uchwała nr 170/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 158/2018 Senatu AGH z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 62/2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego.2020-05-29
Uchwała nr 169/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 96/2019 Senatu AGH z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów ogólnopolskich w 2023 roku.2020-05-29
Uchwała nr 168/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 56/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów wyższych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.2020-05-29
Uchwała nr 167/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „Analiza i prognozowanie trendów” prowadzonych na Wydziale Humanistycznym.2020-05-29
Uchwała nr 166/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „Energetyka i jakość powietrza” prowadzonych na Wydziale Energetyki i Paliw.2020-05-29
Uchwała nr 165/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „Geoenergetyka i Geoinżynieria” prowadzonych na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu.2020-05-29
Uchwała nr 164/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „Nowoczesne gazownictwo i zarządzanie w sektorze gazownictwa” prowadzonych na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu.2020-05-29
Uchwała nr 163/2020 Senatu w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „Technologia i przetwórstwo szkła” prowadzonych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.2020-05-29
Uchwała nr 162/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „Geofizyka stosowana” prowadzonych na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.2020-05-29
Uchwała nr 161/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „Techniczne i administracyjne aspekty ochrony i Inżynierii Środowiska” prowadzonych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.2020-05-29
Uchwała nr 160/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „Audyting i certyfikacja energetyczna budynków” prowadzonych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.2020-05-29
Uchwała nr 159/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „Rozproszone źródła i magazyny energii- klastry energii” prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej.2020-05-29
Uchwała nr 158/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „Jakość energii elektrycznej” prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej.2020-05-29
Uchwała nr 157/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „Wentylacja i klimatyzacja kopalń podziemnych” prowadzonych na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii.2020-05-29
Uchwała nr 156/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „Przeróbka surowców mineralnych” prowadzonych na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii.2020-05-29
Uchwała nr 155/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „Aerologia górnicza” prowadzonych na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii. 2020-05-29
Uchwała nr 154/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 74/2019 w sprawie ustalenia programu studiów I stopnia na kierunku „Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne, o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Odlewnictwa.2020-05-29
Uchwała nr 153/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 73/2019 w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Odlewnictwa.2020-05-29
Uchwała nr 152/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 116/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Zarządzania.2020-05-29
Uchwała nr 151/2020 u w sprawie zmiany uchwały nr 117/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia i dostosowania programu studiów na kierunkach prowadzonych na Wydziale Energetyki i Paliw.2020-05-29
Uchwała nr 150/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 114/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.2020-05-29
Uchwała nr 149/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 107/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej.2020-05-29
Uchwała nr 148/2020 w sprawie wszczęcia procedury uzupełnienia składu pierwszej Rady Uczelni oraz wyboru Przewodniczącego Rady Uczelni. 2020-05-29
Uchwała nr 147/2020 Senatu AGH z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej prof. dr. hab. inż. Marka Przybylskiego — kandydata na Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica na kadencję 2020-2024.2020-05-15
Uchwała nr 146/2020 Senatu AGH z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej prof. dr. hab. inż. Jerzego Lisa — kandydata na Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica na kadencję 2020-2024.2020-05-15
Uchwała nr 145/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „Employer Branding” prowadzonych przez Wydział Humanistyczny. 2020-05-08
Uchwała nr 144/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „Zarządzanie talentami w branży technologicznej” prowadzonych przez Wydział Humanistyczny. Pełny tekst uchwały w załączeniu.2020-05-08
Uchwała nr 143/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „Zarządzanie organizacją IT” prowadzonych przez Wydział Humanistyczny.2020-05-08
Uchwała nr 142/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „Matematyka finansowa: inżynieria finansowa w zarządzaniu ryzykiem” prowadzonych przez Wydział Matematyki Stosowanej.2020-05-08
Uchwała nr 141/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych pn. „Matematyka z elementami informatyki” prowadzonych przez Wydziały: Fizyki i Informatyki Stosowanej, Matematyki Stosowanej, Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.2020-05-08
Uchwała nr 140/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „Informatyka w szkole” prowadzonych przez Wydziały: Fizyki i Informatyki Stosowanej, Matematyki Stosowanej, Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.2020-05-08
Uchwała nr 139/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „Fizyka z elementami informatyki” prowadzonych przez Wydziały: Fizyki i Informatyki Stosowanej, Matematyki Stosowanej, Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.2020-05-08
Uchwała nr 138/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „Chemia z elementami ochrony środowiska” prowadzonych przez Wydziały: Fizyki i Informatyki Stosowanej, Matematyki Stosowanej, Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.2020-05-08
Uchwała nr 137/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „Zarządzanie produkcją” prowadzonych przez Wydział Zarządzania. 2020-05-08
Uchwała nr 136/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „Zarządzanie nieruchomościami” prowadzonych przez Wydział Zarządzania.2020-05-08
Uchwała nr 135/2020 w sprawie ustalenia programu studiów p.n. „Rachunkowość” prowadzonych przez Wydział Zarządzania.2020-05-08
Uchwała nr 134/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. Negocjacje i mediacje – alternatywne metody budowania porozumienia” prowadzonych przez Wydział Zarządzania.2020-05-08
Uchwała nr 133/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „Metody statystycznej analizy danych" prowadzonych przez Wydział Zarządzania.2020-05-08
Uchwała nr 132/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „Inżynieria jakości oprogramowania” prowadzonych przez Wydział Zarządzania. Pełny tekst uchwały w załączeniu.2020-05-08
Uchwała nr 131/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „HR Business Partner – Partner strategiczny w zarządzaniu ludźmi” prowadzonych przez Wydział Zarządzania.2020-05-08
Uchwała nr 130/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „Facility Management – zarządzanie inteligentnym budynkiem” prowadzonych przez Wydział Zarządzania. 2020-05-08
Uchwała nr 129/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „Cyberbezpieczeństwo i zarządzanie bezpieczeństwem informacji” prowadzonych przez Wydział Zarządzania.2020-05-08
Uchwała nr 128/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „Zarządzanie projektami. Kwalifikacje project managera” prowadzonych przez Wydział Zarządzania.2020-05-08
Uchwała nr 127/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „Zarządzanie przedsiębiorstwem” prowadzonych przez Wydział Zarządzania.2020-05-08
Uchwała nr 126/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „Zarządzanie systemami logistycznymi” prowadzonych przez Wydział Zarządzania.2020-05-08
Uchwała nr 125/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „Zarządzanie w przemyśle naftowym i gazowniczym” prowadzonych przez Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu.2020-05-08
Uchwała nr 124/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „Udostępnianie i dystrybucja wód podziemnych” prowadzonych przez Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu.2020-05-08
Uchwała nr 123/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „Transport gazu i energetyka gazowa” prowadzonych przez Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. 2020-05-08
Uchwała nr 122/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „Technologie wiertnicze w udostępnianiu złóż i Geoinżynierii” prowadzonych przez Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. 2020-05-08
Uchwała nr 121/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „Podstawy górnictwa otworowego” prowadzonych przez Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. 2020-05-08
Uchwała nr 120/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „Modelowanie i optymalizacja w transporcie i dystrybucji gazu” prowadzonych przez Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu.2020-05-08
Uchwała nr 119/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „Inżynieria gazownicza – sieci i instalacje gazowe, wodne i kanalizacyjne” prowadzonych przez Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu.2020-05-08
Uchwała nr 118/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „Inżynieria wiertnicza” prowadzonych przez Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu.2020-05-08
Uchwała nr 117/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „Chemia analityczna w przemyśle i ochronie środowiska” prowadzonych przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.2020-05-08
Uchwała nr 116/2020 Senatu w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „Biomateriały – materiały dla medycyny” prowadzonych przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.2020-05-08
Uchwała nr 115/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „Szacowanie nieruchomości” prowadzonych przez Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.2020-05-08
Uchwała nr 114/2020 w sprawie ustalenia studiów podyplomowych p.n. „Systemy informacji geograficznej” prowadzonych przez Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.2020-05-08
Uchwała nr 113/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „BIM - modelowanie i zarządzanie informacją o obiektach, infrastrukturze i procesach budowlanych” prowadzonych przez Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.2020-05-08
Uchwała nr 112/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „Przemysłowe systemy sterowania” prowadzonych przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.2020-05-08
Uchwała nr 111/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „Urządzenia transportu linowego” prowadzonych przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.2020-05-08
Uchwała nr 110/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „Odnawialne zasoby i źródła Energii” prowadzonych przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.2020-05-08
Uchwała nr 109/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „Energetyka cieplna” prowadzonych przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.2020-05-08
Uchwała nr 108/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych pn. „Techniki Informacyjne w kryminalistyce” prowadzonych przez Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji.2020-05-08
Uchwała nr 107/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „Systemy ERP na przykładzie SAP ERP” prowadzonych przez Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji.2020-05-08
Uchwała nr 106/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „Zarządzanie projektami informatycznymi” prowadzonych przez Wydział Elektrotechniki, Automatyk, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej.2020-05-08
Uchwała nr 105/2020 w sprawie ustalenia studiów podyplomowych p.n. „Sztuczna Inteligencja w diagnostyce i praktyce medycznej” prowadzonych przez Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej.2020-05-08
Uchwała nr 104/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „Inżynieria oprogramowania” prowadzonych przez Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej.2020-05-08
Uchwała nr 103/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „Infrastruktura IT” prowadzonych przez Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej.2020-05-08
Uchwała nr 102/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „Informatyka i Zarządzanie-Menedżer Bezpieczeństwa Informacji - Inspektor Ochrony Danych Osobowych - poziom zaawansowany (MBI-IODO)” prowadzonych przez WEAIiIB2020-05-08
Uchwała nr 101/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „Informatyka i Zarządzanie,-Inspektor ochrony danych osobowych – Audytor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji” prowadzonych przez WEAIiIB 2020-05-08
Uchwała nr 100/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych pn. „Wentylacja i klimatyzacja obiektów” prowadzonych przez Wydział Górnictwa i Geoinżynierii.2020-05-08
Uchwała nr 99/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „Górnictwo podziemne” prowadzonych przez Wydział Górnictwa i Geoinżynierii.2020-05-08
Uchwała nr 98/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „Górnictwo odkrywkowe” prowadzonych przez Wydział Górnictwa i Geoinżynierii.2020-05-08
Uchwała nr 97/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych p.n. „Budownictwo i bezpieczeństwo tunelowe” prowadzonych przez Wydział Górnictwa i Geoinżynierii.2020-05-08
Uchwała nr 96/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 77/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Humanistycznym.2020-05-08
Uchwała nr 95/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 72/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Matematyki Stosowanej.2020-05-08
Uchwała nr 94/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 71/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunku studiów Mikro- i Nanotechnologie w Biofizyce o profilu ogólnoakademickim na WFiIS2020-05-08
Uchwała nr 93/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 70/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej.2020-05-08
Uchwała nr 92/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 78/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Energetyki i Paliw. 2020-05-08
Uchwała nr 91/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 110/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji.2020-05-08
Uchwała nr 90/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 108/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. 2020-05-08
Uchwała nr 89/2020 Senatu AGH z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzenia czynności procedury wyborczej zdalnie z wykorzystaniem technologii informatycznych i szczegółowy sposób przeprowadzenia tych czynności.2020-05-08
Uchwała nr 88/2020 Senatu AGH z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 26 czerwca 2019 r.2020-05-08
Uchwała nr 87/2020 Senatu AGH z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 30/2020 z 26.02.2020 w sprawie wyborów organów Uczelni na kadencję 2020–2024 zmienionej Uchwałą nr 44/2020 Senatu z 3.04.2020 i Uchwałą nr 48/2020 Senatu z 24.04.20202020-05-08
Uchwała nr 86/2020 w sprawie nadania TYTUŁU KONSULA HONOROWEGO AGH Panu Profesorowi Ihorowi Kocanowi.2020-04-24
Uchwała nr 85/2020 w sprawie przyjęcia recenzji prof. Tadeusza Pisarkiewicza do wniosku Politechniki Warszawskiej w sprawie nadania TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA prof. Andrzejowi Strójwąsowi.2020-04-24
Uchwała nr 84/2020 w sprawie przyjęcia recenzji prof. Andrzeja Kosa do wniosku Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w sprawie nadania TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA prof. Andrzejowi Napieralskiemu.2020-04-24
Uchwała nr 83/2020 w sprawie wyznaczenia prof. Tomasza Stobieckiego na recenzenta do wniosku Uniwersytetu Warszawskiego o nadanie TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA prof. Hideo Ohno.2020-04-24
Uchwała nr 82/2020 Uchwała Senatu w sprawie wyznaczenia prof. Antoniego Kalukiewicza na recenzenta do wniosku Politechniki Lubelskiej o nadanie TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA prof. dr hab. inż. Józefowi Gawlikowi z Politechniki Krakowskiej.2020-04-24
Uchwała nr 81/2020 w sprawie nadania imienia Profesora Adama Bielańskiego pawilonowi A-3.2020-04-24
Uchwała nr 80/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych pn. „Skuteczna Komunikacja i kreowanie Wizerunku” prowadzonych przez Wydział Humanistyczny.2020-04-24
Uchwała nr 79/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych pn. „Praktyczna psychologia kierowania i negocjacji” prowadzonych przez Wydział Humanistyczny.2020-04-24
Uchwała nr 78/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych pn. „Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie” prowadzonych przez Wydział Zarządzania.2020-04-24
Uchwała nr 77/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych pn. „Menedżer jakości” prowadzonych przez Wydział Zarządzania. 2020-04-24
Uchwała nr 76/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych pn. „Metody wytwarzania oprogramowania” prowadzonych przez Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. Pełny tekst uchwały w załączeniu.2020-04-24
Uchwała nr 75/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych pn. „Nowoczesne sieci teleinformatyczne” prowadzonych przez Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. Pełny tekst uchwały w załączeniu.2020-04-24
Uchwała nr 74/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych pn. „ Systemy baz danych” prowadzonych przez Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. Pełny tekst uchwały w załączeniu.2020-04-24
Uchwała nr 73/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych pn. „Analiza danych -Data Science” prowadzonych przez Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. Pełny tekst uchwały w załączeniu.2020-04-24
Uchwała nr 72/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych pn. „Informatyka-projektowanie, programowanie i eksploatacja systemów” prowadzonych przez Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. Pełny tekst uchwały w załączeniu.2020-04-24
Uchwała nr 71/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych pn. „Cyberbezpieczeństwo w praktyce” prowadzonych przez Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. Pełny tekst uchwały w załączeniu.2020-04-24
Uchwała nr 70/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych pn. „Technologie IT i procesy biznesowe” prowadzonych przez Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. Pełny tekst uchwały w załączeniu.2020-04-24
Uchwała nr 69/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych pn. „Programowanie aplikacji Webowych” prowadzonych przez Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej.2020-04-24
Uchwała nr 68/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych „Grafika komputerowa i podstawy technik poligraficznych” prowadzonych na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii.2020-04-24
Uchwała nr 67/2020 w sprawie uzasadnienia wniosku Rektora AGH o nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia naukowe dla dr inż. Patryka Orzechowskiego.2020-04-24
Uchwała nr 66/2020 w sprawie uzasadnienia wniosku Rektora AGH o nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku dla prof. dr hab. inż. Janusza Kowala.2020-04-24
Uchwała nr 65/2020 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii do wniosku Rektora o Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich za 2019 rok.2020-04-24
Uchwała nr 64/2020 w sprawie uzasadnienia wniosku Rektora AGH o nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora dla dr inż. Joanny Marii Snajdor.2020-04-24
Uchwała nr 63/2020 w sprawie uzasadnienia wniosku Rektora AGH o nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora dla dr inż. Ewy Bogusławy Knapik.2020-04-24
Uchwała nr 62/2020 w sprawie uzasadnienia wniosku Rektora AGH o nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego dla dr hab. inż. Magdaleny Karoliny Ziąbki.2020-04-24
Uchwała nr 61/2020 w sprawie uzasadnienia wniosku Rektora AGH o nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego dla dr hab. inż. Grzegorza Adama Brusa.2020-04-24
Uchwała nr 60/2020 w sprawie uzasadnienia wniosku Rektora AGH o nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora dla dr inż. Adama Fheeda.2020-04-24
Uchwała nr 59/2020 w sprawie uzasadnienia wniosku Rektora AGH o nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego dla dr hab. inż. Bartłomieja Wiendlochy.2020-04-24
Uchwała nr 58/2020 w sprawie uzasadnienia wniosku Rektora AGH o nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopni9a doktora habilitowanego dla dr hab. inż. Radosława Skowrońskiego.2020-04-24
Uchwała nr 57/2020 w sprawie uzasadnienia wniosku Rektora AGH o nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora dla dr inż. Jakuba Kremera.2020-04-24
Uchwała nr 56/2020 w sprawie uzasadnienia wniosku Rektora AGH o nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego dla dra hab. Pawła Przybyłowicza.2020-04-24
Uchwała nr 55/2020 w sprawie uzasadnienia wniosku Rektora AGH o nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia w zakresie działalności naukowej lub wdrożeniowej prof. dra hab. inż. Wojciecha Mitkowskiego.2020-04-24
Uchwała nr 54/2020 w sprawie pozytywnej opinii Senatu do wniosków o nagrody Prezesa Rady Ministrów dla pracowników AGH.2020-04-24
Uchwała nr 53/2020 w sprawie Regulaminu Szkoły Doktorskiej AGH.2020-04-24
Uchwała nr 52/2020 w sprawie podziału funduszu na odtworzenie majątku trwałego ACK Cyfronet AGH.2020-04-24
Ichwała nr 51/2020 w sprawie opinii Założeń do Planu Rzeczowo-Finansowego AGH na 2020 r. cz. III.2020-04-24
Uchwała nr 50/2020 w sprawie opinii Założeń do Planu Rzeczowo-Finansowego AGH na 2020 r. Cz. II.2020-04-24
Uchwała nr 49/2020 w sprawie pozytywnej opinii Założeń do Planu Rzeczowo-Finansowego AGH na 2020 r. cz. I.2020-04-24
Uchwała nr 48/2020 w sprawie zmiany Uchwały nr 30/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wyborów organów Uczelni na kadencję 2020 – 2024 zmienionej Uchwałą nr 44/2020 Senatu z dnia 3 kwietnia 2020 r.2020-04-24
Uchwała nr 47/2020 w sprawie przyjęcia recenzji prof. Tadeusza Słomki do wniosku Politechniki Łódzkiej o nadanie TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA Politechniki Łódzkiej Panu Börje Ekholm. 2020-04-03
Uchwała nr 46/2020 w sprawie przyjęcia recenzji prof. Tadeusza Słomki do wniosku Politechniki Śląskiej o nadanie TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA Politechniki Śląskiej Panu prof. Jurijowi Jarosławowiczowi Bobalo, Rektorowi Politechniki Lwowskiej. 2020-04-03
Uchwała nr 45/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 97/2029 Senatu AGH z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021.2020-04-03
Uchwała nr 44/2020 w sprawie reasumpcji uchwały AGH nr 30/2020 Senatu AGH z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wyborów organów Uczelni na kadencję 2020-2024.2020-04-03
Uchwała nr 43/2020 w przedmiocie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego w dziedzinie nauk fizycznych  odpowiadających dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych wg nowej klasyfikacji dr. hab. Ryszardowi Zachowi.2020-02-26
Uchwała nr 42/2020 w przedmiocie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego w dziedzinie nauk fizycznych  odpowiadających dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych wg nowej klasyfikacji dr. hab. inż. Andrzejowi Bernasikowi.2020-02-26
Uchwała nr 41/2020 w przedmiocie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego w dziedzinie nauk technicznych odpowiadającej dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych wg nowej klasyfikacji dr. hab. inż. Jerzemu Zychowi. 2020-02-26
Uchwała nr 40/2020 w przedmiocie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego w dziedzinie nauk technicznych odpowiadającej dziedzinie nauk  inżynieryjno-technicznych wg nowej klasyfikacji dr. hab. inż. Marcinowi Chodakowi. 2020-02-26
Uchwała nr 39/2020 w przedmiocie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego w dziedzinie nauk technicznych odpowiadającej dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych wg nowej klasyfikacji2020-02-26
Uchwała nr 38/2020 w sprawie uzupełnienia składu Uczelnianej Komisji Wyborczej. 2020-02-26
Uchwała nr 37/2020 w sprawie wyznaczenia prof. Tadeusza Słomkę na recenzenta do wniosku Politechniki Łódzkiej o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa dr Börje Ekholmowi, prezydentowi firmy Ericsson.2020-02-26
Uchwała nr 36/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych pn.: „Zarządzanie sprzedażą” prowadzonych przez Wydział Zarządzania.2020-02-26
Uchwała nr 35/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych pn.: „Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa” prowadzonych przez Wydział Zarządzania. 2020-02-26
Uchwała nr 34/2020 w sprawie ustalenia programu studiów I i II stopnia na kierunku studiów INFORMATYKA I SYSTEMY INTELIGENTNE, o profilu ogólnoakademickim na WEAIiIB. Pełny tekst uchwały w załączeniu.2020-02-26
Uchwała nr 33/2020 w sprawie ustalenia programu studiów I stopnia na kierunku studiów NANOINŻYNIERIA MATERIAŁÓW, o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.2020-02-26
Uchwała nr 32/2020 w sprawie ustalenia programu studiów II stopnia na kierunku studiów TWORZYWA I TECHNOLOGIE MOTORYZACYJNE, o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Odlewnictwa.2020-02-26
Uchwała nr 31/2020 w sprawie ustalenia programu studiów II stopnia na kierunku INFORMATYKA - DATA SCIENCE, o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji.2020-02-26
Uchwała nr 30/2020 w sprawie wyborów organów Uczelni na kadencję 2020-2024.2020-02-26
Uchwała nr 29/2020 w przedmiocie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego w dziedzinie nauk technicznych odpowiadającej dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych wg nowej klasyfikacji dr. hab. inż. Jerzemu Cetnarowi.2020-01-29
Uchwała nr 28/2020 w przedmiocie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego w dziedzinie nauk o Ziemi odpowiadającej dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych wg nowej klasyfikacji dr. hab. inż. Maciejowi Maneckiemu.2020-01-29
Uchwałę nr 27/2020 w przedmiocie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego w dziedzinie nauk o Ziemi odpowiadającej dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych według nowej klasyfikacji dr hab. Maciejowi Dariuszowi Ciszewskiemu.2020-01-29
Uchwała nr 26/2020 w przedmiocie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego w dziedzinie nauk technicznych odpowiadającej dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych wg nowej klasyfikacji dr. hab. inż. Tomaszowi Barszczowi.2020-01-29
Uchwała nr 25/2020 w sprawie określenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej AGH na rok akademicki 2020/2021. 2020-01-29
Uchwała nr 24/2020 w sprawie zmian w programie kształcenia w Szkole Doktorskiej AGH.2020-01-29
Uchwała nr 23/2020 w sprawie określenia limitów rekrutacji do Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2020/2021.2020-01-29
Uchwała nr 22/2020 w sprawie wyznaczenia prof. dr hab. inż. Andrzeja Kosa na recenzenta do wniosku Uniwersytetu Morskiego w Gdyni o nadanie TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA prof. dr hab. inż. Andrzejowi Napieralskiemu.2020-01-29
Uchwała nr 21/2020 w sprawie zmian w składach Komisji Senackich: w składzie Senackiej Komisji ds. Współpracy w miejsce stud. Oliwii Woźniak powołano stud. Dominikę Marcak.2020-01-29
Uchwała nr 20/2020 w sprawie zmian w składach Komisji Senackich: w składzie Senackiej Komisji ds. Budżetu w miejsce stud. Damiana Pazika powołano stud. Dianę Mirowską. 2020-01-29
Uchwała nr 19/2020 w sprawie zmian w składach Komisji Senackich: w składzie Senackiej Komisji ds. Statutowo-Regulaminowych w miejsce stud. Kamila Świerada powołano stud. Konrada Marszałka.2020-01-29
Uchwała nr 18/2020 w sprawie wyznaczenia prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomkę na recenzenta do wniosku Politechniki Śląskiej o nadanie TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA Prof. Jurijowi Bobalo, Rektorowi Politechniki Lwowskiej.2020-01-29
Uchwała nr 17/2020 w sprawie wyznaczenia prof. dr hab. inż. Tadeusza Pisarkiewicza na recenzenta do wniosku Politechniki Warszawskiej o nadanie TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA prof. Andrzejowi Strójwąsowi.2020-01-29
Uchwała nr 16/2020 w sprawie nadania TYTUŁU PROFESORA HONOROWEGO AGH Prof. dr hab. inż. Wojciechowi Góreckiemu. 2020-01-29
Uchwała nr 15/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych pn. „Social Media & Content Marketing” prowadzonych przez Wydział Humanistyczny.2020-01-29
Uchwała nr 14/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych pn. „User Experience & Product Design” prowadzonych przez Wydział Humanistyczny.2020-01-29
Uchwała nr 13/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych pn. „Marketing Internetowy” prowadzonych przez Wydział Humanistyczny.2020-01-29
Uchwała nr 12/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych pn. „Przedsiębiorczość technologiczna” prowadzonych przez Wydział Zarządzania we współpracy z Krakowskim Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. Z. o. o. spółką celową AGH. 2020-01-29
Uchwała nr 11/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych pn. „Nowoczesne koncepcje zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami” prowadzonych przez Wydział Zarządzania. 2020-01-29
Uchwała nr 10/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych pn. „Kreowanie doświadczeń klientów” prowadzonych przez Wydział Zarządzania.2020-01-29
Uchwała nr 9/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych pn. „Budowanie marki w praktyce” prowadzonych przez Wydział Zarządzania.2020-01-29
Uchwała nr 8/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych pn.„ Marketing 4.0. Narzędzia, Projekty, Skuteczność” prowadzonych przez Wydział Zarządzania.2020-01-29
Uchwała nr 7/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych pn. „Transport i eksploatacja instalacji lądowych LNG” prowadzonych przez Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu.2020-01-29
Uchwała nr 6/2020 Senatu w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych pn. „Geologia Górnicza” prowadzonych przez Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.2020-01-29
Uchwała nr 5/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych pn. „Nowoczesna Grafika Komputerowa dla Nie-informatyka” prowadzonych przez Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej.2020-01-29
Uchwała nr 4/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych pn. „Eksploatacja ujęć wód podziemnych” prowadzonych przez Wydział Górnictwa i Geoinżynierii.2020-01-29
Uchwała nr 3/2020 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych pn. „Bezpieczeństwo i higiena pracy” prowadzonych przez Wydział Górnictwa i Geoinżynierii.2020-01-29
Uchwała nr 2/2020 w sprawie uzupełnienia składu Uczelnianej Komisji Wyborczej o dr Mateusza Zubika.2020-01-29
Uchwała nr 1/2020 w sprawie uzupełnienia składu Uczelnianej Komisji Wyborczej o mgr Małgorzatę Voigt.2020-01-29
Uchwała nr 153/2019 w przedmiocie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego w dziedzinie nauk fizycznych  odpowiadających dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych wg nowej klasyfikacji Dr hab. Nice Spiridis z WFiIS2019-11-27
Uchwała nr 152/2019 w przedmiocie poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego w dziedzinie nauk technicznych odpowiadającej dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych wg nowej klasyfikacji dr. hab. inż. Piotrowi Faliszewskiemu z WIEiT2019-11-27
Uchwała nr 151/2019 w sprawie nadania TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA AGH Panu Profesorowi Alberto L. Sangiovanni-Vincentelli2019-11-27
Uchwała nr 150/2019 w sprawie zmiany uchwały nr 79/2019 Senatu AGH z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów II stopnia na kierunku studiów Geodezja i Kartografia, o profilu ogólnoakademickim na WGGiIŚ2019-11-27
Uchwała nr 149/2019 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej2019-11-27
Uchwała nr 148/2019 w sprawie zasad stosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy.2019-10-30
Uchwała nr 147/2019 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Macieja Roskosza, prof. nadzw. z WIMiR2019-09-25
Uchwała nr 146/2019 w sprawie „Zasad i trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie”.2019-09-25
Uchwała nr 145/2019 w sprawie „Zasad i trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie”.2019-09-25
Uchwała nr 144/2019 w sprawie uwzględnienia autopoprawki do uchwały w sprawie „Zasad i trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w AGH” i uzupełnienia składu komisji doktorskiej o recenzentów i promotorów2019-09-25
Uchwała nr 143/2019 w sprawie przyjęcia recenzji prof. Antoniego Kalukiewicza do wniosku Politechniki Krakowskiej o nadanie TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA prof. dr hab. inż. Adamowi Hamrolowi.2019-09-25
Uchwała nr 142/2019 w sprawie nadania imienia dr hab. Piotra Tomczyka, prof. nadzw. budynkowi D-4. 2019-09-25
Uchwała nr 141/2019 w sprawie zmiany uchwały nr 80/2014 Senatu AGH z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich.2019-09-25
Uchwała nr 140/2019 w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się w Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie.2019-09-25
Uchwała nr 139/2019 w sprawie ustalenia programu studiów na nowym kierunku studiów II stopnia CHEMIA W KRYMINALISTYCE.2019-09-25
Uchwała nr 138/2019 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Rektora o przekształcenie Studium Języków Obcych i Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w jednostki podstawowe.2019-09-25
Uchwała nr 137/2019 w sprawie przyjęcia Statutu AGH.2019-06-26
Uchwała nr 128/2019 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Zbisława Tabora z WEAIiIB2019-06-26
Uchwała nr 127/2019 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Jerzego Baranowskiego z WEAIiIB2019-06-26
Uchwała nr 126/2019 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Jacka Jakubowskiego z Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii.2019-06-26
Uchwała nr 125/2019 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Dr hab. inż. Jerzego Feliksa, prof. nadzw. z Wydziału Zarządzania.2019-06-26
Uchwała nr 124/2019 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Dr hab. inż. Roberta Szczygła, prof. nadzw. z WEAIiIB2019-06-26
Uchwała nr 123/2019 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na czas nieokreślony na stanowisko profesora zwyczajnego Prof. dr hab. inż. Andrzeja Baczmańskiego z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej.2019-06-26
Uchwała nr 122/2019 w sprawie Regulaminu Szkoły Doktorskiej AGH. 2019-06-26
Uchwała nr 121/2019 w sprawie Regulaminu organizacyjnego kształcenia Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej.2019-06-26
Uchwała nr 119/2019 w sprawie ustalenia programu studiów I stopnia na kier. Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce o profilu ogólnoakademickim na Wydziałach: IEiT, Humanistycznym, IMiC2019-06-26
Uchwałę nr 118/2019 w sprawie ustalenia programu studiów I i II stopnia na kierunku studiów Paliwa i Środowisko o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Energetyki i Paliw.2019-06-26
Uchwałę nr 117/2019 w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach prowadzonych na Wydziale Energetyki i Paliw.2019-06-26
Uchwała nr 116/2019 w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Zarządzania.2019-06-26
Uchwała nr 115/2019 w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach prowadzonych na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu.2019-06-26
Uchwała nr 114/2019 w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. 2019-06-26
Uchwała nr 113/2019 w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.2019-06-26
Uchwała nr 112/2019 w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach prowadzonych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki2019-06-26
Uchwała nr 111/2019 w sprawie ustalenia programu studiów I stopnia na kierunku studiów Cyberbezpieczeństwo o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji.2019-06-26
Uchwała nr 110/2019 w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji.2019-06-26
Uchwała nr 109/2019 w sprawie ustalenia programu studiów I stopnia na kierunku studiów Computer Science o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej.2019-06-26
Uchwała nr 108/2019 w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej.2019-06-26
Uchwała nr 107/2019 w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach prowadzonych na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej.2019-06-26
Uchwała nr 106/2019 w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii.2019-06-26
Uchwała nr 105/2019 w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu doktorskiego oraz wzoru wspólnego dyplomu doktorskiego, wydawanego w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. 2019-06-26
Uchwała nr 104/2019 w sprawie uzasadnienia wniosku Rektora AGH o nagrodę Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, lub działalności wdrożeniowej dla prof. dr hab. Danuty Marii Kisielewskiej.2019-06-26
Uchwała nr 103/2019 w sprawie uzasadnienia wniosku Rektora AGH o nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską dla dr. inż. Michała Daniela Dziadka.2019-06-26
Uchwała nr 102/2019 w sprawie uzasadnienia wniosku Rektora AGH o nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską dla dr inż. Agnieszki Pęska-Siwik.2019-06-26
Uchwała nr 101/2019 w sprawie uzasadnienia wniosku Rektora AGH o nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską dla dr. inż. Mateusza Janusza Odziomka.2019-06-26
Uchwała nr 100/2019 w sprawie uzasadnienia wniosku Rektora AGH o nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską dla dr. inż. Agaty Mlonki-Mędrali.2019-06-26
Uchwała nr 99/2019 w sprawie uzasadnienia wniosku Rektora AGH o nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską dla dr inż. Ewy Kapelusznej.2019-06-26
Uchwała nr 98/2019 w sprawie uzasadnienia wniosku Rektora AGH o nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską dla dr. inż. Piotra Iwo Wójcika.2019-06-26
Uchwała nr 97/2019 w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021.2019-06-26
Uchwała nr 96/2019 w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów ogólnopolskich w 2023 roku.2019-06-26
Uchwała nr 95/2019 w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia, a także w sprawie suplementu do dyplomu wydawanych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.2019-06-26
Uchwała nr 92/2019 w sprawie opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Jakuba Cieślaka z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej.2019-05-29
Uchwała nr 91/2019 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. Andrzeja Borkowskiego z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.2019-05-29
Uchwała nr 90/2019 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Grzegorza Cieploka z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.2019-05-29
Uchwała nr 89/2019 w sprawie poparcia kandydatury dr hab. inż. Jacka Tarasiuka, prof. AGH na członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej.2019-05-29
Uchwała nr 88/2019 w sprawie pozytywnej opinii Senatu AGH do kandydatury dr hab. inż. Joanny Chwiej na Zastępcę Dyrektora Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (KISD) w dyscyplinach „nauki fizyczne”.2019-05-29
Uchwała nr 87/2019 w sprawie pozytywnej opinii Senatu AGH do kandydatury prof. dr hab. inż. Elżbiety Pamuły na Zastępcę Dyrektora Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (KISD) w dyscyplinie „inżynieria materiałowa”.2019-05-29
Uchwałę nr 86/2019 w sprawie wyznaczenia prof. dr hab. inż. Bartłomieja Spisaka na przedstawiciela AGH do Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (KISD).2019-05-29
Uchwała nr 85/2019 w sprawie wyznaczenia dr hab. Jerzego Jedlińskiego na przedstawiciela AGH do Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej (KISD).2019-05-29
Uchwała nr 84/2019 w sprawie określenia zasad rekrutacji do Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej.2019-05-29
Uchwała nr 83/2019 w sprawie określenia zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej AGH na rok akademicki 2019/2020.2019-05-29
Uchwała nr 82/2019 w sprawie ustalenia programu kształcenia w Krakowskiej Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej.2019-05-29
Uchwała nr 81/2019 w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej AGH2019-05-29
Uchwała nr 80/2019 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie TYTUŁU PROFESORA HONOROWEGO AGH prof. dr hab. inż. Wojciechowi Góreckiemu.2019-05-29
Uchwała nr 79/2019 w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów: Geodezja i Kartografia, Geoinformacja, Inżynieria i Monitoring Środowiska prowadzonych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.2019-05-29
Uchwała nr 78/2019 w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów: Energetyka, Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią prowadzonych na Wydziale Energetyki i Paliw.2019-05-29
Uchwała nr 77/2019 w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów: Socjologia, Kulturoznawstwo, Informatyka Społeczna prowadzonych na Wydziale Humanistycznym.2019-05-29
Uchwała nr 76/2019 w sprawie ustalenia programu studiów I i II stopnia na kierunku studiów Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Metali Nieżelaznych.2019-05-29
Uchwała nr 75/2019 w sprawie ustalenia i dostosowania programu studiów na kierunkach studiów Inżynieria Metali Nieżelaznych, Inżynieria Produkcji i Jakości, Recykling i Metalurgia prowadzonych na Wydziale Metali Nieżelaznych.2019-05-29
Uchwała nr 74/2019 w sprawie ustalenia programu studiów I stopnia na kierunku studiów Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Odlewnictwa.2019-05-29
Uchwała nr 73/2019 w sprawie ustalenia i dostosowania programu studiów na kierunkach studiów: Inżynieria Procesów Odlewniczych, Komputerowe Wspomaganie Procesów Inżynierskich prowadzonych na Wydziale Odlewnictwa.2019-05-29
Uchwała nr 72/2019 w sprawie ustalenia i dostosowania programu studiów na kierunku studiów Matematyka prowadzonego przez Wydział Matematyki Stosowanej.2019-05-29
Uchwała nr 71/2019 w sprawie ustalenia programu studiów stacjonarnych I i II stopnia na kierunku studiów Mikro- i Nanotechnologie w Biofizyce o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej. 2019-05-29
Uchwała nr 70/2019 w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej: Fizyka Techniczna, Fizyka Medyczna, Informatyka Stosowana.2019-05-29
Uchwała nr 69/2019 w sprawie zmian w wewnętrznej strukturze organizacyjnej na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii.2019-05-29
Uchwała nr 68/2019 Senatu w sprawie zatwierdzenia straty z lat ubiegłych, wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2018.2019-05-29
Uchwała nr 67/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2018 rok. 2019-05-29
Uchwała nr 66/2019 w sprawie zatwierdzenia wykonania planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2018 rok.2019-05-29
Uchwała nr 65/2019 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Iwony Grabowskiej-Bołd z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej.2019-04-24
Uchwała nr 64/2019 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. Ewę Rudnik z Wydziału Metali Nieżelaznych.2019-04-24
Uchwała nr 63/2019 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Tomasza Brylewskiego, prof. nadzw. z WIMiC2019-04-24
Uchwała nr 62/2019 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Agnieszki Włodyka-Bergier z WGGiIŚ2019-04-24
Uchwała nr 61/2019 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Pawła Paćko z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.2019-04-24
Uchwała nr 60/2019 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie mianowania na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony prof. dr hab. inż. Łukasza Madeja z WIMiIP2019-04-24
Uchwała nr 59/2019 w sprawie wynagrodzeń dla członków Rady Uczelni.2019-04-24
Uchwała nr 58/2019 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Uczelni.2019-04-24
Uchwała nr 57/2019 w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.2019-04-24
Uchwała nr 56/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów wyższych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.2019-04-24
Uchwała nr 55/2019 w sprawie opinii Założeń do Projektu Planu Rzeczowo-Finansowego AGH na 2019 rok cz. II. 2019-04-24
Uchwała Nr 54/2019 Senatu AGH z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia Założeń do Projektu Planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2019 – cz. I 2019-04-10
Uchwała nr 53/2019 w sprawie opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr. hab. inż. Adama Bzdaka z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej.2019-03-27
Uchwała nr 52/2019 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr. hab. inż. Andrzeja Klepki z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.2019-03-27
Uchwała nr 51/2019 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr. hab. Adriana Horzyka z WEAIiIB2019-03-27
Uchwała nr 50/2019 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr. hab. Andrei Karatkevicha z WEAIiIB2019-03-27
Uchwała nr 49/2019 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr. hab. inż. Tomasza Ślebody z Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej.2019-03-27
Uchwała nr 48/2019 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora zwyczajnego na czas określony Prof. dr hab. Barbary Kubicy z Wydziału Energetyki i Paliw.2019-03-27
Uchwała nr 47/2019 w sprawie powołania pierwszej Rady Uczelni.2019-03-27
Uchwała nr 46/2019 w sprawie wyrażenia opinii do realizacji inwestycji  oraz wyrażenia zgody na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pn.: Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii "Miękinia".2019-03-27
Uchwała nr 45/209 w sprawie przyjęcia recenzji prof. Janusza Konstantego do wniosku Politechniki Krakowskiej w sprawie nadania TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA prof. Alberto Moliniariemu.2019-03-27
Uchwała nr 44/2019 w sprawie wyrażenia opinii do zmian w wewnętrznej strukturze organizacyjnej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH.2019-03-27
Uchwała nr 43/2019 w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia, a także w sprawie suplementu do dyplomów wydawanych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.2019-03-27
Uchwała nr 42/2019 w sprawie zasad podziału funduszu na odtworzenie majątku trwałego ACK Cyfronet AGH. 2019-03-27
Uchwała nr 41/2019 w sprawie zasad podziału funduszu na odtworzenie majątku trwałego z podziału amortyzacji w 2019 r.2019-03-27
Uchwała nr 40/2019 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. Jakuba Przybyło z Wydziału Matematyki Stosowanej.2019-02-27
Uchwała nr 39/2019 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. Wiesława Wocha z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej.2019-02-27
Uchwała nr 38/2019 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. Beaty Tarczydło z Wydziału Zarządzania.2019-02-27
Uchwała nr 37/2019 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. Annę Snakowską z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.2019-02-27
Uchwała nr 36/2019 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. inż. Adama Piłata z WEAIiIB2019-02-27
Uchwała nr 35/2019 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. inż. Łukasza Raucha z Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej.2019-02-27
Uchwała nr 34/2019 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. Patrycji Bąk z Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii.2019-02-27
Uchwała nr 33/2019 w sprawie wyznaczenia prof. dr hab. inż. Krystiana Pyki jako kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej. 2019-02-27
Uchwała nr 32/2019 w sprawie wyznaczenia prof. dr hab. inż. Janusza Mroczki jako kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej. 2019-02-27
Uchwała nr 31/2019 w sprawie wyznaczenia dr hab. inż. Mariusza Malinowskiego jako kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej.2019-02-27
Uchwała nr 30/2019 w sprawie wyznaczenia prof. dr hab. inż. Marka Gorgonia jako kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej.2019-02-27
Uchwała nr 29/2019 w sprawie wyznaczenia dr hab. inż. Krzysztofa Tajdusia jako kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej.2019-02-27
Uchwała nr 28/2019 w sprawie wyznaczenia prof. dr hab. Macieja Andrzeja Nowaka jako kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej.2019-02-27
Uchwała nr 27/2019 w sprawie wyznaczenia prof. dr hab. Tadeusza Marka Peryt jako kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej.2019-02-27
Uchwała nr 26/2019 w sprawie wyznaczenia dr hab. inż. Piotra Faliszewskiego jako kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej.2019-02-27
Uchwała nr 25/2019 w sprawie wyznaczenia prof. dr hab. Jerzego Janika jako kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej.2019-02-27
Uchwała nr 24/2019 w sprawie wyznaczenia prof. dr hab. inż. Janusza Kowala jako kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej.2019-02-27
Uchwała nr 23/2019 w sprawie wyznaczenia prof. dr hab. inż. Piotra Augustyniaka jako kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej.2019-02-27
Uchwała nr 22/2019 w sprawie wyznaczenia prof. dr hab. inż. Edwarda Guzika jako kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej.2019-02-27
Uchwała nr 21/2019 w sprawie wyznaczenia prof. dr hab. inż. Janusza Konstantego na recenzenta do wniosku Politechniki Krakowskiej w sprawie nadania TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA prof. Alberto Molinariemu.2019-02-27
Uchwała nr 20/2019 w sprawie przyjęcia recenzji prof. Janusza Kowala do wniosku Politechniki Gdańskiej w sprawie nadania TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA prof. dr hab. inż. Janowi Awrejcewiczowi z Politechniki Łódzkiej.2019-02-27
Uchwałę nr 19/2019 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA AGH Panu Profesorowi Alberto L. Sangiovanni-Vincentelli. 2019-02-27
Uchwała nr 18/2019 w sprawie uzupełnienia składu Senackiej Komisji ds. Nauki.2019-02-27
Uchwała nr 17/2019 w sprawie uzupełnienia składu Senackiej Komisji ds. Statutowo-Regulaminowych.2019-02-27
Uchwała nr 16/2019 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA SPOŁECZNA o profilu praktycznym na studiach drugiego stopnia prowadzonego przez Wydział Humanistyczny.2019-02-27
Uchwała nr 15/2019 w sprawie utworzenia studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku INFORMATYKA SPOŁECZNA o profilu praktycznym i powierzenia prowadzenia go Wydziałowi Humanistycznemu.2019-02-27
Uchwała nr 14/2019 w sprawie wytycznych dotyczących projektowania i ustalania programów studiów wyższych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.2019-02-27
Uchwała nr 13/2019 w sprawie określenia sposobu powołania pierwszej Rady Uczelni2019-02-27
Uchwała nr 12/2019 w sprawie wyrażenia opinii do wniosku Rektora o Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich za 2018 rok.2019-02-27
Uchwała nr 11/2019 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr. hab. inż. Adama Szurleja z Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu.2019-01-30
Uchwała nr 10/2019 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Tomasza Buratowskiego z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. 2019-01-30
Uchwała nr 9/2019 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. Anety Magdziarz z Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej.2019-01-30
Uchwała nr 8/2019 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Prof. dr hab. inż. Jacka Szczerby z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.2019-01-30
Uchwała nr 7/2019 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony Prof. dr hab. inż. Marka Gorgonia z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej.2019-01-30
Uchwała nr 6/2019 w sprawie wyznaczenia prof. Janusza Kowala na recenzenta do wniosku Politechniki Gdańskiej w sprawie nadania TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA prof. dr hab. inż. Janowi Awrejcewiczowi z Politechniki Łódzkiej.2019-01-30
Uchwała nr 5/2019 w sprawie zmiany nazwy specjalności na drugim stopniu kierunku TECHNOLOGIA CHEMICZNA prowadzonego przez Wydział Energetyki i Paliw. 2019-01-30
Uchwała nr 4/2019 w sprawie uchylenia uchwały nr 49/2014 Senatu AGH z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie Regulaminu Własnego Funduszu Stypendialnego AGH.2019-01-30
Uchwała nr 3/2019 w sprawie przekazania przez Uczelnie na rzecz Związku Uczelni „Inno TechKrak” 20 tysięcy złotych na dalszą działalność Związku.2019-01-30
Uchwała nr 2/2019 w sprawie przyjęcia III korekty Planu Rzeczowo-Finansowego Uczelni na 2018 rok.2019-01-30
Uchwała nr 1/2019 w sprawie przyjęcia przez Senat do wiadomości Prowizorium budżetowego na 2019 rok.2019-01-30
Uchwała nr 173/2018 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. Andrzeja Żaka z Wydziału Matematyki Stosowanej.2018-12-19
Uchwała nr 172/20189 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Magdaleny Szczerbowskiej-Boruchowskiej z WFiIS2018-12-19
Uchwała nr 171/2018 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Joanny Chwiej z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej.2018-12-19
Uchwała nr 170/2018 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. Moniki Motak z Wydziału Energetyki i Paliw.2018-12-19
Uchwała nr 169/2018 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Magdaleny Dudek z  Wydziału Energetyki i Paliw.2018-12-19
Uchwała nr 168/2018 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Doroty Kalisz z Wydziału Odlewnictwa.2018-12-19
Uchwała nr 167/2018 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Dr hab. inż. Przemysława Krehlika, prof. nadzw. z WIEiT2018-12-19
Uchwała nr 166/2018 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Dr hab. inż. Sławomira Gruszczyńskiego, prof. nadzw. z WIEiT2018-12-19
Uchwała nr 165/2018 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony Prof. dr hab. inż. Katarzynę Zakrzewską z Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji.2018-12-19
Uchwała nr 164/2018 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony Prof. dr hab. inż. Bogusława Cyganka z Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji.2018-12-19
Uchwała nr 163/2018 w sprawie przyjęcia II korekty Planu Rzeczowo-Finansowego Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów na 2018 rok.2018-12-19
Uchwała nr 162/2018 w sprawie uzupełnienia składu Senackiej Komisji ds. Kształcenia i Spraw Studenckich.2018-12-19
Uchwała nr 161/2018 w sprawie likwidacji Funduszu Stypendialnego im. Stanisława Staszica.2018-12-19
Uchwała nr 160/2018 w sprawie utworzenia specjalności „CYBER-PHYSICAL SYSTEMS” na II stopniu studiów stacjonarnych na kierunku AUTOMATYKA I ROBOTYKA prowadzonego przez Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej.2018-12-19
Uchwała nr 159/2018 w sprawie reasumpcji uchwały nr 41/2018 Senatu AGH z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020.2018-12-19
Uchwała nr 158/2018 w sprawie zmiany uchwały nr 62/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego2018-12-19
Uchwała nr 157/2018 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Łukasza Mikę z Wydziału Energetyki i Paliw.2018-11-28
Uchwała nr 156/2018 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. Piotra Sudera z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.2018-11-28
Uchwała nr 155/2018 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. Dariusza Więcława z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.2018-11-28
Uchwała nr 154/2018 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Jakuba Matusika z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.2018-11-28
Uchwała nr 153/2018 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Ryszarda Machnika z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.2018-11-28
Uchwała nr 152/2018 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Tomasza Niedobę z Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii.2018-11-28
Uchwała nr 151/2018 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Dr hab. inż. Jacka Szczerbę, prof. nadzw. z WIMiC2018-11-28
Uchwała nr 150/2018 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Dr hab. inż. Tomasza Barszcza, prof. nadzw. z WIMiR2018-11-28
Uchwała nr 149/ 2018 Senatu w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie mianowania na stanowisku profesora zwyczajnego Prof. dr hab. inż. Martę Radecką z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.2018-11-28
Uchwała nr 148/2018 w sprawie przyjęcia opinii prof. Jerzego Lisa do wniosku Uniwersytety Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy o nadanie Panu mgr Markowi Małeckiemu Tytułu Doktora Honoris Causa.2018-11-28
Uchwała nr 147/2018 w sprawie wyboru podmiotu badającego sprawozdanie finansowe AGH za 2019r. i za 2020 r.2018-11-28
Uchwała nr 146/2018 w sprawie zmiany nazwy niektórych kierunków studiów prowadzonych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. 2018-11-28
Uchwała nr 145/2018 w sprawie nadania TYTUŁU PROFESORA HONOROWEGO AGH prof. Kazimierzowi Jeleniowi.2018-11-28
Uchwała nr 144/2018 w sprawie nadania TYTUŁU PROFESORA HONOROWEGO AGH prof. Danucie Kisielewskiej.2018-11-28
Uchwała nr 143/2018 w sprawie zmiany nazwy specjalności na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.2018-11-28
Uchwała nr 142/2018 w sprawie zmiany nazwy specjalności na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.2018-11-28
Uchwała nr 141/2018 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Henryka Sechmana z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska2018-10-31
Uchwała nr 140/2018 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora zwyczajnego na czas określony Prof. dr hab. inż. Jerzego Sobczaka z Wydziału Odlewnictwa2018-10-31
Uchwała nr 139/2018 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie mianowania na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Prof. dr hab. inż. Bogusława Basia z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki2018-10-31
Uchwała nr 138/2018 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie mianowania na stanowisku profesora zwyczajnego Prof. dr hab. inż. Ryszarda Hejmanowskiego z Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.2018-10-31
Uchwała nr 137/2018 w sprawie wyznaczenia prof. Jerzego Lisa na recenzenta do wniosku Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy w sprawie nadania Tytułu Doktora Honoris Causa mgr Markowi Małeckiemu.2018-10-31
Uchwała nr 136/2018 w sprawie wyborów uzupełniających na Wydziale Odlewnictwa.2018-10-31
Uchwała nr 135/2018 w sprawie likwidacji specjalności prowadzonej przez Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji.2018-10-31
Uchwała nr 134/2018 w sprawie utworzenia specjalności „Geoinżynieria i Geotermia” na kierunku GÓRNICTWO I GEOLOGIA na studiach stacjonarnych drugiego stopnia prowadzonego przez Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu.2018-10-31
Uchwała nr 133/2018 w sprawie zmian w składzie Senackiej Komisji ds. Nagród i Odznaczeń. 2018-10-31
Uchwała nr 132/2018 w sprawie wyboru stud. Oliwii Woźniak do składu Senackiej Komisji ds. Współpracy. 2018-10-31
Uchwała nr 131/2018 w sprawie wyboru stud. Mateusza Galę do składu Senackiej Komisji ds. Kształcenia i spraw Studenckich.2018-10-31
Uchwała nr 130/2018 w sprawie wyboru stud. Damiana Pazika do składu Senackiej Komisji ds. Budżetu. 2018-10-31
Uchwała nr 129/2018 w sprawie wyboru stud. Kamila Świerada do składu Senackiej Komisji ds. Statutowo-Regulaminowych.2018-10-31
Uchwała nr 128/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Kształcenia i spraw Studenckich na okres kadencji do 2020 roku.2018-10-31
Uchwała nr 127/2018 w sprawie zasad stosowania od 1 września 2018 r. 50% stawki kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy.2018-10-31
Uchwała nr 126/2018 w sprawie zasad stosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy.2018-10-31
Uchwała nr 125/2018 w sprawie możliwości zwiększania wynagrodzeń pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.2018-10-31
Uchwała nr 124/2018 w sprawie przyjęcia korekty Planu Rzeczowo-Finansowego Uczelni na 2018 rok 2018-10-31
Uchwała nr 123/2018 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. Stelli Grotowskiej z Wydziału Humanistycznego2018-09-26
Uchwała nr 122/2018 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. Joanny Kulczyckiej z Wydziału Zarządzania2018-09-26
Uchwała nr 121/2018 w  sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Tomasza Śliwy z Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu2018-09-26
Uchwała nr 120/2018 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. Beaty Grabowskiej z Wydziału Odlewnictwa2018-09-26
Uchwała nr 119/2018 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Marcina Krajewskiego z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowisk2018-09-26
Uchwała nr 118/2018 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Dr hab. Edyty Proniewicz z Wydziału Odlewnictwa2018-09-26
Uchwała nr 117/2018 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie mianowania na stanowisku profesora zwyczajnego Prof. dr hab. inż. Mariusza Przybycienia z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej2018-09-26
Uchwała nr 116/2018 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie mianowania na stanowisku profesora zwyczajnego Prof. dr hab. inż. Marka Idzika z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej2018-09-26
Uchwała nr 115/2018 sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie mianowania na stanowisku profesora zwyczajnego Prof. dr hab. Marcina Szpyrki z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej2018-09-26
Uchwała nr 114/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz ustanowienie służebności podjęta na podstawie art. 12 pkt 19) statutu AGH 2018-09-26
Uchwała nr 112/2018 w sprawie kierowania za granicę pracowników, doktorantów i studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych2018-09-26
Uchwała nr 111/2018 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu pt. „Mistrzowie Dydaktyki”2018-09-26
Uchwała nr 110/2018 w sprawie opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. Dariusza Wojakowskiego z Wydziału Humanistycznego.2018-06-27
Uchwała nr 109/2018 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. Moniki Łady z Wydziału Zarządzania.2018-06-27
Uchwała nr 108/2018 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Pawła Kwaśniewskiego z Wydziału Metali Nieżelaznych.2018-06-27
Uchwała nr 107/2018 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Michała Stracha z Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.2018-06-27
Uchwała nr 106/2018 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Grzegorza Lendy z Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.2018-06-27
Uchwała nr 105/2018 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Pawła Kosakowskiego z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.2018-06-27
Uchwała nr 104/2018 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Krzysztofa Mendroka z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.2018-06-27
Uchwała nr 103/2018 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Krzysztofa Muszki z Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej.2018-06-27
Uchwała nr 102/2018 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Dr hab. inż. Piotra Saługi, prof. nadzw. z Wydziału Zarządzania.2018-06-27
Uchwała nr 101/2018 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego Prof. dr hab. Konrada Szaciłowskiego z Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii.2018-06-27
Uchwała nr 100/2018 zmieniającą uchwałę nr 67/2018 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wstrzymania stosowania uchwały nr 155/2017 z dnia 29 listopada 2017 w sprawie stosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy.2018-06-27
Uchwała nr 99/2018 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu pt.: „E-Moto AGH 2.0 - elektryczny motocykl przystosowany do rajdów typu Dakar”.2018-06-27
Uchwała nr 98/2018 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu pt.: „Bioaktywne powłoki na aktywowanej plazmochemicznie powierzchni stopu NiTi”. 2018-06-27
Uchwała nr 97/2018 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu pt.: „Związki metali przejściowych o projektowanej powierzchni dla nieenzymatycznych sensorów glukozy”.2018-06-27
Uchwała nr 96/2018 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu pt.: „LM do potęgi trzeciej - autorski program wykorzystania koncepcji Lean Manufacturing”.2018-06-27
Uchwała nr 95/2018 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu pt.: „Kontynuacja rozwoju projektów łazika planetarnego, rakiet sondujących i lądownika planetarnego AGH Space Systems...”2018-06-27
Uchwała nr 94/2018 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu pt.: „Rozwój innowacyjnych projektów naukowych drużyny polskich studentów...” - kontynuacja”.2018-06-27
Uchwała nr 93/2018 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu pt.: „Rozwój wiedzy i umiejętności studentów SKN Hydrogenium w zakresie ogniw Na-ion oraz Li-ion poprzez uczestnictwo w międzynarodowych wydarzeniach naukowych.” 2018-06-27
Uchwała nr 92/2018 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu pt.: „BARI - ZaBytki ARcheologia Inwentaryzacja”.2018-06-27
Uchwała nr 91/2018 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu pt.: „Analiza eksperymentalna i numeryczna układów energetyki odnawialnej – prezentacja osiągnięć na arenie międzynarodowej.2018-06-27
Uchwała nr 90/2018 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu pt.: „AGH Solar Boat - udział w konferencji SDEWES 2018 oraz międzynarodowych zawodach łodzi solarnych...”2018-06-27
Uchwała nr 89/2018 w sprawie opinii dotyczącej projektu pt.: AGH Solar Plane”. 2018-06-27
Uchwała nr 88/2018 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu pt.: „Udział wybitnych studentów Inżynierii Akustycznej AGH w międzynarodowych konkursach i konferencjach o charakterze interdyscyplinarnym”.2018-06-27
Uchwała nr 87/2018 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu pt.: „AGH Racing udział w Międzynarodowych Zawodach Formuły Student Electric, Driverless & Combustion”.2018-06-27
Uchwała nr 86/2018 w sprawie nadania TYTUŁU KONSULA HONOROWEGO AGH dr. Andreasowi Glenzowi, Prezesowi firmy PREVAC.2018-06-27
Uchwała nr 85/2018 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie TYTUŁU PROFESORA HONOROWEGO AGH prof. dr hab. Danucie Kisielewskiej. 2018-06-27
Uchwała nr 84/2018 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie TYTUŁU PROFESORA HONOROWEGO AGH prof. dr hab. Kazimierzowi Jeleniowi.2018-06-27
Uchwała nr 83/2018 w sprawie utworzenia czterech specjalności na kierunku GEOINFORMACJA na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia prowadzonego przez Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. 2018-06-27
Uchwała nr 82/2018 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów GEOINFORMACJA o profilu ogólnoakademickim na studiach stacjonarnych drugiego stopnia prowadzonego przez Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.2018-06-27
Uchwała nr 81/2018 w sprawie utworzenia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku GEOINFORMACJA o profilu ogólnoakademickim i powierzenia prowadzenia ich Wydziałowi Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. 2018-06-27
Uchwała nr 80/2018 w sprawie utworzenia studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku GEOINFORMACJA o profilu ogólonoakademickim i powierzenia prowadzenia go Wydziałowi Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. 2018-06-27
Uchwała nr 77/2018 w sprawie przyjęcia Planu Rzeczowo-Finansowego Uczelni na 2018 r. 2018-06-13
Uchwała nr 76/2018 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Janusza Krawczyka z Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej.2018-05-23
Uchwała nr 75/2018 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Prof. dr hab. Katarzynę Skowronek z Wydziału Humanistyczny.2018-05-23
Uchwała nr 74/2018 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Prof. dr hab. Janusza Brzdęka z Wydziału Matematyki Stosowanej.2018-05-23
Uchwała nr 73/2018 w sprawie zbycia przez AGH nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Kapelanka 24.2018-05-23
Uchwała nr 72/2018 w sprawie wyrażenia zgody na założenie przez AGH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych i objęcie przez AGH certyfikatów inwestycyjnych w Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych.2018-05-23
Uchwała nr 71/2018 w sprawie poparcia starań Politechniki Poznańskiej o przystąpienie do Magna Charta Universitatum. 2018-05-23
Uchwała nr 70/2018 w sprawie wyznaczenia Rektora prof. Tadeusza Słomkę na recenzenta do wniosku Politechniki Śląskiej o nadanie TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA dr Bertrandowi Piccardowi.2018-05-23
Uchwała nr 69/2018 w sprawie przyjęcia recenzji prof. Janusza Kowala do wniosku Politechniki Opolskiej o nadanie TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA prof. dr hab. inż. Eugeniuszowi Świtońskiemu.2018-05-23
Uchwała nr 68/2018 w sprawie opinii o powołaniu przez Rektora Dyrektora Biblioteki Głównej. 2018-05-23
Uchwała nr 67/2018 w sprawie wstrzymania stosowania uchwały nr 155/2017 z dnia 29 listopada 2017 w sprawie stosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy.2018-05-23
Uchwała nr 66/2018 w sprawie warunków przyjęć na studia doktoranckie w AGH w roku akademickim 2019/2020.2018-05-23
Uchwała nr 65/2018 w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na I roku studiów doktoranckich w AGH, w roku akademickim 2018/2019. 2018-05-23
Uchwała nr 64/2018 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. Izabelę Trzcińską z Wydziału Humanistycznego.2018-04-25
Uchwała nr 63/2018 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. Rafała Kalinowskiego z Wydziału Matematyki Stosowanej.2018-04-25
Uchwała nr 62/2018 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Marka Dulińskiego z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej.2018-04-25
Uchwała nr 61/2018 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Jana Ziaję z Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu.2018-04-25
Uchwała nr 60/2018 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Jerzego Jedlińskiego z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.2018-04-25
Uchwała nr 59/2018 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Macieja Petko z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.2018-04-25
Uchwała nr 58/2018 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Prof. dr hab. Piotra Oprochę z Wydziału Matematyki Stosowanej.2018-04-25
Uchwała nr 57/2018 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Prof. dr hab. Jana Migdalskiego z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.2018-04-25
Uchwała nr 56/2018 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisku profesora zwyczajnego na czas nieokreślony Prof. dr hab. inż. Krystiana Pyki z Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska2018-04-25
Uchwała nr 55/2018 w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji wymienionych w niniejszej uchwale.2018-04-25
Uchwała nr 54/2018 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu pt.: „ABET Accreditation”(przedłużenie akredytacji).2018-04-25
Uchwała nr 53/2018 w sprawie warunków przyjęć na stacjonarne studia doktoranckie: „Akustyka” oraz na „Aplikacyjne studia doktoranckie w zakresie inżynierii geomateriałów funkcjonalnych” w AGH, w roku akademickim 2018/2019. 2018-04-25
Uchwała nr 52/2018 w sprawie zmian w Regulaminie Studiów Doktoranckich AGH (uchwała nr 45/2017 Senatu AGH z dnia 26 kwietnia 2017 r.). 2018-04-25
Uchwała nr 51/2018 w sprawie podziału dodatniego wyniku finansowego netto AGH i ACK Cyfronet AGH za 2017 rok.2018-04-25
Uchwała nr 49/2018 w sprawie realizacji i finansowania inwestycji pn. „Poprawa sprawności energetycznej budynków B-6 i H-B6 AGH”. 2018-03-28
Uchwała nr 48/2018 w sprawie realizacji i finansowania inwestycji pn. „Poprawa sprawności energetycznej budynku D-11 AGH”.2018-03-28
Uchwała nr 47/2018 w sprawie realizacji i finansowania inwestycji pn. „Poprawa sprawności energetycznej budynku D-13 AGH”.2018-03-28
Uchwała nr 46/2018 w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji wymienionych w niniejszej uchwale.2018-03-28
Uchwała nr 45/2018 w sprawie wyznaczenia recenzenta do wniosku Politechniki Opolskiej o nadanie TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA prof. dr hab. inż. Eugeniuszowi Świtońskiemu.2018-03-28
Uchwała nr 44/2018 w sprawie reasumpcji uchwały nr 16/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia założeń do Projektu Planu rzeczowo-finansowego AGH na rok 2018. 2018-03-28
Uchwała nr 43/2018 w sprawie nadania TYTUŁU KONSULA HONOROWEGO AGH prof. dr hab. inż. Tadeuszowi Więckowskiemu z Politechniki Wrocławskiej. 2018-03-28
Uchwała nr 42/2018 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Aleksandra Byrskiego z Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji.2018-03-28
Uchwała nr 41/2018 w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2010. 2018-03-28
Uchwała nr 40/2018 w sprawie reasumpcji uchwały nr 55/2017 Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019.2018-03-28
Uchwała nr 39/2018 w sprawie reasumpcji uchwały nr 62/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego.2018-03-28
Uchwała nr 38/2018 w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów w roku akademickim 2018/2019 na kierunkach, na których będzie prowadzona rekrutacja. 2018-03-28
Uchwała nr 37/2018 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów REWITALIZACJA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH prowadzonego przez Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. 2018-03-28
Uchwała nr 36/2018 w sprawie utworzenia studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku REWITALIZACJA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH o profilu ogólnoakademickim i powierzenia prowadzenia go Wydziałowi Górnictwa i Geoinżynierii. 2018-03-28
Uchwała nr 35/2018 w sprawie nadania TYTUŁU KONSULA HONOROWEGO AGH prof. KIYOTAKA MATSUURA z Uniwersytetu Hokkaido.2018-03-28
Uchwała nr 34/2018 w sprawie wyborów uzupełniających na Wydziale Zarządzania. 2018-03-28
Uchwała nr 33/2018 w sprawie wyborów uzupełniających na Wydziale Metali Nieżelaznych.2018-03-28
Uchwała nr 32/2018 w sprawie podziału funduszu na odtworzenie majątku trwałego ACK Cyfronet AGH w 2018 r.2018-03-28
Uchwała nr 31/2018 w sprawie zasad podziału funduszu na odtworzenie majątku trwałego z podziału amortyzacji w 2018 r. 2018-03-28
Uchwała nr 30/2018 w sprawie ustalenia Założeń do Projektu Planu rzeczowo-finansowego AGH na 2018 r. cz. III. 2018-03-28
Uchwała nr 29/2018 w sprawie ustalenia Założeń do Projektu Planu rzeczowo-finansowego AGH na 2018 r. cz. II.2018-03-28
Uchwała nr 28/2018 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr. hab. Tomasza Ślęzaka z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej.2018-02-28
Uchwała nr 27/2018 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr. hab. Mariusza Meszkę z Wydziału Matematyki Stosowanej.2018-02-28
Uchwała nr 26/2018 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr. hab. inż. Pawła Wojnarowskiego z Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu.2018-02-28
Uchwała nr 25/2018 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr. hab. inż. Tomasza Moskalewicza z WIMiIP2018-02-28
Uchwała nr 24/2018 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr. hab. inż. Zbigniewa Niedbalskiego z Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii.2018-02-28
Uchwała nr 23/2018 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Dr. hab. inż. Konrada Świerczka, prof. nadzw. z Wydziału Energetyki i Paliw.2018-02-28
Uchwała nr 22/2018 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Dr. hab. inż. Bogdana Kwolka, prof. nadzw. z WIEiT2018-02-28
Uchwała nr 21/2018 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Prof. dr hab. inż. Dominika Dorosza z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki2018-02-28
Uchwała nr 20/2018 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Prof. dr. hab. inż. Michała Krzyżanowskiego z Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej.2018-02-28
Uchwała nr 19/2018 w sprawie zaopiniowania złożenia wniosków przez jednostki organizacyjne AGH o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego akredytacji/reakredytacji zagranicznych lub certyfikatów jakości kształcenia.2018-02-28
Uchwała nr 18/2018 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów GEOINFORMATYKA prowadzonego przez Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.2018-02-28
Uchwała nr 17/2018 w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku GEOINFORMATYKA o profilu ogólnoakademickim i powierzenia prowadzenia go Wydziałowi Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.2018-02-28
Uchwała nr 16/2018 w sprawie ustalenia Założeń do Projektu Planu Rzeczowo-Finansowego Uczelni na rok 2018 cz. I.2018-02-28
Uchwała nr 15/2018 w prawie wyrażenia opinii do wniosku Rektora o Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich za rok 2017. 2018-02-28
Uchwała nr 14/2018 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego dr hab. Marię Nawojczyk, prof. nadzw. z Wydziału Humanistycznego.2018-01-31
Uchwała nr 13/2018 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Tomasza Szumlaka z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej.2018-01-31
Uchwała nr 12/2018 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Sylwię Tomecką-Suchoń z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.2018-01-31
Uchwała nr 11/2018 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Krzysztofa Dudę z WEAIiIB2018-01-31
Uchwała nr 10/2018 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Dariusza Fuksa z Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii.2018-01-31
Uchwała nr 9/2018 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony Prof. dr hab. inż. Eleny Neverovej-Dziopak z Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.2018-01-31
Uchwała nr 8/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przez Rektora składu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na okres kadencji 2016-2020. 2018-01-31
Uchwała nr 7/2018 w sprawie opinii do wniosku Rektora AGH dotyczącego likwidacji Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości AGH. 2018-01-31
Uchwała nr 6/2018 w sprawie opinii Senatu o likwidacji przez Rektora jednostki pozawydziałowej pod nazwą „Centrum Problemów Energetycznych”. 2018-01-31
Uchwała nr 5/2018 w sprawie opinii Senatu o likwidacji przez Rektora jednostki pozawydziałowej pod nazwą „Centrum Gazu Niekonwencjonalnego”.2018-01-31
Uchwała nr 4/2018 w sprawie utworzenia specjalności „Inteligentne systemy sterowania” na kierunku AUTOMATYKA I ROBOTYKA na studiach stacjonarnych drugiego stopnia i powierzenia prowadzenia jej WEAIiIB 2018-01-31
Uchwała nr 3/2018 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów GEOINFORMACJA prowadzonego przez Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.2018-01-31
Uchwała nr 2/2018 w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów GEOINFORMACJA o profilu ogólnoakademickim i powierzenia prowadzenia go Wydziałowi Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. 2018-01-31
Uchwała nr 1/2018 w sprawie przyjęcia przez Senat do wiadomości Prowizorium budżetowego na 2018 rok. 2018-01-31
Uchwała nr 164/2017 sprawie dostosowania profili i programów kształcenia studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. 2017-12-13
Uchwała nr 163/2017 w sprawie „Regulaminu Konkursu na najlepiej publikującego naukowca Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie”. 2017-12-13
Uchwała nr 162/2017 w sprawie zmiany uchwały nr 15/2015 Senatu AGH z dnia 4 lutego 2015 r. zmienionej uchwałą nr 110/2015 Senatu AGH z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wniosku o utworzenie Związku Uczelni.2017-12-13
Uchwała nr 161/2017 w sprawie zmiany uchwały nr 73/2012 Senatu AGH z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia na st. I i II stopnia kierunków: Fizyka Techniczna, Fizyka Medyczna i Informatyka Stosowana prowadzonych przez WFiIS2017-12-13
Uchwała nr 160/2017 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. Macieja Capińskiego z Wydziału Matematyki Stosowanej.2017-11-29
Uchwała nr 159/2017 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Marka Kopacza, prof. nadzw. z WGGiIŚ2017-11-29
Uchwała nr 158/207 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony Prof. dr hab. inż. Andrzeja Kozłowskiego z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej.2017-11-29
Uchwała nr 157/2017 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony Prof. dr hab. inż. Zbigniewa Galiasa z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej.2017-11-29
Uchwała nr 156/2017 w sprawie nadania TYTUŁU KONSULA HONOROWEGO prof. dr hab. Igorowi Cependa. 2017-11-29
Uchwała nr 155/2017 w sprawie stosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy.2017-11-29
Uchwała nr 154/2017 w sprawie reasumpcji uchwały nr 56/2017 Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów w roku akademickim 2017/2018 na kierunkach, na które będzie prowadzona rekrutacja. 2017-11-29
Uchwała nr 153/2017 w sprawie reasumpcji uchwały nr 64/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018.  2017-11-29
Uchwała nr 152/2017 w sprawie utworzenia spec.: „Technologie energetyki odnawialnej” i „Ekonomika, polityka i zarządzanie energią” na st. stacjonarnych II stopnia na kier. ENERGETYKA ODNAWIALNA i ZARZĄDZANIE ENERGIĄ i powierzenia prowadzenia ich WEiP2017-11-29
Uchwała nr 151/2017 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów: ENERGETYKA ODNAWIALNA i ZARZĄDZANIE ENERGIĄ prowadzonych przez Wydział Energetyki i Paliw. 2017-11-29
Uchwała nr 150/2017 w sprawie utworzenia studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku ENERGETYKA ODNAWIALNA i ZARZĄDZANIE ENERGIĄ o profilu ogólnoakademickim i powierzenia prowadzenia go Wydziałowi Energetyki i Paliw. 2017-11-29
Uchwała nr 149/2017 w sprawie utworzenia specjalności „Systemy magazynowania i konwersji energii dla e-mobility” na studiach stacjonarnych II stopnia na kierunku ENERGETYKA i powierzenia prowadzenia jej Wydziałowi Energetyki i Paliw. 2017-11-29
Uchwała nr 148/2017 w sprawie utworzenia specjalności „Lean Manufacturing” na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI na studiach stacjonarnych II stopnia i powierzenia prowadzenia jej Wydziałowi Górnictwa i Geoinżynierii. 2017-11-29
Uchwała nr 147/2017 w sprawie zmian w wewnętrznej strukturze organizacyjnej na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. 2017-11-29
Uchwała nr 146/2017 w sprawie przyjęcia korekty Planu Rzeczowo-Finansowego Uczelni na 2017 rok. 2017-11-29
Uchwała nr 145/2017 w sprawie przyjęcia recenzji prof. zw. dr. inż. Henryka Góreckiego do wniosku Politechniki Łódzkiej o nadanie TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA prof. dr. hab. Edwardowi Kąckiemu.2017-10-25
Uchwała nr 144/ 2017 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. inż. Jarosława Wąsa z WEAIiIB2017-10-25
Uchwała nr 143/2017 Uchwała Senatu w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. Danutę Szeligę z WIMiIP2017-10-25
Uchwała nr 142/2017 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Dr hab. inż. Stanisława Pietrzyka, prof. nadzw. z Wydziału Metali Nieżelaznych.2017-10-25
Uchwała nr 141/2017 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Dr hab. inż. Marty Bąk, prof. nadzw. z WGGiOŚ2017-10-25
Uchwała nr 140/2017 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Prof. dr hab. inż. Macieja Paszyńskiego z Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji.2017-10-25
Uchwała nr 139/2017 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Prof. dr hab. inż. Marka Gorgonia z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej.2017-10-25
Uchwała nr 138/2017 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony Prof. dr hab. inż. Bartłomieja Szafrana z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej.2017-10-25
Uchwała nr 137/2017 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony Prof. dr hab. inż. Dmytro Svetlichnyy z Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej.2017-10-25
Uchwała nr 136/2017 w sprawie wyborów uzupełniających na Wydziale Metali Nieżelaznych. Pełny tekst uchwały w załączeniu. 2017-10-25
Uchwała nr 135/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu pt. „ABET Accreditation” dla kierunku INŻYNIERIA MECHATRONICZNA. 2017-10-25
Uchwała nr 134/2017 w sprawie powołania w skład Senackiej Komisji ds. Budżetu prof. dr hab. inż. Tadeusza Knycha. 2017-10-25
Uchwała nr 133/2017 w sprawie odwołania z członka Komisji ds. Budżetu prof. dr hab. inż. Marię Richert. 2017-10-25
Uchwała nr 132/2017 w sprawie zmiany kierunkowych efektów kształcenia na kierunkach: ENERGETYKA oraz TECHNOLOGIA CHEMICZNA na studiach drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim prowadzonych przez Wydział Energetyki i Paliw. 2017-10-25
Uchwała nr 131/2017 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Rajmunda Oruby z Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.2017-09-27
Uchwała nr 130/2017 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Krzysztofa Pytela z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.2017-09-27
Uchwała nr 129/2017 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Macieja Roskosza z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.2017-09-27
Uchwała nr 128/2017 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Jana Targosza z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.2017-09-27
Uchwała nr 127/2017 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Marka Kisiel-Dorohinickiego z WIEiT2017-09-27
Uchwała nr 126/2017 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Bogdana Pawłowskiego z WIMiIP2017-09-27
Uchwała nr 125/2017 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Beatę Dubiel z Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej.2017-09-27
Uchwała nr 124/2017 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Zbigniewa Burtana z Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii.2017-09-27
Uchwała nr 123/2017 w sprawie wyboru prof. dr hab. inż. Krzysztofa Zielińskiego na kandydata na członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 2017-09-27
Uchwała nr 122/2017 w sprawie wyboru dr hab. Zbigniewa Marciniaka, prof. UW na kandydata na członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 2017-09-27
Uchwała nr 121/2017 w sprawie wyboru prof. zw. dr hab. Wiesława Banysia na kandydata na członka Rady głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 2017-09-27
Uchwała nr 120/2017 w sprawie uchwalenia zasad wyboru kandydatów na członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.2017-09-27
Uchwała nr 119/2017 w sprawie przystąpienia AGH do programu pilotażowego „Koncepcja edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej.”2017-09-27
Uchwała nr 118/2017 w sprawie wyznaczenia prof. dr inż. Henryka Góreckiego na recenzenta do wniosku Politechniki Łódzkiej o nadanie TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA prof. dr hab. Edwardowi Kąckiemu. 2017-09-27
Uchwała nr 117/2017 w sprawie przyjęcia recenzji prof. dr hab. inż. Kazimierza Wiatra do wniosku Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie o nadanie TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA prof. dr inż. Jerzemu Sołdkowi.2017-09-27
Uchwała nr 116/2017 w sprawie nadania TYTUŁU PROFESORA HONOROWEGO AGH Prof. dr hab. inż. Andrzejowi Gołasiowi. Pełny tekst uchwały w załączeniu.2017-09-27
Uchwała nr 115/2017 w sprawie zmiany uchwały nr 112/2015 Senatu AGH z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania planów i programów studiów podyplomowych.2017-09-27
Uchwała nr 114/2017 w sprawie zmiany uchwały nr 111/2015 Senatu AGH z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania planów i programów kursów dokształcających. Pełny tekst uchwały w załączeniu.2017-09-27
Uchwała nr 113/2017 w sprawie wyboru podmiotu badającego sprawozdanie finansowe AGH za 2017 i za 2018 rok. 2017-09-27
Uchwała nr 112/2017 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. Małgorzatę Jakubowską z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. 2017-06-28
Uchwała nr 111/2017 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Piotra Bałę z Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej.2017-06-28
Uchwała nr 110/2017 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Dr hab. inż. Marka Iwańca, prof. nadzw. z WIMiR2017-06-28
Uchwała nr 109/2017 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Dr hab. Andrzeja Bieleckiego, prof. nadzw. z WEAIiIB2017-06-28
Uchwała nr 108/2017 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie mianowania na stanowisku profesora zwyczajnego Prof. dr hab. Kvĕtoslave Burda z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej.2017-06-28
Uchwała nr 107/2017 sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie kredytów, o które ubiega się Fundacja Studentów i Absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie „ACADEMICA”. 2017-06-28
Uchwała nr 106/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości oraz ustanowienia służebności2017-06-28
Uchwała nr 105/2017 w sprawie wzoru wspólnego dyplomu doktorskiego wydawanego po przeprowadzeniu wspólnie przewodu doktorskiego z inną radą jednostki organizacyjnej, w tym też zagranicznej. 2017-06-28
Uchwała nr 104/2017 w sprawie zmiany uchwały nr 247/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów AGH.2017-06-28
Uchwała nr 103/2017 w sprawie zmian Senatorów – Studentów w Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich – w miejsce stud. Bartłomieja Konopki powołano stud. Monikę Toczek.2017-06-28
Uchwała nr 102/2017 w sprawie zmian Senatorów–Studentów w Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich - w miejsce stud. Bartłomieja Zawadzkiego powołano stud. Mateusza Galę. 2017-06-28
Uchwała nr 101/2017 w sprawie zmian Senatorów–Studentów w Komisjach Senackich–w składzie Senackiej Komisji ds. Kształcenia i Spraw Studenckich w miejsce stud. Mikołaja Gralczyka powołano stud. Bartosza Kasińskiego. 2017-06-28
Uchwała nr 100/2017 w sprawie zmian Senatorów–Studentów w Komisjach Senackich–w składzie Senackiej Komisji ds. Budżetu w miejsce stud. Wojciecha Kułagi powołano stud. Sandrę Satalecką. 2017-06-28
Uchwała nr 99/2017 w sprawie zmian Senatorów–Studentów w Komisjach Senackich–w składzie Senackiej Komisji ds. Statutowo-Regulaminowych w miejsce stud. Bartłomieja Zawadzkiego powołano stud. Annę Ostrowską. 2017-06-28
Uchwała nr 98/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu pt.: „AGH Solar Boat”. 2017-06-28
Uchwała nr 97/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu pt.: „Studenci AGH w międzynarodowych konkursach i konferencjach branży naftowej”. 2017-06-28
Uchwała nr 96/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu pt.: „Rozwój innowacyjnych projektów naukowych drużyny polskich studentów...”2017-06-28
Uchwała nr 95/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu pt.: „Wzmocnienie potencjału naukowego studentów Koła Naukowego Akustyki Architektonicznej poprzez udział w konkursach i konferencjach międzynarodowych”. 2017-06-28
Uchwała nr 94/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu pt.: „Trójfazowy system eksploracji pozaziemskiej. Budowa rakiety wynoszącej, sondującego lądownika planetarnego oraz wielozadaniowej mobilnej platformy roboczej...”2017-06-28
Uchwała nr 93/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu pt.: „AGH Racing udział w Międzynarodowych Zawodach Formuła Student Combustion & Electric”. 2017-06-28
Uchwała nr 92/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu pt.: ”INTEGRA udział w Międzynarodowych Zawodach Pojazdów Autonomicznych-FS Driveles”.2017-06-28
Uchwała nr 91/2017 w sprawie nadania TYTUŁU KONSULA HONOROWEGO AGH dla Pana Hisaya Igarashi. 2017-06-28
Uchwała nr 90/2017 w sprawie nadania TYTUŁU KONSULA HONOROWEGO AGH dla Pana Profesora Akito Takasaki.2017-06-28
Uchwała nr 89/2017 w sprawie zmiany uchwały nr 146/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej.2017-06-28
Uchwała nr 88/2017 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów: Technologia Chemiczna i Energetyka prowadzonych przez Wydział Energetyki i Paliw. 2017-06-28
Uchwała nr 87/2017 w sprawie pozytywnej opinii o likwidacji przez Rektora Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Mielcu. 2017-06-28
Uchwała nr 86/2017 w sprawie pozytywnej opinii o likwidacji przez Rektora Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Rudzie Śląskiej.2017-06-28
Uchwała Nr 84/2017 Senatu AGH z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie w sprawie wyznaczenia na recenzenta do wniosku Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie o nadanie TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA prof. dr inż. Jerzemu Sołdkowi.2017-06-14
Uchwała Nr 83/2017 Senatu AGH z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie nadania TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA AGH Panu Elon Musk2017-06-14
Uchwała Nr 82/2017 Senatu AGH z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr hab. inż. Ryszarda Golańskiego, prof. nadzw. z WIEiT2017-06-14
Uchwała Nr 81/2017 Senatu AGH z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących zasad ustalania planów i programów studiów doktoranckich2017-06-14
Uchwała Senatu nr 80/2017 Senatu AGH z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2017 rok2017-06-14
Uchwała nr 79/2017 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Marka Karkulę z Wydziału Zarządzania. 2017-05-31
Uchwała nr 78/2017 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Wacława Muzykiewicza z Wydziału Metali Nieżelaznych.2017-05-31
Uchwała nr 77/2017 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Wojciecha Jaśkowskiego z WGGiIŚ2017-05-31
Uchwała nr 76/2017 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Krzysztofa Kotwicę z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.2017-05-31
Uchwała nr 75/2017 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Marcina Kota z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.2017-05-31
Uchwała nr 74/2017 Uchwała Senatu w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Agnieszkę Kopię z WIMiIP2017-05-31
Uchwała nr 73/2017 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Dr hab. Piotra Oprochę, prof. nadzw. z Wydziału Matematyki Stosowanej.2017-05-31
Uchwała nr 72/2017 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Dr hab. Dagmarę Lewicką, prof. nadzw. z Wydziału Zarządzania.2017-05-31
Uchwała nr 71/2017 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Dr hab. inż. Natalię Iwaszczuk, prof. nadzw. z Wydziału Zarządzania.2017-05-31
Uchwała nr 70/2017 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Dr hab. inż. Adama Pieczkę, prof. nadzw. z WGGiOŚ2017-05-31
Uchwała nr 69/2017 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Dr hab. inż. Ryszarda Golańskiego, prof. nadzw. z WIEiT2017-05-31
Uchwała nr 68/2017 w sprawie zgody na realizacje inwestycji. 2017-05-31
Uchwała nr 67/2017 w sprawie zmiany uchwały nr 64/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018.2017-05-31
Uchwała nr 66/2017 w sprawie likwidacji czerech specjalności prowadzonych przez Wydział Humanistyczny.2017-05-31
Uchwała nr 65/2017 w sprawie uruchomienia specjalności Technologie i „Innowacje w Promocji Kultury”, na II stopniu studiów stacjonarnych na kierunku KULTUROZNAWSTWO i powierzenia prowadzenia jej Wydziałowi Humanistycznemu.2017-05-31
Uchwała nr 64/2017 w sprawie uchylenia uchwały Senatu AGH nr 96/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia nowego regulaminu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej.2017-05-31
Uchwała nr 63/2017 w sprawie zmian w wewnętrznej strukturze organizacyjnej na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.2017-05-31
Uchwała nr 62/2017 w sprawie warunków przyjęć na stacjonarne Środowiskowe Studia Doktoranckie „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej” (FCB) w roku akademickim 2018/2019.2017-05-31
Uchwała nr 61/2017 w sprawie warunków przyjęć na studia doktoranckie w AGH, w roku akademickim 2018/2019.2017-05-31
Uchwała nr 60/2017 w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na I roku studiów doktoranckich w AGH, w roku akademickim 2017/2018. 2017-05-31
Uchwała nr 59/2017 w sprawie zmiany uchwały nr 114/2014 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie wzorów umów zawieranych ze studentami i osobami przyjętymi na studia wyższe przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie.2017-05-31
Uchwała nr 58/2017 w sprawie zmiany uchwały nr 113/2014 Senatu AGH z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach wyższych.2017-05-31
Uchwała nr 57/2017 w sprawie reasumpcji uchwały nr 62/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego.2017-05-31
Uchwała nr 56/2017 w sprawie planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów w roku akademickim 2017/2018 na kierunkach, na które będzie prowadzona rekrutacja.2017-05-31
Uchwała nr 55/2017 w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019.2017-05-31
Uchwała nr 53/2017 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Beatę Leszczyńską-Madej z Wydziału Metali Nieżelaznych.2017-04-26
Uchwała nr 52/2017 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Andrzeja Koleżyńskiego z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.2017-04-26
Uchwała nr 51/2017 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Tadeusza Wszołka z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.2017-04-26
Uchwała nr 50/2017 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Piotra Maja z WEAIiIB2017-04-26
Uchwała nr 49/2017 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Dr hab. inż. Alicję Uliasz-Bocheńczyk z Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii.2017-04-26
Uchwała nr 48/2017 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora zwyczajnego na czas określony Prof. dr hab. Jana Błachuta z Wydziału Zarządzania.2017-04-26
Uchwała nr 47/2017 w sprawie przyjęcia recenzji prof. dr hab. inż. Wojciecha Mitkowskiego do wniosku Politechniki Rzeszowskiej o nadanie Tytułu Doktora Honoris Causa prof. Leszkowi Trybusowi.2017-04-26
Uchwała nr 46/2017 sprawie wszczęcia postepowanie o nadanie TYTUŁU PROFESORA HONOROWEGO AGH prof. dr hab. inż. Andrzejowi Gołasiowi. 2017-04-26
Uchwała nr 45/2017 w sprawie uchwalenia regulaminu studiów doktoranckich.2017-04-26
Uchwała nr 44/2017 w sprawie warunków przyjęć na Środowiskowe Studia Doktoranckie „Fizyczne, Chemiczne i Biofizyczne Podstawy Nowoczesnych Technologii i Inżynierii Materiałowej” w roku akademickim 2017/2018.2017-04-26
Uchwała nr 43/2017 w sprawie zasad powierzania oraz realizacji obowiązków dydaktycznych przez nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.2017-04-26
Uchwała nr 42/2017 w sprawie zmian w regulaminie studiów pierwszego i drugiego stopnia Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.2017-04-26
Uchwała nr 41/2017 Uchwała Senatu w sprawie zatwierdzenia nowych wzorów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz świadectw ukończenia studiów podyplomowych.2017-04-26
Uchwała nr 40/2017 w  sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz podziału dodatniego wyniku finansowego netto AGH i ACK Cyfronet AGH za 2016 r.2017-04-26
Uchwała nr 38/2017 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Dr hab. inż. Jarosława Ślizowskiego, prof. nadzw. z WWNiG2017-03-29
Uchwała nr 37/2017 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Dr hab. inż. Krzysztofa Oprzędkiewicza, prof. nadzw. z WEAIiIB2017-03-29
Uchwała nr 36/2017 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Prof. dr hab. inż. Tadeusza Stepińskiego z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.2017-03-29
Uchwała nr 34/2017 w sprawie opinii o likwidacji przez Rektora Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Jaworznie.2017-03-29
Uchwała nr 33/2017 w sprawie utworzenia specjalności „Gospodarka niskoemisyjna” na kierunku studiów INŻYNIERIA ŚRODOWISKA i powierzenie prowadzenia jej Wydziałowi Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.2017-03-29
Uchwała nr 32/2017 w sprawie podziału funduszu na odtworzenie majątku trwałego ACK Cyfronet AGH w 2017 r.2017-03-29
Uchwałę nr 31/2017 w sprawie ustalenia Założeń do Projektu Planu rzeczowo-finansowego AGH na 2017 r. cz. III.2017-03-29
Uchwała nr 30/2017 w sprawie zasad podziału funduszu na odtworzenie majątku trwałego z podziału amortyzacji w 2017 r.2017-03-29
Uchwała nr 29/2017 sprawie ustalenia Założeń do Projektu Planu rzeczowo-finansowego AGH na 2017 r. cz. II. 2017-03-29
Uchwała nr 28/2017 w sprawie zmian w Statucie AGH z dnia 24 czerwca 2015 r. + Preambuła z dnia 15 czerwca 2016 r.2017-03-29
Uchwała nr 27/2017 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. inż. Bogusławę Bek-Gaik z Wydziału Zarządzania.2017-03-01
Uchwała nr 26/2017 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. inż. Jacka Szczerbę, prof. nadzw. z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. 2017-03-01
Uchwała nr 25/2017 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony prof. dr hab. inż. Andrzeja Leśniaka z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. 2017-03-01
Uchwała nr 24/2017 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA Panu Elon Musk.2017-03-01
Uchwała nr 23/2017 w sprawie utworzenia specjalności „Geotechnical Engineering and Underground Construction” na II stopniu studiów stacjonarnych na kierunku BUDOWNICTWO i powierzenia prowadzenia jej Wydziałowi Górnictwa i Geoinżynierii.2017-03-01
Uchwała nr 22/2017 w sprawie ustalenia Założeń do Projektu Planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2017 cz. I.2017-03-01
Uchwały nr 17/18/19/20/21/2017 w sprawie wyrażenia opinii do wniosku Rektora o Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich za rok 2016.2017-03-01
Uchwała Nr 16/2017 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr. hab. inż. Piotra Banasika z Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.2017-01-25
Uchwała Nr 15/2017 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr. hab. Ludwika Pieńkowskiego z Wydziału Energetyki i Paliw.2017-01-25
Uchwała Nr 14/2017 w sprawie pozytywnej opinii pozytywnej do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr hab. inż. Joanny Karwan-Baczewskiej z Wydziału Metali Nieżelaznych.2017-01-25
Uchwała Nr 13/2017 w sprawie opinii pozytywnej do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr. hab. inż. Ryszarda Sroki z WEAIiIB2017-01-25
Uchwała Nr 12/2017 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowiska profesora zwyczajnego prof. dr. hab. Leszka Kotulskiego z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej.2017-01-25
Uchwała Nr 10/11/2017 w sprawie zmiany uchwały nr 146/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej.2017-01-25
Uchwała Nr 9/2017 w sprawie zmiany uchwały Senatu nr 67/2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie warunków przyjęć na studia doktoranckie w AGH w roku akademickim 2017/2018. 2017-01-25
Uchwała Nr 8/2017 w sprawie zmiany nazwy kierunku studiów WIRTOTECHNOLOGIA prowadzonego przez Wydział Odlewnictwa.2017-01-25
Uchwała Nr 7/2017 w sprawie zmiany nazwy kierunku studiów METALURGIA prowadzonego przez Wydział Odlewnictwa.2017-01-25
Uchwała Nr 6/2017 w sprawie zmiany nazwy specjalności „Inżynieria systemów ekologicznych i ekoenergetyka” prowadzonej na kierunku MECHANIKA I BUDOWA MASZYN na studiach II stopnia przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.2017-01-25
Uchwała Nr 5/2017 w sprawie wyrażenia zgody na uzupełnienie przez Rektora składu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na okres kadencji 2016-2020.2017-01-25
Uchwała Nr 4/2017 w sprawie utworzenia specjalności „Projektowanie i zarządzanie systemami wykorzystania odnawialnych zasobów energii” na studiach II stopnia na kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA i powierzenia prowadzenia jej WGiG 2017-01-25
Uchwała Nr 3/2017 w sprawie przyjęcia przez Senat do wiadomości Prowizorium budżetowego na 2017 r. 2017-01-25
Uchwała Nr 2/2017 w sprawie „Strategii rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie”. 2017-01-25
Uchwała nr 199/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. inż. Adama Stawowego z Wydziału Zarządzani2016-11-30
Uchwała nr 198/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. inż. Alinę Kozarkiewicz z W. Zarządzania.2016-11-30
Uchwała nr 197/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony prof. dr hab. Jana Błachuta z Wydziału Zarządzania.2016-11-30
Uchwała nr 196/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. inż. Marka Iwańca, prof. nadzw. z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.2016-11-30
Uchwała nr 195/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr hab. inż. Bolesława Karwata, prof. nadzw. z WIMiR2016-11-30
Uchwała nr 194/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr hab. inż. Piotra Cupiała, prof. nadzw. z WIMiR2016-11-30
Uchwała nr 193/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego: prof. dr hab. inż. Piotra Augustyniaka z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej.2016-11-30
Uchwały nr 191/2016 i 192/2016 w sprawie uzupełnienia składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów.2016-11-30
Uchwała nr 190/2016 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów.2016-11-30
Uchwała nr 189/2016 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów.2016-11-30
Uchwała nr 188/2016 w sprawie uzupełnienia składu Senackiej Komisji ds. Kształcenia i Spraw Studenckich.2016-11-30
Uchwała nr 187/2016 w sprawie opinii o powołaniu przez Rektora Kierownika Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla. Pełny tekst uchwały w załączeniu.2016-11-30
Uchwała nr 186/2016 w sprawie zmian w wewnętrznej strukturze organizacyjnej na Wydziale Zarządzania.2016-11-30
Uchwała nr 185/2016 w sprawie zmian w wewnętrznej strukturze organizacyjnej na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.2016-11-30
Uchwała nr 184/2016 w sprawie likwidacji kierunku studiów Inżynieria Obliczeniowa oraz specjalności „Inżynieria obliczeniowa w nauce”. 2016-11-30
Uchwała nr 183/2016 w sprawie opinii o likwidacji przez Rektora Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Jastrzębiu Zdroju.2016-11-30
Uchwała nr 182/2016 w sprawie utworzenia specjalności „Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie” na kierunku Budownictwo na II stopniu studiów i powierzyć prowadzenie jej Wydziałowi Górnictwa i Geoinżynierii.2016-11-30
Uchwała nr 181/2016 w sprawie utworzenia specjalności „Inżynieria Elektryczna w Pojazdach Samochodowych” na kierunku Elektrotechnika, na II stopniu studiów stacjonarnych i powierzenia prowadzenia jej WEAIiIB2016-11-30
Uchwała nr 180/2016 w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo-Hutniczej. 2016-11-30
Uchwała nr 179/2016 w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Akademii Górniczo-Hutniczej w zakresie projektowania programów kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia.2016-11-30
Uchwała nr 178/2016 w sprawie przyjęcia korekty Planu Rzeczowo-Finansowego Uczelni na 2016 rok. 2016-11-30
Uchwała nr 177/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. inż. Andrzeja Bernasika z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej.2016-10-26
Uchwała nr 176/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. inż. Barbarę Kalandyk z Wydziału Odlewnictwa.2016-10-26
Uchwała nr 175/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. inż. Marcina Środę z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.2016-10-26
Uchwała nr 174/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. inż. Roberta Filipka z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.2016-10-26
Uchwała nr 173/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. Dominika Dorosza, prof. nadzw. z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.2016-10-26
Uchwała nr 172/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. inż. Lucynę Rajchel z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.2016-10-26
Uchwała nr 171/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. inż. Bogusława Cyganka z W. Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. 2016-10-26
Uchwała nr 170/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. inż. Marka Miśkowicza z WEAIiIB2016-10-26
Uchwała nr 169/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora zwyczajnego prof. dr hab. inż. Lucynę Jaworską z Wydziału Metali Nieżelaznych.2016-10-26
Uchwała nr 168/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Tadeusza Gadacza z Wydziału Humanistycznego.2016-10-26
Uchwała nr 167/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Piotra Bożka, prof. nadzw. z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej.2016-10-26
Uchwała nr 166/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. inż. Józefa Pacynę z Wydziału Energetyki i Paliw.2016-10-26
Uchwała nr 165/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. Aleksandra Gila, prof. nadzw. z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.2016-10-26
Uchwała nr 164/2016 w sprawie realizacji i finansowania inwestycji pn. „Budowa dojazdu pionowego do V pietra w paw. C-1”.2016-10-26
Uchwała nr 163/2016 w sprawie wyboru trzech studentów do składu Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich.2016-10-26
Uchwała nr 162/2016 w sprawie  zmiany Regulaminu przyznawania i wypłacania zwiększonego wynagrodzenia pracownikom AGH stanowiącego załącznik do uchwały nr 26/2008 Senatu AGH z dnia 27 lutego 2008 r.2016-10-26
Uchwała nr 161/2016 w sprawie wyrażenia zgody na uzupełnienie przez Rektora składu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na okres kadencji 2016-2020. 2016-10-26
Uchwała nr 160/2016 w sprawie opinii o powołaniu przez Rektora Dyrektora Biblioteki Głównej. Pełny tekst uchwały w załączeniu.2016-10-26
Uchwała nr 159/2016 w sprawie powołania reprezentantów Akademii Górniczo-Hutniczej do Rady Związku Uczelni „InnoTechKrak”.2016-10-26
Uchwała nr 158/2016 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów.2016-10-26
Uchwała nr 157/2016 w sprawie wyboru Przewodniczącego Odwoławczej Komisji dla Doktorantów.2016-10-26
Uchwała nr 156/2016 w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów.2016-10-26
Uchwała nr 155/2016 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów.2016-10-26
Uchwała nr 154/2016 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów.2016-10-26
Uchwała nr 153/2016 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów.2016-10-26
Uchwała nr 152/2016 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów.2016-10-26
Uchwała nr 151/2016 w sprawie wyboru Przewodniczącego Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów.2016-10-26
Uchwała nr 150/2016 w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów.2016-10-26
Uchwała nr 149/2016 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów. 2016-10-26
Uchwała nr 148/2016 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów.2016-10-26
Uchwała nr 147/2016 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów. 2016-10-26
Uchwała nr 146/2016 w sprawie powołania składu Senackiej Komisji ds. Współpracy na okres kadencji 2016-2020. 2016-10-26
Uchwała nr 145/2016 w sprawie powołania składu Senackiej Komisji Nagród i Odznaczeń na okres kadencji 2016-2020.2016-10-26
Uchwała nr 144/2016 w sprawie powołania składu Senackiej Komisji ds. Techniczno-Administracyjnych na okres kadencji 2016-2020.2016-10-26
Uchwała nr 143/2016 w sprawie powołania składu Senackiej Komisji ds. Pracowniczych na okres kadencji 2016-2020. 2016-10-26
Uchwała nr 142/2016 w sprawie powołania składu Senackiej Komisji ds. Nauki na okres kadencji 2016-2020.2016-10-26
Uchwała nr 141/2016 w sprawie powołania składu Senackiej Komisji ds. Kształcenia i spraw Studenckich na okres kadencji 2016-2020.2016-10-26
Uchwała nr 140/2016 w sprawie powołania składu Senackiej Komisji ds. Budżetu na okres kadencji 2016-2020.2016-10-26
Uchwała nr 139/2016 w sprawie reasumpcji uchwały nr 99/2016 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie ustalenia zasad działania stałych Komisji Senackich w okresie kadencji 2016-2020.2016-10-26
Uchwała nr 138/2016 w sprawie powołania składu Senackiej Komisji ds. Statutowo-Regulaminowych na okres kadencji 2016-2020. 2016-10-26
Uchwała nr 137/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. inż. Ewy Szalińskiej van Overdijk z WGGiOŚ2016-09-28
Uchwała nr 136/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. inż. Kajetana d’Obyrna z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.2016-09-28
Uchwała nr 135/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. inż. Włodzimierza Mościckiego z WGGiOŚ2016-09-28
Uchwała nr 134/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. inż. Nguyen Dinh Chau z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.2016-09-28
Uchwała nr 133/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. inż. Marka Doktora, prof. nadzw. z WGGiOŚ2016-09-28
Uchwała nr 132/2016 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich. 2016-09-28
Uchwały nr 125/126/127/128/129/130/131/2016 w sprawie powołania Rady Funduszu Stypendialnego im. St. Staszica. 2016-09-28
Uchwała nr 124/2016 w sprawie opinii o powołaniu przez Rektora Kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.2016-09-28
Uchwała nr 123/2016 w sprawie wynagrodzenia Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej. 2016-09-28
Uchwała nr 122/2016 w sprawie wyboru podmiotu badającego sprawozdanie finansowe AGH za 2016 rok.2016-09-28
Uchwały nr 116/117/118/119/120/121/2016 w sprawie wyboru, na wniosek Rektora, sześciu nauczycieli akademickich – przedstawicieli wydziałów i innych jednostek Uczelni do Rady Bibliotecznej.2016-09-28
Uchwały nr 110/111/112/113/114/115/2016 w sprawie wyrażenia zgody na powołanie przez Rektora Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na okres kadencji 2016-2020.2016-09-28
Uchwała nr 109/2016 w sprawie pozytywnej opinii o powołaniu przez Rektora Kierownika Studium Języków Obcych.2016-09-28
Uchwała nr 108/2016 w sprawie utworzenia specjalności „Systems Modelling and Data Analysis” na II stopniu studiów stacjonarnych, na kierunku Informatyka i powierzenia prowadzenia jej WEAIiIB2016-09-28
Uchwały nr 100/101/102/103/104/105/106/107/2016 w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Senackich na okres kadencji 2016-2020.2016-09-28
Uchwała nr 99/2016 w sprawie ustalenia zasad działania stałych Komisji Senackich w okresie kadencji 2016-2020.2016-09-28
Uchwała nr 98/2016 w sprawie powołania stałych Komisji Senackich na okres kadencji 2016-2020.2016-09-28
Uchwała nr 97/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. Izabelę Trzcińską z Wydziału Humanistycznego.2016-06-29
Uchwała nr 96/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. Stanisława Poradę z Wydziału Energetyki i Paliw.2016-06-29
Uchwała nr 95/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. inż. Pawła Hanusa z Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.2016-06-29
Uchwała nr 94/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. inż. Piotra Cichocińskiego z Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.2016-06-29
Uchwała nr 93/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. inż. Adama Kruka z Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej.2016-06-29
Uchwała nr 92/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. inż. Kazimierza Kowalskiego z WIMiIP2016-06-29
Uchwała nr 91/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. inż. Dariusza Obracaja z Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii.2016-06-29
Uchwała nr 90/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. inż. Piotra Małkowskiego z Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii.2016-06-29
Uchwała nr 89/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. inż. Marka Borowskiego z Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii.2016-06-29
Uchwała nr 88/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana  o zatrudnienie na podstawie umowy o prace na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony prof. dr hab. inż. Aleksandra Petrova z Wydziału Zarządzania.2016-06-29
Uchwała nr 87/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. inż. Wiesława Staszewskiego z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.2016-06-29
Uchwała nr 86/2016 w sprawie reasumpcji Uchwały nr 78/2014 r. Senatu AGH z dnia 11 czerwca 2014 w sprawie uchwalenia „Regulaminu konkursu na najlepiej publikującego naukowca Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.2016-06-29
Uchwała nr 85/2016 zmieniającą Uchwałę Senatu nr 112/2013 w sprawie zakresu i wymiaru obowiązków dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii Górniczo-Hutniczej.2016-06-29
Uchwała nr 84/2016 w sprawie wyboru prof. dr hab. inż. Andrzeja Tytko na kandydata na członka Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 2016-06-29
Uchwała nr 83/2016 w sprawie wyboru dr hab. inż. Antoniego Cieślę, prof. nadzw. na kandydata na członka Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 2016-06-29
Uchwała nr 82/2016 w sprawie likwidacji specjalności „Emerging Health Care Technologies” na II stopniu studiów stacjonarnych, na kierunku Inżynieria Biomedyczna”. 2016-06-29
Uchwała nr 81/2016 w sprawie utworzenia specjalności „Modern Materials, Design and Applications” na II stopniu studiów stacjonarnych na kierunku Inżynieria Materiałowa i powierzenia prowadzenia jej Wydziałowi Metali Nieżelaznych.2016-06-29
Uchwała nr 80/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr 67/2010 Senatu AGH z 26.05.2010 w sprawie ustalenia pensum dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w AGH na poszczególnych stanowiskach oraz warunków jego obniżania i zasad obliczania godzin dydaktycznych2016-06-29
Uchwała nr 79/2016 w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Uczelnianej Rady Samorządu Studentów ze Statutem AGH i ustawą prawo o szkolnictwie wyższym.2016-06-29
Uchwała nr 78/2016 w sprawie przyjęcia Sprawozdania Władz Uczelni z działalności w kadencji 2012-2015.2016-06-29
Uchwała nr 77/2016 w sprawie Preambuły do Statutu AGH z dnia 24 czerwca 2015 r.2016-06-15
Uchwała nr 76/2016 w sprawie przyjęcia Planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2016 r.2016-06-15
Uchwała nr 75/2016 w sprawie Planu rzeczowo-finansowego AGH na 2016 r.2016-06-15
Uchwała nr 74/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony dr hab. inż. Beatę Smyrak z Wydziału Metali Nieżelaznych.2016-05-25
Uchwała nr 73/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony dr. hab. inż. Artura Kaweckiego z Wydziału Metali Nieżelaznych.2016-05-25
Uchwała nr 72/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony dr. hab. inż. Grzegorza Boczkala z Wydziału Metali Nieżelaznych.2016-05-25
Uchwała nr 71/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony dr hab. inż. Ewę Panek, prof. nadzw. z Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.2016-05-25
Uchwała nr 70/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony dr. hab. inż. Michała Stefaniuka z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.2016-05-25
Uchwała nr 69/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony dr. hab. inż. Tomasza Bajdę z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.2016-05-25
Uchwała nr 68/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr. hab. inż. Mirosława Bućko, prof. nadzw. z WIMiC2016-05-25
Uchwała nr 67/2016 w sprawie warunków przyjęć na studia doktoranckie w AGH w roku akademickim 2017/2018.2016-05-25
Uchwała nr 66/2016 w sprawie limitu przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017. 2016-05-25
Uchwała nr 65/2016 w sprawie utworzenia nowej specjalności „Inżynieria wodna” na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska i powierzenie prowadzenia jej Wydziałowi Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. 2016-05-25
Uchwała nr 64/2016 w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018. 2016-05-25
Uchwała nr 63/2016 w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów w roku akademickim 2016/2017 na kierunkach, na które prowadzona będzie rekrutacja. 2016-05-25
Uchwała nr 62/2016 w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego.2016-05-25
Uchwała nr 61/2016 w sprawie reasumpcji uchwały nr 68/2015 Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017.2016-05-25
Uchwała nr 60/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr. hab. Piotra Żabińskiego z Wydziału Metali Nieżelaznych.2016-04-27
Uchwała nr 59/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. Manuelę Reben z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.2016-04-27
Uchwała nr 58/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. inż. Jadwigę Maciaszek, prof. nadzw. z WGGiIŚ2016-04-27
Uchwała nr 57/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. Ewę Kmiecik z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.2016-04-27
Uchwała nr 56/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr. hab. inż. Marcina Lipińskiego, prof. nadzw. z WIEiT2016-04-27
Uchwała nr 55/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. inż. Edytę Brzychczy z Wydziału. Górnictwa i Geoinżynierii.2016-04-27
Uchwała nr 54/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr hab. inż. Katarzynę Tkacz-Śmiech, z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.2016-04-27
Uchwała nr 53/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr. hab. inż. Mariusza Młynarczuka, prof. nadzw. z WGGiOŚ2016-04-27
Uchwała nr 52/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony prof. dr. hab. inż. Dariusza Katę z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.2016-04-27
Uchwała nr 51/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony prof. dr. hab. Marcina Szpyrkę z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej 2016-04-27
Uchwała nr 50/2016 w sprawie realizacji i finansowania inwestycji pn. „Poprawa sprawności energetycznej budynku D-8”. 2016-04-27
Uchwała nr 49/2016 w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzanie składnikami mienia Uczelni w okresie od dnia 15 lipca do 7 sierpnia 2016 r., w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży Kraków 2016.2016-04-27
Uchwała nr 48/2016 w sprawie udzielenia zgody na dzierżawę powierzchni w części badawczo-komercyjnej Centrum Energetyki AGH. 2016-04-27
Uchwała nr 47/2016 w sprawie wymagań kwalifikacyjnych na stanowisko Dyrektora Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH (ACMiN).2016-04-27
Uchwała nr 46/2016 w sprawie uzupełnienia warunków przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017.2016-04-27
Uchwała nr 45/2016 w sprawie zmiany nazwy kierunku studiów Mechatronika. 2016-04-27
Uchwała nr 44/2016 w sprawie zmiany w Uchwale Senatu nr 112/2013 w sprawie zakresu i wymiaru obowiązków dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii Górniczo-Hutniczej. Pełny tekst uchwały w załączeniu.2016-04-27
Uchwała nr 43/2016 w sprawie podział dodatniego wyniku finansowego netto AGH za 2015 rok.2016-04-27
Uchwała nr 41/2016 w sprawie ustalenia Założeń do Projektu Planu Rzeczowo-Finansowego AGH na 2016 rok cz. III.2016-04-27
Uchwała nr 40/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o prace na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr. hab. Wita Forysia, prof. nadzw. z Wydziału. Matematyki Stosowanej.2016-03-30
Uchwała nr 39/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o prace na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr. hab. inż. Mariusza Łaciaka z Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu.2016-03-30
Uchwała nr 38/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o prace na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr. hab. inż. Dariusza Leśniaka z Wydziału Metali Nieżelaznych.2016-03-30
Uchwała nr 37/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o prace na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. inż. Jadwigę Pieczonkę z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.2016-03-30
Uchwała nr 36/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o prace na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr. hab. inż. Roberta Stalę z WEAIiIB2016-03-30
Uchwała nr 35/2016 Senatu w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony prof. dr hab. inż. Katarzynę Zakrzewską z Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji.2016-03-30
Uchwała nr 34/2016 w sprawie opinii Senatu o projekcie „Opracowanie bezzałogowych platform latających na zawody SAE Aero Design West 2016 oraz New Flying Competition 2016”. 2016-03-30
Uchwała nr 33/2016 w sprawie opinii Senatu o projekcie „Polska w kosmosie. Innowacyjna konstrukcja mobilnego robota planetarnego na międzynarodowe zawody European Rover Challenge oraz budowa studenckiego laboratorium technologii suborbitalnych”.2016-03-30
Uchwała nr 32/2016 w sprawie Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie (AGH).2016-03-30
Uchwała nr 31/2016 w sprawie podziału funduszu na odtworzenie majątku trwałego ACK Cyfronet AGH w 2016 roku.2016-03-30
Uchwała nr 30/2016 w sprawie zasad podziału funduszu na odtworzenie majątku trwałego z podziału amortyzacji w 2016 roku.2016-03-30
Uchwała nr 29/2016 w sprawie ustalenia Założeń do Projektu Planu rzeczowo-finansowego AGH na 2016 rok. cz. II.2016-03-30
Uchwała nr 28/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Rektora o Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich za rok 2015 dla dr inż. Elżbiety Greiner-Wrona z WIMiC za podręcznik: „Archeometria szkieł zabytkowych”.2016-03-30
Uchwała nr 27/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Rektora o Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich za rok 2015 dla prof. dr hab. Janusza Adamowskiego z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej.2016-03-30
Uchwała nr 26/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Rektora o Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich za rok 2015 dla prof. dr hab. Mirosława Handke z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.2016-03-30
Uchwała nr 25/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Rektora o Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich za rok 2015 dla prof. dr hab. inż. Wojciecha Batko z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. 2016-03-30
Uchwała nr 24/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Rektora o Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich za rok 2015 dla prof. dr hab. Tomasza Stobieckiego z WIEiT za całokształt dorobku naukowo-dydaktycznego. 2016-03-30
Uchwała nr 23/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Rektora o Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich za rok 2015 dla dr hab. inż. Iwony Grabowskiej-Bołd z WFiIS za rozprawę habilitacyjną2016-03-30
Uchwała nr 22/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr. hab. inż. Tadeusza Pająka z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.2016-03-02
Uchwała nr 21/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr. hab. inż. Mariusza Filipowicza, prof. nadzw. z Wydziału Energetyki i Paliw.2016-03-02
Uchwała nr 20/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr. hab. inż. Jerzego Cetnara, prof. nadzw. z Wydziału Energetyki i Paliw.2016-03-02
Uchwała nr 19/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. inż. Jacka Matyszkiewicza z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.2016-03-02
Uchwała nr 18/2016 w sprawie wyrażenia opinii do przedstawionych przez Rektora założeń polityki mieszkaniowej Uczelni. 2016-03-02
Uchwała nr 17/2016 w sprawie zmian w wewnętrznej strukturze organizacyjnej na Wydziale Energetyki i Paliw. 2016-03-02
Uchwała nr 16/2016 w sprawie utworzenia specjalności „Controlling procesów produkcyjnych” na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji i powierzenia prowadzenia jej Wydziałowi Górnictwa i Geoinżynierii.2016-03-02
Uchwała nr 15/2016 w sprawie uzupełnienia warunków przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017 w AGH. 2016-03-02
Uchwała nr 14/2016 w sprawie ustalenia Założeń do Projektu Planu rzeczowo-finansowego AGH na 2016 rok. cz. I. 2016-03-02
Uchwała nr 22/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr. hab. inż. Tadeusza Pająka z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.2016-03-02
Uchwała nr 21/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr. hab. inż. Mariusza Filipowicza, prof. nadzw. z Wydziału Energetyki i Paliw.2016-03-02
Uchwała nr 20/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr. hab. inż. Jerzego Cetnara, prof. nadzw. z Wydziału Energetyki i Paliw.2016-03-02
Uchwała nr 19/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. inż. Jacka Matyszkiewicza z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.2016-03-02
Uchwała nr 18/2016 w sprawie wyrażenia opinii do przedstawionych przez Rektora założeń polityki mieszkaniowej Uczelni. 2016-03-02
Uchwała nr 17/2016 w sprawie zmian w wewnętrznej strukturze organizacyjnej na Wydziale Energetyki i Paliw. 2016-03-02
Uchwała nr 16/2016 w sprawie utworzenia specjalności „Controlling procesów produkcyjnych” na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji i powierzenia prowadzenia jej Wydziałowi Górnictwa i Geoinżynierii.2016-03-02
Uchwała nr 15/2016 w sprawie uzupełnienia warunków przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017 w AGH. 2016-03-02
Uchwała nr 14/2016 w sprawie ustalenia Założeń do Projektu Planu rzeczowo-finansowego AGH na 2016 rok. cz. I. 2016-03-02
Uchwała nr 22/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr. hab. inż. Tadeusza Pająka z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.2016-03-02
Uchwała nr 21/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr. hab. inż. Mariusza Filipowicza, prof. nadzw. z Wydziału Energetyki i Paliw.2016-03-02
Uchwała nr 20/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr. hab. inż. Jerzego Cetnara, prof. nadzw. z Wydziału Energetyki i Paliw.2016-03-02
Uchwała nr 19/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. inż. Jacka Matyszkiewicza z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.2016-03-02
Uchwała nr 18/2016 w sprawie wyrażenia opinii do przedstawionych przez Rektora założeń polityki mieszkaniowej Uczelni. 2016-03-02
Uchwała nr 17/2016 w sprawie zmian w wewnętrznej strukturze organizacyjnej na Wydziale Energetyki i Paliw. 2016-03-02
Uchwała nr 16/2016 w sprawie utworzenia specjalności „Controlling procesów produkcyjnych” na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji i powierzenia prowadzenia jej Wydziałowi Górnictwa i Geoinżynierii.2016-03-02
Uchwała nr 15/2016 w sprawie uzupełnienia warunków przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017 w AGH. 2016-03-02
Uchwała nr 14/2016 w sprawie ustalenia Założeń do Projektu Planu rzeczowo-finansowego AGH na 2016 rok. cz. I. 2016-03-02
Uchwała nr 22/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr. hab. inż. Tadeusza Pająka z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.2016-03-02
Uchwała nr 21/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr. hab. inż. Mariusza Filipowicza, prof. nadzw. z Wydziału Energetyki i Paliw.2016-03-02
Uchwała nr 20/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr. hab. inż. Jerzego Cetnara, prof. nadzw. z Wydziału Energetyki i Paliw.2016-03-02
Uchwała nr 19/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. inż. Jacka Matyszkiewicza z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.2016-03-02
Uchwała nr 18/2016 w sprawie wyrażenia opinii do przedstawionych przez Rektora założeń polityki mieszkaniowej Uczelni. 2016-03-02
Uchwała nr 17/2016 w sprawie zmian w wewnętrznej strukturze organizacyjnej na Wydziale Energetyki i Paliw. 2016-03-02
Uchwała nr 16/2016 w sprawie utworzenia specjalności „Controlling procesów produkcyjnych” na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji i powierzenia prowadzenia jej Wydziałowi Górnictwa i Geoinżynierii.2016-03-02
Uchwała nr 15/2016 w sprawie uzupełnienia warunków przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017 w AGH. 2016-03-02
Uchwała nr 14/2016 w sprawie ustalenia Założeń do Projektu Planu rzeczowo-finansowego AGH na 2016 rok. cz. I. 2016-03-02
Uchwała nr 22/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr. hab. inż. Tadeusza Pająka z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.2016-03-02
Uchwała nr 21/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr. hab. inż. Mariusza Filipowicza, prof. nadzw. z Wydziału Energetyki i Paliw.2016-03-02
Uchwała nr 20/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr. hab. inż. Jerzego Cetnara, prof. nadzw. z Wydziału Energetyki i Paliw.2016-03-02
Uchwała nr 19/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. inż. Jacka Matyszkiewicza z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.2016-03-02
Uchwała nr 18/2016 w sprawie wyrażenia opinii do przedstawionych przez Rektora założeń polityki mieszkaniowej Uczelni. 2016-03-02
Uchwała nr 17/2016 w sprawie zmian w wewnętrznej strukturze organizacyjnej na Wydziale Energetyki i Paliw. 2016-03-02
Uchwała nr 16/2016 w sprawie utworzenia specjalności „Controlling procesów produkcyjnych” na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji i powierzenia prowadzenia jej Wydziałowi Górnictwa i Geoinżynierii.2016-03-02
Uchwała nr 15/2016 w sprawie uzupełnienia warunków przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017 w AGH. 2016-03-02
Uchwała nr 14/2016 w sprawie ustalenia Założeń do Projektu Planu rzeczowo-finansowego AGH na 2016 rok. cz. I. 2016-03-02
Uchwała nr 13/2016 Senatu AGH z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie wyborów organów Uczelni na kadencję 2016 - 2020 2016-02-15
Uchwała nr 12/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. inż. Waldemara Pydę z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. 2016-01-27
Uchwała nr 11/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. inż. Mariusza Młynarczuka, prof. nadzw. z WGGiOŚ2016-01-27
Uchwała nr 10/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr hab. Halinę Krawiec, prof. nadzw. z Wydziału Odlewnictwa.2016-01-27
Uchwała nr 9/2016 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. inż. Mirosława Głowackiego z Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej.2016-01-27
Uchwała nr 8/2016 w sprawie nadania tytułu Profesora Honorowego AGH prof. dr hab. inż. Aleksandrowi Karczowi. 2016-01-27
Uchwała nr 7/2016 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Statucie Akademii Górniczo-Hutniczej z dnia 24 czerwca 2015 r.2016-01-27
Uchwała nr 6/2016 wyrażenia zgody na realizację inwestycji wymienionych w niniejszej uchwale.2016-01-27
Uchwała nr 5/2016 w sprawie utworzenia specjalności „Materiały dla energetyki i lotnictwa” w ramach studiów II stopnia na kierunku Inżynieria Materiałowa i powierzenia prowadzenia jej Wydziałowi Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. 2016-01-27
Uchwała nr 4/2016 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Informatyka Społeczna prowadzonego przez Wydział Humanistyczny. 2016-01-27
Uchwała nr 3/2016 w sprawie utworzenia kierunku studiów Informatyka Społeczna i powierzenia prowadzenia go Wydziałowi Humanistycznemu.2016-01-27
Uchwała nr 2/2016 w sprawie Regulaminu Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości AGH2016-01-27
Uchwała nr 1/2016 w sprawie przyjęcia przez Senat do wiadomości Prowizorium budżetowego na 2016 rok.2016-01-27
Uchwała nr 158/2015 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. inż. Monikę Ładę z Wydziału Zarządzania. 2015-11-25
Uchwała nr 157/2015 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr. hab. inż. Marcina Sikory z Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii.2015-11-25
Uchwała nr 156/2015 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. inż. Reginy Tokarczyk z Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.2015-11-25
Uchwała nr 155/2015 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr. hab. inż. Krzysztofa Winczy z Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji.2015-11-25
Uchwała nr 154/2015 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr. hab. Jacka Dębickiego, prof. nadzw. z Wydziału Humanistycznego.2015-11-25
Uchwała nr 153/2015 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr. hab. inż. Macieja Maneckiego, prof. nadzw. z WGGiOŚ2015-11-25
Uchwała nr 152/2015 w sprawie reasumpcji uchwały nr 72/2014 Senatu AGH 28 maja 2014 r. i uchwały nr 69/2015 Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. oraz uchwały nr 68/2015 Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r.2015-11-25
Uchwała nr 151/2015 w sprawie uzupełnienia warunków rekrutacji na niestacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017 w dyscyplinie informatyka. 2015-11-25
Uchwała nr 150/2015 w sprawie wprowadzenia wzoru wspólnego dyplomu doktorskiego w związku z przeprowadzanym wspólnym przewodem doktorskim pomiędzy AGH WFiIS i Uniwersytetem w Antwerpii.2015-11-25
Uchwała nr 149/2015 w sprawie likwidacji kierunku studiów Mechanika i Budowa Maszyn, którego prowadzenie powierzono Wydziałowi Inżynierii Wytwarzania w Mielcu. 2015-11-25
Uchwała nr 148/2015 w sprawie likwidacji kierunku studiów Górnictwo i Geologia, którego prowadzenie powierzono Wydziałowi Geotechnologii w Jastrzębiu Zdroju.2015-11-25
Uchwała nr 147/2015 w sprawie utworzenia specjalności „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy” na II stopniu kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji i powierzenia prowadzenia jej Wydziałowi Górnictwa i Geoinżynierii.2015-11-25
Uchwała nr 146/2015 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej.2015-11-25
Uchwała nr 145/2015 w sprawie przyjęcia korekty Planu Rzeczowo-Finansowego Uczelni na 2015 rok. 2015-11-25
Uchwała nr 144/2015 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. inż. Barbarę Tomaszewską, prof. nadzw. z WGGiOŚ2015-10-28
Uchwała nr 143/2015 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr. hab. inż. Piotra Faliszewskiego z WIEiT2015-10-28
Uchwała nr 142/2015 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr. hab. inż. Grzegorza Nalepy z WEAIiIB2015-10-28
Uchwała nr 141/2015 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. inż. Edwarda Michlowicza z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.2015-10-28
Uchwała nr 140/2015 w sprawie zmiany uchwały nr 112/2014 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w składach Komisji Senackich.2015-10-28
Uchwała nr 139/2015 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów „Ekologiczne Źródła Energii” prowadzonego przez Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.2015-10-28
Uchwała nr 138/2015 w sprawie utworzenia kierunku studiów „Ekologiczne Źródła Energii” i powierzenia prowadzenia go Wydziałowi Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.2015-10-28
Uchwała nr 144/2015 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. inż. Barbarę Tomaszewską, prof. nadzw. z WGGiOŚ2015-10-28
Uchwała nr 143/2015 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr. hab. inż. Piotra Faliszewskiego z WIEiT2015-10-28
Uchwała nr 142/2015 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr. hab. inż. Grzegorza Nalepy z WEAIiIB2015-10-28
Uchwała nr 141/2015 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. inż. Edwarda Michlowicza z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.2015-10-28
Uchwała nr 140/2015 w sprawie zmiany uchwały nr 112/2014 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w składach Komisji Senackich.2015-10-28
Uchwała nr 139/2015 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów „Ekologiczne Źródła Energii” prowadzonego przez Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.2015-10-28
Uchwała nr 138/2015 w sprawie utworzenia kierunku studiów „Ekologiczne Źródła Energii” i powierzenia prowadzenia go Wydziałowi Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.2015-10-28
Uchwała nr 144/2015 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. inż. Barbarę Tomaszewską, prof. nadzw. z WGGiOŚ2015-10-28
Uchwała nr 143/2015 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr. hab. inż. Piotra Faliszewskiego z WIEiT2015-10-28
Uchwała nr 142/2015 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr. hab. inż. Grzegorza Nalepy z WEAIiIB2015-10-28
Uchwała nr 141/2015 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. inż. Edwarda Michlowicza z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.2015-10-28
Uchwała nr 140/2015 w sprawie zmiany uchwały nr 112/2014 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w składach Komisji Senackich.2015-10-28
Uchwała nr 139/2015 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów „Ekologiczne Źródła Energii” prowadzonego przez Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.2015-10-28
Uchwała nr 138/2015 w sprawie utworzenia kierunku studiów „Ekologiczne Źródła Energii” i powierzenia prowadzenia go Wydziałowi Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.2015-10-28
Uchwała nr 144/2015 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. inż. Barbarę Tomaszewską, prof. nadzw. z WGGiOŚ2015-10-28
Uchwała nr 143/2015 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr. hab. inż. Piotra Faliszewskiego z WIEiT2015-10-28
Uchwała nr 142/2015 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr. hab. inż. Grzegorza Nalepy z WEAIiIB2015-10-28
Uchwała nr 141/2015 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. inż. Edwarda Michlowicza z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.2015-10-28
Uchwała nr 140/2015 w sprawie zmiany uchwały nr 112/2014 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w składach Komisji Senackich.2015-10-28
Uchwała nr 139/2015 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów „Ekologiczne Źródła Energii” prowadzonego przez Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.2015-10-28
Uchwała nr 138/2015 w sprawie utworzenia kierunku studiów „Ekologiczne Źródła Energii” i powierzenia prowadzenia go Wydziałowi Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.2015-10-28
Uchwała nr 144/2015 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. inż. Barbarę Tomaszewską, prof. nadzw. z WGGiOŚ2015-10-28
Uchwała nr 143/2015 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr. hab. inż. Piotra Faliszewskiego z WIEiT2015-10-28
Uchwała nr 142/2015 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr. hab. inż. Grzegorza Nalepy z WEAIiIB2015-10-28
Uchwała nr 141/2015 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr. hab. inż. Edwarda Michlowicza z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.2015-10-28
Uchwała nr 140/2015 w sprawie zmiany uchwały nr 112/2014 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w składach Komisji Senackich.2015-10-28
Uchwała nr 139/2015 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów „Ekologiczne Źródła Energii” prowadzonego przez Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.2015-10-28
Uchwała nr 138/2015 w sprawie utworzenia kierunku studiów „Ekologiczne Źródła Energii” i powierzenia prowadzenia go Wydziałowi Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.2015-10-28
Uchwała nr 137/2015 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. Marka Karasia z Wydziału Matematyki Stosowanej.2015-09-30
Uchwała nr 136/2015 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. Barbarę Kubicę z Wydziału Energetyki i Paliw.2015-09-30
Uchwała nr 135/2015 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. Marię Maj z Wydziału Odlewnictwa.2015-09-30
Uchwała nr 134/2015 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. inż. Barbarę Uliasz-Misiak z Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu.2015-09-30
Uchwała nr 133/2015 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. inż. Czesława Rybickiego z Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu.2015-09-30
Uchwała nr 132/2015 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. inż. Jana Macudę z Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu.2015-09-30
Uchwała nr 131/2015 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. inż. Lucynę Natkaniec-Nowak z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.2015-09-30
Uchwała nr 130/2015 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr hab. inż. Leszka Opyrchała, prof. nadzw. z WGGiIŚ2015-09-30
Uchwała nr 129/2015 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr hab. Marcina Szpyrki, prof. nadzw. z WEAIiIB2015-09-30
Uchwała nr 128/2015 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego prof. dr hab. inż. Marka Całę z Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii. 2015-09-30
Uchwała nr 127/2015 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. inż. Stanisława Dymka z Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej.2015-09-30
Uchwała nr 126/2015 w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez AGH udziałów w spółce oraz określenia aportu rzeczowego stanowiącego ich pokrycie.2015-09-30
Uchwała nr 125/2015 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości składającej się z działek nr 7/1 (siedem łamane przez jeden) i 7/3 (siedem łamane przez trzy) obr. 12 (dwanaście) Kraków dz. Krowodrza o łącznej powierzchni 0,4627 ha hipoteką.2015-09-30
Uchwała nr 124/2015 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości utworzonej z jedynej działki nr 157/1 oraz na nieruchomości utworzonej z jedynej działki nr 158/12015-09-30
Uchwała nr 123/2015 w sprawie zmiany uchwały Senatu AGH nr 14/2015 z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie finansowania inwestycji „Przystosowanie budynków S-1, S-2 dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 2015-09-30
Uchwała nr 122/2015 w sprawie wyboru podmiotu badającego sprawozdanie finansowe AGH za 2015 rok.2015-09-30
Uchwała nr 121/2015 w sprawie sprostowania błędu w uchwale nr 54/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Kraków.2015-09-30
Uchwała nr 120/2015 w sprawie kandydatów na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej.2015-09-30
Uchwała nr 119/2015 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie TYTUŁU PROFESORA HONOROWEGO AGH prof. dr hab. inż. Aleksandrowi Karczowi.2015-09-30
Uchwała nr 118/2015 w sprawie nadania TYTUŁU PROFESORA HONOROWEGO AGH prof. dr hab. inż. Józefowi Dańko. 2015-09-30
Uchwała nr 117/2015 w sprawie nadania TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA prof. dr inż. Nguyen van Giang. 2015-09-30
Uchwała nr 116/2015 w sprawie likwidacji specjalności prowadzonych przez Wydział Zarządzania. 2015-09-30
Uchwała nr 115/2015 w sprawie zmiany uchwały nr 182/2012 w sprawie powołania składu Senackiej Komisji ds. Budżetu na kadencję 2012-2016.2015-09-30
Uchwała nr 114/2015 w sprawie zmiany uchwały nr 256/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie przez Rektora członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na okres kadencji 2012-2016. 2015-09-30
Uchwała nr 113/2015 w sprawie likwidacji specjalności prowadzonych przez Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji.2015-09-30
Uchwała nr 112/2015 w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania planów i programów studiów podyplomowych.2015-09-30
Uchwała nr 111/2015 w sprawie wytycznych dla rad jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania planów i programów kursów dokształcających. 2015-09-30
Uchwała nr 110/2015 Senatu w sprawie zmiany uchwały nr 15/2015 Senatu AGH z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie wniosku o utworzenie Związku Uczelni.2015-09-30
Uchwała nr 109/2015 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. inż. Pawła Pasierba z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.2015-06-24
Uchwała nr 108/2015 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. inż. Ryszarda Golańskiego, prof. nadzw. z WIEiT2015-06-24
Uchwała nr 107/2015 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. inż. Pawła Zydronia z WEAIiIB2015-06-24
Uchwała nr 106/2015 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr hab. Sergii Kuzhel, prof. nadzw. z Wydziału Matematyki Stosowanej.2015-06-24
Uchwała nr 105/2015 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr hab. inż. Jadwigę Laskę, prof. nadzw. z WIMiC2015-06-24
Uchwała nr 104/2015 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr hab. Dariusza Ciszewskiego, prof. nadzw, z WGGiOŚ2015-06-24
Uchwała nr 103/2015 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego prof. dr hab. inż. Jurija Wareckiego z Wydziału Energetyki i Paliw.2015-06-24
Uchwała nr 102/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez AGH nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Lea 7 bc.2015-06-24
Uchwała nr 101/2015 w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji wymienionych w niniejszej uchwale.2015-06-24
Uchwała nr 100/2015 w sprawie przyjęcia recenzji prof. Jerzego Lisa do wniosku Politechniki Białostockiej o nadanie TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA prof. Krzysztofowi Kurzydłowskiemu.2015-06-24
Uchwała nr 99/2015 w sprawie pozytywnej opinii o powołaniu przez Rektora Dyrektora Centrum Fotowoltaiki CF.2015-06-24
Uchwała nr 98/2015 w sprawie likwidacji specjalności prowadzonych przez Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji.2015-06-24
Uchwała nr 97/2015 w sprawie zmiany uchwały nr 3/2012 Senatu AGH z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania planów i programów studiów podyplomowych. 2015-06-24
Uchwała nr 96/2015 w sprawie przyjęcia nowego regulaminu Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej organizowanej przez AGH.2015-06-24
Uchwała nr 95/2015 w sprawie Statutu AGH.2015-06-24
Uchwała nr 94/2015 w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rektora z działalności Uczelni w 2014 roku.2015-06-24
Uchwała nr 93/2015 w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem uczestników niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia oraz warunków zwalniania z tych opłat.2015-06-03
Uchwała nr 92/2015 w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na i roku studiów doktoranckich w roku akademickim 2015/2016.2015-06-03
Uchwała nr 91/2015 w sprawie warunków przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017 w AGH.2015-06-03
Uchwała nr 90/2015 w sprawie przyjęcia Planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2015 rok.2015-06-03
Uchwała nr 89/2015 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. Juliana Kwieka z Wydziału Humanistycznego.2015-05-27
Uchwała nr 88/2015 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony prof. dr hab. inż. Jolantę Biegańską z Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii.2015-05-27
Uchwała nr 87/2017 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr hab. inż. Dariusza Katę z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.2015-05-27
Uchwała nr 86/2015 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr hab. inż. Piotra Parzycha, prof. nadzw. z WGGiIŚ2015-05-27
Uchwała nr 85/2015 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas niekreślony dr hab. inż. Zygmunta Niedojadło, prof. nadzw. z WGGiIŚ2015-05-27
Uchwała nr 84/2015 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony prof. dr hab. inż. Jerzego Wiciaka z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.2015-05-27
Uchwała nr 83/2015 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. inż. Rafała Wiśniowskiego z Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu.2015-05-27
Uchwała nr 82/2015 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. inż. Jerzego Stopę z Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu.2015-05-27
Uchwała nr 81/2015 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. inż. Stanisława Nagy z Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu.2015-05-27
Uchwała nr 80/2015 w sprawie wyznaczenia prof. dr hab. inż. Jerzego Lisa na recenzenta do wniosku Politechniki Białostockiej o nadanie TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA prof. Krzysztofowi Kurzydłowskiemu.2015-05-27
Uchwała nr 79/2015 w sprawie Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji.2015-05-27
Uchwała nr 78/2015 w sprawie powołania mgr inż. Zbigniewa Marszałka jako reprezentanta do Rady Związku Uczelni InnoTechKrak.2015-05-27
Uchwała nr 77/2015 w sprawie powołania dr inż. Grzegorza Michtę jako reprezentanta do Rady Związku Uczelni InnoTechKrak.2015-05-27
Uchwała nr 76/2015 w sprawie powołania dr hab. Marka Rembisia jako reprezentanta do Rady Związku Uczelni InnoTechKrak.2015-05-27
Uchwała nr 75/2015 w sprawie powołania prof. dr hab. inż. Janusza Kowala jako reprezentanta Akademii Górniczo-Hutniczej do Rady Związku Uczelni InnoTechKrak.2015-05-27
Uchwała nr 74/2015 w sprawie zmiany uchwały nr 49/2014 z dnia 7 maja 2014 w sprawie Regulaminu Własnego Funduszu Stypendialnego AGH.2015-05-27
Uchwała nr 73/2015 w sprawie opinii o powołaniu przez Rektora jednostki pozawydziałowej pod nazwą Centrum Fotowoltaiki CF.2015-05-27
Uchwała nr 72/2015 w sprawie utworzenia specjalności „Ochrona dóbr kultury i dóbr natury” na II stopniu studiów stacjonarnych, na kierunku Kulturoznawstwo i powierzenie prowadzenia jej Wydziałowi Humanistycznemu.2015-05-27
Uchwała nr 71/2015 w sprawie reasumpcji Uchwały nr 97/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. 2015-05-27
Uchwała nr 70/2015 w sprawie organizacji potwierdzenia efektów uczenia się w Akademii Górniczo-Hutniczej.2015-05-27
Uchwała nr 69/2015 w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów w roku akademickim 2015/2016 na kierunkach, na które będzie prowadzona rekrutacja.2015-05-27
Uchwała nr 68/2015 w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017.2015-05-27
Uchwała nr 67/2015 w sprawie zmiany uchwały nr 67/2010 Senatu AGH 26.05.2010 w sprawie ustalenia pensum dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w AGH na poszczególnych stanowiskach oraz warunków jego obniżania i zasad obliczania godzin dydaktycznych2015-05-27
Uchwała nr 66/2015 Senatu w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. inż. Marcina Chodaka z WGGiIŚ2015-04-29
Uchwała nr 65/2015 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr hab. inż. Marka Nocunia, prof. nadzw. z WIMiC2015-04-29
Uchwała nr 64/2015 w sprawie nadania TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA Panu Narayana Murthy.2015-04-29
Uchwała nr 63/2015 w sprawie nadania TYTUŁU PROFESORA HONOROWEGO AGH prof. dr hab. inż. Andrzejowi Maneckiemu.2015-04-29
Uchwała nr 62/2015 w sprawie zmian w Regulaminie Studiów Doktoranckich.2015-04-29
Uchwała nr 60/2015 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie TYTUŁU PROFESORA HONOROWEGO prof. dr hab. inż. Józefowi Dańko. 2015-04-29
Uchwała nr 59/2015 w sprawie utworzenia specjalności „Innowacje i interwencje społeczne” na II stopniu studiów stacjonarnych na kierunku Socjologia i powierzenia prowadzenia jej Wydziałowi Humanistycznemu.2015-04-29
Uchwała nr 58/2015 w sprawie ujednolicenia używania nazwy Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w językach obcych.2015-04-29
Uchwała nr 57/2015 w sprawie zmiany uchwały nr 13/14/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie opinii o ustaleniu przez Rektora szczegółowej listy instytucji, których przedstawiciele wejdą w skład Konwentu AGH oraz uzupełnienie składu Konwentu2015-04-29
Uchwała nr 56/2015 w sprawie finansowania zakupów specjalistycznej aparatury do badań naukowych z zakresu energetyki.2015-04-29
Uchwała nr 55/2015 w sprawie pozytywnej opinii o powołaniu przez Rektora dr Sławomira Kopcia na Dyrektora Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta Przyszłości AGH. 2015-04-29
Uchwała nr 54/2015 w sprawie Regulaminu Studiów I i II stopnia w AGH. 2015-04-29
Uchwała nr 53/2015 w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz podziału dodatniego wyniku finansowego netto ACK Cyfronet AGH.2015-04-29
Uchwała nr 52/2015 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego i podział dodatniego wyniku finansowego netto za 2014 rok. 2015-04-29
Uchwała nr 51/2015 w sprawie ustalenia Założeń do Projektu Planu rzeczowo-finansowego AGH na 2015 rok cz. III.2015-04-29
Uchwała nr 50/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy ustanowienia służebności na nieruchomości położonej w miejscowości Miękinia, gmina Krzeszowice składającej się z działki o numerze 1311/7 (jeden tysiąc trzysta jedenaście łamane przez siedem).2015-03-25
Uchwała nr 49/2015 w sprawie wyznaczenia prof. Wojciecha Mitkowskiego na recenzenta do wniosku Akademii Morskiej w Gdyni o nadanie TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA prof. dr hab. inż. Tadeuszowi Kaczorkowi.2015-03-25
Uchwała nr 48/2015 w sprawie zmiany uchwały nr 202/2012 Senatu AGH z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich.2015-03-25
Uchwała nr 47/2015 w sprawie utworzenia specjalności „Wentylacja kopalń” w ramach studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Górnictwo i Geologia i powierzenia prowadzenia jej Wydziałowi Górnictwa i Geoinżynierii.2015-03-25
Uchwała nr 46/2015 w sprawie podziału funduszu na odtworzenie majątku trwałego ACK Cyfronet w 2015 r.2015-03-25
Uchwała nr 45/2015 w sprawie podziału funduszu na odtworzenie majątku trwałego w 2015 r. 2015-03-25
Uchwała nr 44/2015 w sprawie ustalenia Założeń do projektu planu rzeczowo-finansowego na 2015 r. cz. II – dotyczy Funduszu Stabilizacji Inwestycyjnej Uczelni.2015-03-25
Uchwała nr 43/2015 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. inż. Krzysztofa Żabę z Wydziału Metali Nieżelaznych.2015-03-04
Uchwała nr 42/2015 w sprawie opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. inż. Andrzeja Mamalę z Wydziału Metali Nieżelaznych.2015-03-04
Uchwała nr 41/2015 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. inż. Witolda Krajewskiego z Wydziału Odlewnictwa.2015-03-04
Uchwała nr 40/2015 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. inż. Marka Krąpca z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.2015-03-04
Uchwała nr 39/2015 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. inż. Jerzego Kwaśniewskiego z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.2015-03-04
Uchwała nr 38/2015 w sprawie pozytywnej opinii o powołaniu przez Rektora mgr Piotra Biela na Zastępcę Kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.2015-03-04
Uchwała nr 37/2015 w sprawie pozytywnej opinii o powołaniu przez Rektora prof. dr hab. inż. Wojciecha Nowaka na Dyrektora Centrum Energetyki.2015-03-04
Uchwała nr 36/2015 w sprawie zmiany uchwały nr 78/2014 z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu konkursu na najlepiej publikującego naukowca Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie”.2015-03-04
Uchwała nr 35/2015 w sprawie przyjęcia recenzji prof. J. Lisa do wniosku Politechniki Opolskiej o nadanie TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA prof. dr hab. inż. Wiesławowi Kurdowskiemu.2015-03-04
Uchwała nr 34/2015 w sprawie utworzenia specjalności „Systemy wbudowane” w ramach studiów II stopnia na kierunku Elektronika i Telekomunikacja i powierzenia prowadzenia jej Wydziałowi Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji.2015-03-04
Uchwała nr 33/2015 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA prof. dr inż. Nguyen Van Giang.2015-03-04
Uchwała nr 32/2015 w sprawie zmiany uchwały nr 202/2012 Senatu AGH z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich. 2015-03-04
Uchwała nr 31/2015 w sprawie utworzenia specjalności „International Management” w ramach studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Zarządzanie i powierzenia prowadzenia jej Wydziałowi Zarządzania.2015-03-04
Uchwała nr 30/2015 w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo-Hutniczej.2015-03-04
Uchwała nr 29/2015 w sprawie wytycznych w zakresie tworzenia programów kształcenia w Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie w oparciu o język efektów kształcenia.2015-03-04
Uchwała nr 28/2015 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Rektora o Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „za całokształt” za rok 2014 dla prof. dr hab. Andrzeja Bobrowskiego z Wydziały Inżynierii Materiałowej i Ceramiki2015-03-04
Uchwała nr 27/2015 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Rektora o Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „za całokształt” za rok 2014 dla prof. dr hab. Tomasza Stobieckiego z Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji.2015-03-04
Uchwała nr 26/2015 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Rektora o Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe za rok 2014 dla dr hab. inż. Tomasza Szumlaka z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej.2015-03-04
Uchwała nr 25/2015 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Rektora o Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe za rok 2014 dla dr hab. inż. Wacława Muzykiewicza z Wydziału Metali Nieżelaznych.2015-03-04
Uchwała nr 24/2015 w sprawie ustalenia Założeń do Projektu Planu rzeczowo-finansowego AGH na 2015 rok cz. I.2015-03-04
Uchwała nr 23/2015 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony prof. dr hab. inż. Elżbietę Pamułę z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. 2015-02-04
Uchwała nr 22/2015 w sprawie utworzenia specjalności „Inżynieria przedsięwzięć budowlanych” w ramach studiów II stopnia na kierunku Budownictwo i powierzenia prowadzenia jej Wydziałowi Górnictwa i Geoinżynierii.2015-02-04
Uchwała nr 21/2015 w sprawie wyznaczenia prof. dr hab. inż. Jerzego Lisa na recenzenta do wniosku Politechniki Opolskiej o nadanie TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA prof. dr hab. inż. Wiesławowi Kurdowskiemu.2015-02-04
Uchwała nr 20/2015 w sprawie zmiany nazwy specjalności na Wydziale Energetyki i Paliw. 2015-02-04
Uchwała nr 19/2015 w sprawie zmiany nazwy specjalności na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.2015-02-04
Uchwała nr 18/2015 w sprawie utworzenia specjalności „Wirtualizacja procesów odlewniczych”, w ramach studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Wirtotechnologia i powierzenia prowadzenia jej Wydziałowi Odlewnictwa.2015-02-04
Uchwała nr 17/2015 w sprawie utworzenia specjalności „Advanced Materials-Processing and Characterization” w ramach studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Inżynieria Materiałowa i powierzenia prowadzenia jej WIMiIP2015-02-04
Uchwała nr 16/2015 w sprawie zmian w wewnętrznej strukturze organizacyjnej na Wydziale Energetyki i Paliw.2015-02-04
Uchwała nr 15/2015 w sprawie wniosku o utworzenie Związku Uczelni. 2015-02-04
Uchwała nr 14/2015 w sprawie finansowania inwestycji „Przystosowanie budynków S-1, S-2 dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Pełny tekst uchwały w załączeniu.2015-01-14
Uchwała nr 13/2015 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. inż. Eugeniusza Ziółkowskiego z Wydziału Odlewnictwa.2015-01-14
Uchwała nr 12/2015 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. inż. Janusza Lelito z Wydziału Odlewnictwa.2015-01-14
Uchwała nr 11/2015 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. inż. Wiesława Wszołka z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.2015-01-14
Uchwała nr 10/2015 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. inż. Mariana Banasia z Wydziału. Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.2015-01-14
Uchwała nr 9/2015 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. inż. Daniela Saramaka z Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii.2015-01-14
Uchwała nr 8/2015 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr hab. inż. Jerzego Wiciaka, prof. nadzw. z WIMiR2015-01-14
Uchwała nr 7/2015 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA AGH Panu Narayana Murthy.2015-01-14
Uchwała nr 5/2015 w sprawie nadania TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA prof. dr hab. inż. Tadeuszowi Kaczorkowi.2015-01-14
Uchwała nr 4/2015 w sprawie zmian w składzie Senackiej Komisji ds. Kształcenia i Spraw Studenckich.2015-01-14
Uchwała nr 3/2015 w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia przez jednoosobowe organy uczelni publicznej.2015-01-14
Uchwała nr 2/2015 w sprawie uzupełnienia uchwały nr 137/2014 w sprawie utworzenie specjalności „Inżynieria obliczeniowa” w ramach II stopnia na kierunku Informatyka Stosowana prowadzonego przez Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej.2015-01-14
Uchwała nr 1/2015 w sprawie przyjęcia przez Senat do wiadomości Prowizorium budżetowego na rok 2015.2015-01-14
Uchwała nr 150/2014 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. inż. Zbigniewa Pędzicha z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.2014-11-26
Uchwała nr 149/2014 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. Annę Snakowską, prof. nadzw. z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.2014-11-26
Uchwała nr 148/2014 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony prof. dr hab. inż. Krzysztofa Wojciechowskiego z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.2014-11-26
Uchwała nr 147/2014 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony prof. dr hab. inż. Macieja Sitarza z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.2014-11-26
Uchwała nr 146/2014 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony prof. dr hab. inż. Magdalenę Hasik z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.2014-11-26
Uchwała nr 145/2014 w sprawie finansowania projektu pn.” Przygotowanie projektu Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii „Miękinia”.2014-11-26
Uchwała nr 144/2014 w sprawie zmiany uchwały nr 198/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów.2014-11-26
Uchwała nr 143/2014 w sprawie zmiany uchwały nr 195/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów.2014-11-26
Uchwała nr 142/2014 w sprawie wyboru trzech studentów do składu Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich.2014-11-26
Uchwała nr 141/2014 w sprawie nadania TYTUŁU KONSULA HONOROWEGO AGH prof. dr hab. inż. Eustachijowi Iwanowiczowi Kryżanivskiemu z Iwano-Frankiwskiego Narodowego Technicznego Uniwersytetu Nafty i Gazu na Ukrainie.2014-11-26
Uchwała nr 140/2014 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie TYTUŁU PROFESORA HONOROWEGO AGH prof. dr hab. inż. Andrzejowi Maneckiemu.2014-11-26
Uchwała nr 139/2014 w sprawie zmiany nazwy specjalności na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.2014-11-26
Uchwała nr 138/2014 w sprawie zmiany nazwy specjalności „kultura nowych mediów” na II stopniu studiów, na kierunku Kulturoznawstwo prowadzonego przez Wydział Humanistyczny.2014-11-26
Uchwała nr 137/2014 w sprawie utworzenie specjalności „Inżynieria obliczeniowa” w ramach II stopnia na kierunku Informatyka Stosowana prowadzonego przez Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej.2014-11-26
Uchwała nr 136/2014 w sprawie wyborów uzupełniających członka Senatu AGH z grupy nauczycieli akademickich nie posiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego Wydziału Humanistycznego AGH na kadencję 2012-2016.2014-11-26
Uchwała nr 135/2014 w sprawie przyjęcia korekty Planu Rzeczowo-Finansowego Uczelni na 2014 rok. Pełny tekst korekty stanowi załącznik do oryginału Postanowień Senatu.2014-11-26
Uchwała nr 134/2014 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. Krzysztofa Cieplińskiego, prof. nadzw. UP z Wydziału Matematyki Stosowanej.2014-10-29
Uchwała nr 133/2014 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. Katarzynę Zarębską z Wydziału Energetyki i Paliw.2014-10-29
Uchwała nr 132/2014 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. inż. Marcina Górnego z Wydziału Odlewnictwa.2014-10-29
Uchwała nr 131/2014 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. inż. Rafała Dańko z Wydziału Odlewnictwa.2014-10-29
Uchwała nr 130/2014 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. inż. Tadeusza Kamisińskiego z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.2014-10-29
Uchwała nr 129/2014 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr hab. Leszka Porębskiego, prof. nadzw. z Wydziału Humanistycznego.2014-10-29
Uchwała nr 128/2014 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr hab. Piotra Górskiego, prof. nadzw. z Wydziału Zarządzania.2014-10-29
Uchwała nr 127/2014 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr hab. inż. Jerzego Zycha, prof. nadzw. z Wydziału Odlewnictwa.2014-10-29
Uchwała nr 126/2014 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr hab. inż. Annę Zielińską-Lipiec, prof. nadzw. z WIMiIP2014-10-29
Uchwała nr 125/2014 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr hab. inż. Barbarę Torę, prof. nadzw. z Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii.2014-10-29
Uchwała nr 124/2014 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony prof. dr hab. inż. Zbigniewa Tarnawskiego z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej. 2014-10-29
Uchwała nr 123/2014 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony prof. dr hab. inż. Piotra Bożka z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej.2014-10-29
Uchwała nr 122/2014 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony prof. dr hab. inż. Andrzeja Baczmańskiego z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej.2014-10-29
Uchwała nr 121/2014 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony prof. dr hab. inż. Adama Walanusa z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. 2014-10-29
Uchwała nr 120/2014 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony prof. dr hab. inż. Piotra Małoszewskiego z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.2014-10-29
Uchwała nr 120/2014 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony prof. dr hab. inż. Piotra Małoszewskiego z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.2014-10-29
Uchwała nr 119/2014 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony prof. dr hab. inż. Wiesława Staszewskiego z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.2014-10-29
Uchwała nr 118/2014 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony prof. dr hab. inż. Jacka Leszczyńskiego z Wydziału Energetyki i Paliw.2014-10-29
Uchwała nr 117/2014 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony prof. dr hab. inż. Leszka Czepirskiego z Wydziału Energetyki i Paliw.2014-10-29
Uchwała nr 116/2014 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony prof. dr hab. inż. Stanisława Gruszczyńskiego z Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.2014-10-29
Uchwała nr 115/2014 w sprawie nadania TYTUŁU KONSULA HONOROWEGO AGH Panu mgr inż. Ho Chi Hung, Wiceprzewodniczącemu, Sekretarzowi Generalnemu Towarzystwa Przyjaźni Wietnamsko-Polskiej. 2014-10-29
Uchwała nr 114/2014 w sprawie wzorów umów zawieranych ze studentami i osobami przyjętymi na studia wyższe przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie.2014-10-29
Uchwała nr 113/2014 w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach wyższych.2014-10-29
Uchwała nr 112/2014 w sprawie zmian w składach Komisji Senackich.2014-10-29
Uchwała nr 111/2014 w sprawie reasumpcji uchwały nr 75/2014 Senatu AGH z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2014/2015.2014-10-29
Uchwała nr 109/2014 i nr 110/2014 w sprawie opinii o powołaniu przez Rektora kierowników jednostek pozawydziałowych i ich zastępców.2014-10-29
Uchwała nr 108/2014 w sprawie zmiany uchwały nr 256/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie przez Rektora członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na okres kadencji 2012-2016.2014-10-29
Uchwała nr 108/2014 w sprawie zmiany uchwały nr 256/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie przez Rektora członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na okres kadencji 2012-2016.2014-10-29
Uchwała nr 107/2014 w sprawie zmiany nazwy specjalności na kierunku Energetyka prowadzonego przez Wydział Energetyki i Paliw. 2014-10-29
Uchwała nr 106/2014 w sprawie zasad nadawania nazw imienia obiektom budowlanym, ich częściom lub elementom terenu oraz umieszczania tablic pamiątkowych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.2014-10-29
Uchwała nr 105/2014 w sprawie udzielania zgody nauczycielom akademickim na dodatkowe zatrudnienie.2014-10-29
Uchwała nr 104/2014 w sprawie wyboru podmiotu badającego sprawozdanie finansowe AGH za 2014 rok.2014-10-29
Uchwała nr 103/2014 w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rektora z działalności AGH. 2014-10-29
Uchwała nr 102/2014 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. inż. Jacka Tarasiuka z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej.2014-07-03
Uchwała nr 101/2014 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. inż. Bogusława Basia z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.2014-07-03
Uchwała nr 100/2014 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. inż. Tadeusza Gołdę, prof. nadzw. z WGGiIŚ2014-07-03
Uchwała nr 99/2014 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. inż. Andrzeja Więckowskiego z Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii.2014-07-03
Uchwała nr 98/2014 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr hab. inż. Wiesława Nowaka, prof. nadzw. z WEAIiIB2014-07-03
Uchwała nr 97/2014 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr hab. inż. Andrzeja Bienia, prof. nadzw. z WEAIiIB2014-07-03
Uchwała nr 96/2014 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr hab. inż. Leszka Magalasa, prof. nadzw. z WIMiIP2014-07-03
Uchwała nr 95/2014 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony prof. dr hab. Witolda Alexandrowicza z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.2014-07-03
Uchwała nr 94/2014 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora zwyczajnego na czas określony prof. dr hab. inż. Janusza Kacprzyka z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej.2014-07-03
Uchwała nr 93/2014 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony prof. dr hab. inż. Janusza Tobołę z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej.2014-07-03
Uchwała nr 92/2014 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony prof. dr hab. inż. Piotra Kulczyckiego z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej.2014-07-03
Uchwała nr 91/2014 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony prof. dr hab. inż. Zdzisława Burdę z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej.2014-07-03
Uchwała nr 90/2014 w sprawie przyjęcia recenzji prof. dr hab. inż. Janusza Gajdy do wniosku Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie o nadanie TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA prof. dr hab. inż. Adamowi Żuchowskiemu.2014-07-03
Uchwała nr 89/2014 w sprawie warunków przyjęć na niestacjonarne studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Metali Nieżelaznych w roku akademickim 2015/2016. 2014-07-03
Uchwała nr 88/2014 w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na I roku niestacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale Metali Nieżelaznych w roku akademickim 2014/2015. 2014-07-03
Uchwała nr 87/2014 w sprawie warunków przyjęć na niestacjonarne studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Metali Nieżelaznych w roku akademickim 2014/2015. 2014-07-03
Uchwała nr 86/2014 w sprawie nadania TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA AGH prof. dr hab. inż. Leszkowi Rutkowskiemu z Politechniki Częstochowskiej. 2014-07-03
Uchwała nr 85/2014 w sprawie niepobierania opłat za kształcenie w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 czerwca 2014 r.  2014-07-03
Uchwała nr 84/2014 w sprawie zmiany uchwały nr 67/2010 Senatu AGH z 26.05.2010 w sprawie ustalania pensum dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w AGH na poszczególnych stanowiskach oraz warunków jego obniżania i zasad obliczania godzin dydaktycznych2014-07-03
Uchwała nr 83/2014 w sprawie zmian w wewnętrznej strukturze organizacyjnej na Wydziale Energetyki i Paliw. 2014-07-03
Uchwała nr 82/2014 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Teleinformatyka prowadzonego przez Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. 2014-07-03
Uchwała nr 81/2014 w sprawie utworzenia kierunku studiów Teleinformatyka i powierzenia prowadzenia go Wydziałowi Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. 2014-07-03
Uchwała nr 80/2014 w sprawie Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich. 2014-07-03
Uchwała nr 79/2014 w sprawie wyrażenia zgody na realizacje inwestycji wymienionych w uchwale. 2014-06-11
Uchwała nr 78/2014 w sprawie Regulaminu konkursu na najlepiej publikującego naukowca Akademii Górniczo-Hutniczej. 2014-06-11
Uchwała nr 77/2014 sprawie przyjęcia Planu Rzeczowo-finansowego AGH na 2014 r. Pełny tekst uchwały w załączeniu, a pełny tekst Planu stanowi załącznik do oryginału Postanowień.2014-06-11
Uchwała nr 76/2014 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o prace na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 5-ciu lat dr hab. inż. Tomasza Brylewskiego z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.2014-05-28
Uchwała nr 75/2014 w sprawie limitów przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2014/2015. 2014-05-28
Uchwała nr 74/2014 w sprawie warunków przyjęć na studia doktoranckie w AGH w roku akademickim 2015/2016. 2014-05-28
Uchwała nr 73/2014 w sprawie warunków przyjęć na studia doktoranckie w AGH w roku akademickim 2014/2015 na Środowiskowe studia doktoranckie Inżynieria Produkcji Metali Nieżelaznych2014-05-28
Uchwała nr 72/2014 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016.2014-05-28
Uchwała nr 71/2014 w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów w roku akademickim 2014/2015 na kierunkach, na które będzie prowadzona rekrutacja.2014-05-28
Uchwała nr 70/2014 w sprawie reasumpcji uchwały nr 97/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. 2014-05-28
Uchwała nr 69/2014 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku Górnictwo i Geologia prowadzonego przez Wydział Geotechnologii w Jastrzębiu Zdroju.2014-05-28
Uchwała nr 68/2014 w sprawie uruchomienia kierunku studiów Górnictwo i Geologia i powierzenia prowadzenia go Wydziałowi Geotechnologii w Jastrzębiu Zdroju.2014-05-28
Uchwała nr 67/2014 w sprawie pozytywnej opinii Senatu o przekształceniu przez Rektora Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Jastrzębiu Zdroju w Wydział Zamiejscowy o nazwie Wydział Geotechnologii w Jastrzębiu Zdroju. 2014-05-28
Uchwała nr 66/2014 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn prowadzonego przez Wydział Inżynierii Wytwarzania w Mielcu.2014-05-28
Uchwała nr 65/2014 w sprawie uruchomienia kierunku studiów Mechanika i Budowa Maszyn i powierzenia prowadzenia go Wydziałowi Inżynierii Wytwarzania w Mielcu. 2014-05-28
Uchwała nr 64/2014 w sprawie pozytywnej opinii Senatu o przekształceniu przez Rektora Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Mielcu w Wydział Zamiejscowy o nazwie Wydział Inżynierii Wytwarzania w Mielcu.2014-05-28
Uchwała nr 63/2014 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. inż. Jerzego Feliksa z Wydziału Zarządzania.2014-05-07
Uchwała nr 62/2014 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. inż. Roberta Szczygła z WEAIiIB2014-05-07
Uchwała nr 61/2014 w sprawie opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. inż. Łukasza Madeja z Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej.2014-05-07
Uchwała nr 60/2014 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr hab. inż. Dariusza Kopycińskiego, prof. nadzw. z Wydziału Odlewnictwa.2014-05-07
Uchwała nr 59/2014 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony prof. dr hab. inż. Mariusza Przybycienia z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej.2014-05-07
Uchwała nr 58/2014 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony prof. dr hab. inż. Marka Idzika z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej.2014-05-07
Uchwała nr 57/2014 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony prof. dr hab. inż. Janusza Konstantego z Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej.2014-05-07
Uchwała nr 56/2014 w sprawie wyznaczenia prof. dr hab. inż. Janusza Gajdę na recenzenta do wniosku Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie o nadanie Tytułu Doktora Honoris Causa prof. zw. dr hab. inż. Adamowi Żuchowskiemu.2014-05-07
Uchwała nr 55/2014 w sprawie likwidacji Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Nowym Sączu.2014-05-07
Uchwała nr 54/2014 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA AGH prof. dr hab. inż. Tadeuszowi Kaczorkowi.2014-05-07
Uchwała nr 53/2014 w sprawie reasumpcji uchwały nr 73/2013 r. Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2014/2015.2014-05-07
Uchwała nr 52/2014 w sprawie utworzenia specjalności „Technology and Society” na kierunku kształcenia Socjologia, na studiach stacjonarnych II stopnia i powierzenia prowadzenia jej Wydziałowi Humanistycznemu.2014-05-07
Uchwała nr 51/2014 w sprawie określenia efektów kształcenia na kierunku Inżynieria Ciepła prowadzonego przez Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej.2014-05-07
Uchwała nr 50/2014 w sprawie utworzenia kierunku studiów Inżynieria Ciepła i powierzenia prowadzenia go Wydziałowi Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej.2014-05-07
Uchwała nr 49/2014 w sprawie Regulaminu Własnego Funduszu Stypendialnego AGH.2014-05-07
Uchwała nr 48/2014 w sprawie reasumpcji uchwały nr 74/2013 Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie warunków przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2014/2015.2014-05-07
Uchwała nr 47/2014 w sprawie zmian do uchwały nr 8/2012 Senatu AGH z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących zasad ustalania planów i programów studiów doktoranckich. 2014-05-07
Uchwała nr 46/2014 w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz podziału dodatniego wyniku finansowego netto ACK Cyfronet AGH za 2013 rok.2014-05-07
Uchwała nr 45/2014 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego i podziału dodatniego wyniku finansowego netto za 2013 rok. 2014-05-07
Uchwała nr 44/2014 w sprawie ustalenia Założeń do Projektu Planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2014 cz. II.2014-05-07
Uchwała nr 43/2014 w sprawie zgody na zawarcie przez Uczelnię umowy dzierżawy nieruchomość położona w Krynicy Zdroju przy ul. Słonecznej 47. 2014-04-02
Uchwała nr 42/2014 w sprawie zmiany uchwały nr 188/2012 z dnia 10 października 2012 r. w sprawie powołania składu Senackiej Komisji ds. Międzynarodowych na kadencję 2012-2016. 2014-04-02
Uchwała nr 41/2014 w sprawie zmiany uchwały Senatu nr 13/14/ 2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie opinii o ustaleniu przez Rektora szczegółowej listy instytucji, których przedstawiciele wejdą w skład Konwentu AGH oraz uzupełnienie składu Konwentu.2014-04-02
Uchwała nr 40/2014 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA AGH prof. dr hab. inż. Leszkowi Rutkowskiemu.2014-04-02
Uchwała nr 39/ 2014 w sprawie opinii o powołaniu przez Rektora jednostki pozawydziałowej pod nazwą Centrum Zaawansowanych Technologii Miasta Przyszłości. 2014-04-02
Uchwała nr 38/2014 w sprawie zasad podziału funduszu na odtworzenie majątku trwałego ACK Cyfronet AGH.2014-04-02
Uchwała nr 37/2014 w sprawie zasad podziału funduszu na odtworzenie majątku trwałego.2014-04-02
Uchwała nr 36/2014 w sprawie ustalenia Założeń do Projektu Planu Rzeczowo-Finansowego AGH na 2014 r. cz. I – uzupełnienie.2014-04-02
Uchwała nr 35/2014 w sprawie zmian w Statucie AGH z dnia 28 września 2011 roku z późniejszymi zmianami.2014-04-02
Uchwała nr 34/2014 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Tadeusza M. Wójcika z Wydziału Energetyki i Paliw.2014-03-05
Uchwała nr 33/2014 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Ryszarda Lecha z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.2014-03-05
Uchwała nr 32/2014 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Dr hab. Annę Świerczewską, prof. nadzw. z WGGiOŚ2014-03-05
Uchwała nr 31/2014 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Prof. dr hab. inż. Bartłomieja Szafrana z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej2014-03-05
Uchwała nr 30/2014 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Prof. dr hab. Andrzeja Lewenstama z W. Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.2014-03-05
Uchwała nr 29/2014 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony Prof. dr hab. inż. Wojciecha Nowaka z Wydziału Energetyki i Paliw.2014-03-05
Uchwała nr 28/2014 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony Prof. dr hab. inż. Wojciecha Kucewicza z Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji.2014-03-05
Uchwała nr 27/2014 w sprawie liczby studentów studiów stacjonarnych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie w roku akademickim 2013/2014. 2014-03-05
Uchwała nr 26/2014 w sprawie przyjęcia recenzji prof. Janusza Gajdy do wniosku Politechniki Lubelskiej o nadanie Tytułu Doktora Honoris Causa prof. dr hab. inż. Januszowi Mroczce.2014-03-05
Uchwała nr 25/2014 w sprawie zmian w wewnętrznej strukturze organizacyjnej na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Pełny tekst uchwały w załączeniu.2014-03-05
Uchwała nr 24/2014 w sprawie zmiany nazwy specjalności na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii. 2014-03-05
Uchwała nr 23/2014 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku Mikroelektronika w technice i medycynie” prowadzonego przez Wydział Elektrotechniki, Automatyki Informatyki i Inżynierii Biomedycznej.2014-03-05
Uchwała nr 22/2014 w sprawie utworzenia autorskiego kierunku studiów „Mikroelektronika w technice i medycynie” i powierzenia prowadzenia go Wydziałowi Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. 2014-03-05
Uchwała nr 21/2014 w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr 73/2011 w sprawie Regulaminu ochrony, korzystania oraz komercjalizacji własności intelektualnej w Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. 2014-03-05
Uchwała nr 20/2014 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Rektora o organizacyjną Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rok 2013 dla prof. dr hab. Tadeusza Pisarkiewicza z Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji.2014-03-05
Uchwała nr 19/2014 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Rektora o Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rok 1013 „za całokształt” dla prof. dr hab. inż. Jana Kusińskiego z Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. 2014-03-05
Uchwała nr 18/2014 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Rektora o dydaktyczna Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rok 2013 dla prof. dr hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza z WEAIiIB2014-03-05
Uchwała nr 17/2014 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Rektora o naukową Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rok 2013 dla dr inż. Michała Nowaka z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej. Pełny tekst uchwały w załączeniu.2014-03-05
Uchwała nr 16/2014 w sprawie ustalenia Założeń do Projektu Planu rzeczowo-finansowego AGH na 2014 rok cz. I. 2014-03-05
Uchwała nr 15/2014 w sprawie wyznaczenia prof. dr. hab. inż. Janusza Gajdę z WEAIiIB na recenzenta do wniosku Politechniki Lubelskiej o nadanie Tytułu Doktora Honoris Causa prof. dr hab. inż. Januszowi Mroczce z Politechniki Wrocławskiej2014-01-29
Uchwała nr 13/2014 oraz Uchwała nr 14/2014 w sprawie zmiany uchwały Senatu nr 128/2013 z 18.12.2013 w sprawie opinii o ustaleniu przez Rektora szczegółowej listy instytucji, których przedstawiciele wejdą w skład Konwentu AGH oraz uzupełnienie składu2014-01-29
Uchwała nr 12/2014 w sprawie nadania TYTUŁU PROFESORA HONOROWEGO AGH prof. dr hab. inż. Mieczysławowi Jawieniowi.2014-01-29
Uchwała nr 11/2014 w sprawie opinii Senatu o powołaniu przez Rektora jednostki pozawydziałowej pod nazwą „Centrum Energetyki” w organizacji.2014-01-29
Uchwała nr 10/2014 w sprawie nadania TYTYŁU DOKTORA HONORIS CAUSA AGH prof. Alanowi Lindseyowi Greer’owi.2014-01-29
Uchwała nr 9/2014 w sprawie zmiany nazwy Ośrodka Historii Techniki z Muzeum. 2014-01-29
Uchwała nr 8/2014 w sprawie nadania budynkowi D-1 nazwy imienia prof. Zbigniewa Engela.2014-01-29
Uchwała nr 7/2014 w sprawie zmiany uchwały nr 198/2012 Senatu AGH z dnia 31 października 2012 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów.2014-01-29
Uchwała nr 6/2014 w sprawie zmiany uchwały nr 195/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów.2014-01-29
Uchwała nr 5/2014 w sprawie zmian w wewnętrznej strukturze organizacyjnej na Wydziale Odlewnictwa.2014-01-29
Uchwała nr 4/2014 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku Elektronika prowadzonego przez Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji.2014-01-29
Uchwała nr 3/2014 w sprawie utworzenia kierunku studiów Elektronika i powierzenia prowadzenia go Wydziałowi Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji.2014-01-29
Uchwała nr 2/2014 sprawie utworzenia specjalności na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn i powierzenia jej prowadzenia Wydziałowi Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.2014-01-29
Uchwała nr 1/2014 w sprawie przyjęcia przez Senat do wiadomości Prowizorium budżetowego na 2014 rok. 2014-01-29
Uchwała nr 142/2013 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Tomasza Barszcza z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.2013-12-18
Uchwała nr 141/2013 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Przemysława Krehlika z Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji.2013-12-18
Uchwała nr 140/2013 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Sławomira Gruszczyńskiego z WIEiT2013-12-18
Uchwała nr 139/2013 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Andrzeja Koseckiego, prof. nadzw. z Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii.2013-12-18
Uchwała nr 138/2013 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Dr hab. inż. Jacka Snaminę, prof. nadzw. z WIMiR2013-12-18
Uchwała nr 137/2013 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Dr hab. inż. Waldemara Korzeniowskiego, prof. nadzw z WGiG2013-12-18
Uchwała nr 136/2013 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony Prof. dr hab. inż. Jarosława Kozaczka z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.2013-12-18
Uchwała nr 135/2013 w sprawie zmiany uchwały nr 8/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących zasad ustalania planów i programów studiów doktoranckich.2013-12-18
Uchwała nr 134/2013 w sprawie uzupełnienia składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów.2013-12-18
Uchwała nr 133/2013 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów.2013-12-18
Uchwała nr 132/2013 w sprawie nadania TYTUŁU PROFESORA HONOROWEGO AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ prof. dr hab. inż. Józefowi Zasadzińskiemu. 2013-12-18
Uchwała nr 131/2013 w sprawie przyjęcia recenzji prof. Janusza Kowala do wniosku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej o nadanie Tytułu Doktora Honoris Causa prof. dr hab. inż. Janowi Awrejcewiczowi z Politechniki Łódzkiej.2013-12-18
Uchwała nr 130/2013 w sprawie zmiany uchwały nr 25/2012 Senatu AGH z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie ogólnych zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo-Hutniczej.2013-12-18
Uchwała nr 129/2013 w sprawie reasumpcji uchwały Senatu AGH nr 96/2012 z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014. 2013-12-18
Uchwała nr 128/2013 w sprawie zmian w uchwale Senatu nr 31/2013 z dnia 6 marca 2013 r., w sprawie opinii o ustaleniu przez Rektora szczegółowej listy instytucji, których przedstawiciele wejdą w skład Konwentu AGH na kadencję 2012-2016.2013-12-18
Uchwała nr 127/2013 w sprawie likwidacji specjalności na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej.2013-12-18
Uchwała nr 126/2013 w sprawie zmiany nazwy specjalności na Wydziale Energetyki i Paliw.2013-12-18
Uchwała nr 125/2013 w sprawie zasad umarzania, odraczania terminu zapłaty lub rozłożenia na raty należności pieniężnych przypadających Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.2013-12-18
Uchwała nr 124/2013 w sprawie przyjęcia korekty Planu Rzeczowo-Finansowego Uczelni na 2013 rok.2013-12-18
Uchwała nr 123/2013 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. inż. Leszka Opyrchała z Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.2013-10-30
Uchwała nr 122/2013 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr hab. Piotra Kleczkowskiego, prof. nadzw. z WIMiR2013-10-30
Uchwała nr 121/2013 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony prof. dr hab. Elżbietę Marię Godlewską z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.2013-10-30
Uchwała nr 120/2013 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie prof. dr hab. Jana Deję na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.2013-10-30
Uchwała nr 119/2013 w sprawie wyznaczenia prof. Janusza Kowala na recenzenta do wniosku Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej o nadanie Tytułu Doktora Honoris Causa prof. dr hab. inż. Janowi Awrejcewiczowi z Politechniki Łódzkiej2013-10-30
Uchwała nr 118/2013 w sprawie przyjęcia recenzji prof. Janusza Kowala do wniosku Politechniki Śląskiej o nadanie Tytułu Doktora Honoris Causa prof. dr hab. inż. Zygmuntowi Mierczykowi z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.2013-10-30
Uchwała nr 117/2013 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie Tytułu Doktora Honoris Causa AGH prof. Alanowi Lindseyowi Greerowi z Uniwersytetu w Cambridge.2013-10-30
Uchwała nr 116/2013 w sprawie zmiany nazwy specjalności na Wydziale Energetyki i Paliw.2013-10-30
Uchwałę nr 115/2013 w sprawie likwidacji specjalności na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej.2013-10-30
Uchwała nr 114/2013 w sprawie zmiany nazwy specjalności na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii.2013-10-30
Uchwała nr 113/2013 w sprawie zmiany „Regulaminu przyznawania i wypłacania zwiększonego wynagrodzenia pracownikom Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica”2013-10-30
Uchwała nr 112/2013 w sprawie zakresu i wymiaru obowiązków dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii Górniczo-Hutniczej.2013-10-30
Uchwała nr 111/2013 w sprawie określenia czasowego udziału obowiązków nauczycieli akademickich w ramach zatrudnienia w Akademii Górniczo-Hutniczej.2013-10-30
Uchwała nr 110/2013 w sprawie wyboru podmiotu badającego sprawozdanie finansowe AGH za 2013 rok.2013-10-30
Uchwała nr 109/2013 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. Ivana Tsyfra z Wydziału Matematyki Stosowanej.2013-09-25
Uchwała nr 108/2013 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Piotra Saługę, prof., nadzw. z Wydziału Zarządzania.2013-09-25
Uchwała nr 107/2013 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. Joannę Kulczycką z Wydziału Zarządzania.2013-09-25
Uchwała nr 106/2013 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. Edytę Proniewicz, prof. nadzw. z Wydziału Odlewnictwa.2013-09-25
Uchwała nr 105/2013 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr hab. Konrada Szaciłowskiego, prof. nadzw. z Wydziału Metali Nieżelaznych.2013-09-25
Uchwała nr 104/2013 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr hab. Witolda Alexandrowicza, prof. nadzw. z WGGiOŚ2013-09-25
Uchwała nr 103/2013 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora zwyczajnego na czas określony prof. dr hab. inż. Mirosława Dytczaka z Wydziału Zarządzania.2013-09-25
Uchwała nr 102/2013 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego Prof. dr hab. inż. Andrzeja Świątoniowskiego z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.2013-09-25
Uchwała nr 101/2013 w sprawie przyjęcia recenzji prof. dr hab. inż. Wojciecha Mitkowskiego do wniosku Politechniki Śląskiej o nadanie Tytułu Doktora Honoris Causa prof. dr hab. inż. Tadeuszowi Kaczorkowi.2013-09-25
Uchwała nr 100/2013 w sprawie przyjęcia recenzji prof. dr hab. inż. Wojciecha Mitkowskiego do wniosku Politechniki Białostockiej o nadanie Tytułu Doktora Honoris Causa prof. dr hab. inż. Jerzemu Klamce.2013-09-25
Uchwała nr 99/2013 w sprawie przyjęcia recenzji prof. dr hab. inż. Andrzeja Kosa do wniosku Politechniki Łódzkiej o nadanie Tytułu Doktora Honoris Causa prof. dr hab. Andrzejowi Jakubowskiemu.2013-09-25
Uchwała nr 98/2013 w sprawie wyznaczenia prof. Janusza Kowala na recenzenta do wniosku Politechniki Śląskiej o nadanie Tytułu Doktora Honoris Causa prof. dr hab. inż. Zygmuntowi Mierczykowi.2013-09-25
Uchwała nr 97/2013 w sprawie zmian w wewnętrznej strukturze organizacyjnej na Wydziale Zarządzania.2013-09-25
Uchwała nr 96/2013 w sprawie zmian w wewnętrznej strukturze organizacyjnej na Wydziale Metali Nieżelaznych.2013-09-25
Uchwała nr 95/2013 w sprawie zmian w wewnętrznej strukturze organizacyjnej na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.2013-09-25
Uchwała nr 94/2013 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności władz w roku akademickim 2012/2013.2013-09-25
Uchwała nr 93/2013 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Dr hab. Marię Szmeja, prof. nadzw. z Wydziału Humanistycznego.2013-07-03
Uchwała nr 92/2013 w sprawie wyznaczenia prof. Wojciecha Mitkowskiego na recenzenta do wniosku Politechniki Śląskiej o nadanie Tytułu Doktora Honoris Causa prof. dr hab. inż. Tadeuszowi Kaczorkowi.2013-07-03
Uchwała nr 91/2013 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie Tytułu Profesora Honorowego AGH prof. dr hab. inż. Mieczysławowi Jawieniowi.2013-07-03
Uchwała nr 90/2013 w sprawie pozytywnej opinii Senatu o zakończeniu funkcjonowania „Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii w organizacji” oraz utworzeniu centrum naukowego Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH (ACMiN).2013-07-03
Uchwała nr 89/2013 w sprawie utworzenia specjalności na kierunku studiów Inżynieria Akustyczna i powierzenia prowadzenia ich Wydziałowi Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.2013-07-03
Uchwała nr 88/2013 w sprawie wyznaczenia prof. Wojciecha Mitkowskiego na recenzenta do wniosku Politechniki Białostockiej o nadanie Tytułu Doktora Honoris Causa prof. dr hab. inż. Jerzemu Klamce.2013-07-03
Uchwała nr 87/2013 w sprawie przyjęcia recenzji prof. dr hab. inż. Andrzeja Jajszczyka do wniosku Politechniki Łódzkiej o nadanie Tytułu Doktora Honoris Causa prof. dr hab. inż. Józefowi Modelskiemu.2013-07-03
Uchwała nr 86/2013 w sprawie zabezpieczenia przez Katedrę Elektroniki środków na pokrycie wkładu własnego w projekcie „Wirtualne laboratorium systemów elektronicznych” składanym w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.2013-07-03
Uchwała nr 85/2013 w sprawie uzupełnienia Uchwały Senatu nr 74 /2013 Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie warunków przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2014/2015.2013-07-03
Uchwała nr 84/2013 w sprawie reasumpcji uchwały nr 75/2013 Senatu AGH z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na I roku studiów doktoranckich w roku akademickim 2013/2014.2013-07-03
Uchwała nr 83/2013 w sprawie uzupełnienia Uchwały Senatu nr 107/2012 z dnia 30 maja 2012 (z późn. zm.) dot. warunków przyjęć na studia doktoranckie na Wydziale EAIiIB w dyscyplinie: elektronika.2013-07-03
Uchwała nr 82/2013 w sprawie zmiany uchwały nr 67/2010 Senatu AGH z 26.05.2010 w sprawie ustalenia pensum dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w AGH na poszczególnych stanowiskach oraz warunków jego obniżania i zasad obliczania godzin dydaktycznych2013-07-03
Uchwała nr 81/2013 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. Katarzyny Skowronek z Wydziału Humanistycznego2013-05-29
Uchwała nr 80/2013 w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji wymienionych w niniejszej uchwale.2013-05-29
Uchwała nr 79/2013 w sprawie wyboru prof. Jerzego Woźnickiego na kandydata na członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.2013-05-29
Uchwała nr 78/2013 w sprawie uchwalenia zasad wyboru kandydatów na członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 2013-05-29
Uchwała nr 77/2013 w sprawie wyznaczenia prof. dr hab. inż. Andrzeja Jajszczyka z WIEiT na recenzenta do wniosku Politechniki Łódzkiej w sprawie nadania Tytułu Doktora Honoris Causa prof. Józefowi Modelskiemu z Politechniki Warszawskiej2013-05-29
Uchwała nr 76/2013 w sprawie wyznaczenia prof. dr hab. inż. Andrzeja Kosa z WIEiT na recenzenta do wniosku Politechniki Łódzkiej w sprawie nadania Tytułu Doktora Honoris Causa prof. Andrzejowi Jakubowskiemu z Politechniki Warszawskiej2013-05-29
Uchwała nr 75/2013 w sprawie limitu przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2013/2014.2013-05-29
Uchwała nr 74/2013 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2014/2015.2013-05-29
Uchwała nr 73/2013 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2014/2015.2013-05-29
Uchwała nr 72/2013 w sprawie reasumpcji uchwały nr 96/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2013/2014.2013-05-29
Uchwała nr 71/2013 w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów w roku akademickim 2013/2014.2013-05-29
Uchwała nr 70/2013 w sprawie zmiany uchwały nr 34/2008 Senatu AGH z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie utworzenia Funduszu Stypendialnego im. St. Staszica.2013-05-29
Uchwała nr 69/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2012 r. oraz podziału dodatniego wyniku finansowego netto ACK Cyfronet AGH za 2012 r.2013-05-29
Uchwała nr 68/2013 w sprawie podziału dodatniego wyniku finansowego netto Uczelni za 2012 r.2013-05-29
Uchwała nr 67/2013 w sprawie Planu Rzeczowo-Finansowego AGH na 2013 r. 2013-05-29
Uchwała nr 66/2013 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Dr hab. inż. Andrzeja, Strugałę, prof. nadzw. z Wydziału Energetyki i Paliw.2013-04-24
Uchwała nr 65/2013 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Dr hab. inż. Jacka Cieślika, prof. nadzw. z WIMiR2013-04-24
Uchwała nr 64/2013 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony Prof. dr hab. Tomasza Stapińskiego z Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji.2013-04-24
Uchwała nr 63/2013 w sprawie zmiany uchwały nr 53/2013 z dn. 27.03.2013 r. w sprawie opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku prof. nadzw. na czas określony prof. dr hab. inż. Michała Krzyżanowskiego2013-04-24
Uchwała nr 62/2013 w sprawie warunków przyjęć na studia doktoranckie na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii w roku akademickim 2013/2014.2013-04-24
Uchwała nr 61/2013 w sprawie warunków przyjęć na studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania w roku akademickim 2013/2014.2013-04-24
Uchwała nr 60/2013 w sprawie warunków przyjęć na Środowiskowe matematyczno-fizyczne studia doktoranckie prowadzone na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej w roku akademickim 2013/2014. 2013-04-24
Uchwała nr 59/2013 w sprawie zmiany nazwy prowadzonego na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej kierunku studiów „Informatyka Stosowana” na „Informatyka”. 2013-04-24
Uchwała nr 58/2013 w sprawie Regulaminu Studiów Doktoranckich.2013-04-24
Uchwała nr 57/2013 Uchwała Senatu w sprawie Regulaminu Studiów w AGH.2013-04-24
Uchwała nr 56/2013 w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wstępnego podziału dodatniego wyniku finansowego netto ACK Cyfronet AGH za 2012 rok.2013-04-24
Uchwała nr 55/2013 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego i wstępnego podziału dodatniego wyniku finansowego netto za 2012 r.2013-04-24
Uchwała nr 54/2013 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Konrada Świerczka z Wydziału Energetyki i Paliw2013-03-27
Uchwała nr 53/2013 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Prof. dr hab. inż. Michała Krzyżanowskiego z WIMiIP2013-03-27
Uchwała nr 52/2013 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Dr hab. inż. Jakuba Furgała, prof. nadzw. z WEAIiIB2013-03-27
Uchwała nr 51/2013 w sprawie pozytywnej opinii o powołaniu przez Rektora kierownika jednostki pozawydziałowej2013-03-27
Uchwała nr 50/2013 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów2013-03-27
Uchwała nr 49/2013 w sprawie wyboru Przewodniczącego Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów2013-03-27
Uchwała nr 48/2013 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów2013-03-27
Uchwała nr 47/2013 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów2013-03-27
Uchwała nr 46/2013 w sprawie reasumpcji uchwały nr 107/2012 Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie warunków przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2013/20142013-03-27
Uchwała nr 45/2013 w sprawie przyjęcia recenzji prof. Janusza Kowala do wniosku Politechniki Lubelskiej o nadanie Tytułu Doktora Honoris Causa prof. dr hab. inż. Eugeniuszowi Świtońskiemu2013-03-27
Uchwała nr 44/2013 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Rektora o nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla dr hab. Konrada Szaciłowskiego2013-03-27
Uchwała nr 43/2013 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Rektora o nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla prof. Antoniego Tajdusia, dr hab. inż. Marka Cały oraz dr inż. Krzysztofa Tajdusia. Pełny tekst uchwały w załączeniu2013-03-27
Uchwała nr 42/2013 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Rektora o nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla prof. Krzysztofa Zielińskiego2013-03-27
Uchwała nr 41/2013 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Rektora o nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla prof. Jakuba Siemka2013-03-27
Uchwała nr 40/2013 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Rektora o nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla prof. Edeltrady Helios-Rybickiej. Pełny tekst uchwały w załączeniu2013-03-27
Uchwała nr 39/2013 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Rektora o nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla dr inż. Wojciecha Czecha2013-03-27
Uchwała nr 38/2013 w sprawie podziału funduszu na odtworzenie majątku trwałego ACK Cyfronet AGH2013-03-27
Uchwała nr 37/2013 w sprawie Zasad podziału funduszu na odtworzenie majątku trwałego w 2013 roku2013-03-27
Uchwała nr 36/2013 w sprawie ustalenia Założeń do Projektu Planu rzeczowo-finansowego AGH na 2013 rok cz. II.2013-03-27
Uchwała nr 35/2013 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Bogdana Kwolka z Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. 2013-03-06
Uchwała nr 34/2013 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. inż. Janusza Ostrowskiego, prof. nadzw. z WGGiIŚ2013-03-06
Uchwała nr 33/2013 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Dr hab. Bogusława Onderkę z Wydziału Metali Nieżelaznych.2013-03-06
Uchwała nr 32/2013 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. inż. Witolda Dzwinela z Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji2013-03-06
Uchwała nr 31/2013 w sprawie opinii o ustaleniu przez Rektora szczegółowej listy instytucji, których przedstawiciele wejdą w skład Konwentu AGH oraz powołania Konwentu AGH na kadencję 2012-2016.2013-03-06
Uchwała nr 30/2013 w sprawie nadania Tytułu Doktora Honoris Causa dr hab. inż. Herbertowi Wilhelmowi Wirthowi.2013-03-06
Uchwała nr 29/2013 w sprawie ustalenia Założeń do Projektu Planu rzeczowo-finansowego AGH na 2013 rok cz. I.2013-03-06
Uchwała nr 28/2013 w sprawie opinii o powołaniu przez Rektora kierownika jednostki pozawydziałowej.2013-03-06
Uchwała nr 27/2013 w sprawie uzupełniania uchwały nr 204/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów.2013-03-06
Uchwała nr 26/2013 w sprawie uzupełniania uchwały nr 203/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów.2013-03-06
Uchwała nr 25/2013 w sprawie utworzenia specjalności Virtualization of Foundry Engineering na kierunku Wirtotechnologia i powierzenia prowadzenia jej Wydziałowi Odlewnictwa.2013-03-06
Uchwała nr 24/2013 w sprawie zmiany Uchwały Senatu AGH z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wyborów organów Uczelni na kadencję 2012-2016, ze zmianami z dnia 30 maja 2012 r. i 26 września 2012 r.2013-03-06
Uchwała nr 23/2013 w sprawie reasumpcji Uchwały nr 256/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie przez Rektora członków Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na okres kadencji 2012-2016 r.2013-03-06
Uchwała nr 22/2013 w sprawie zmian w wewnętrznej strukturze organizacyjnej na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej.2013-03-06
Uchwała nr 21/2013 w sprawie zmian w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska2013-03-06
Uchwała nr 20/2013 w sprawie liczby studentów studiów stacjonarnych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie w roku akademickim 2012/2013.2013-03-06
Uchwała nr 19/2013 w sprawie „Strategii rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie".2013-03-06
Uchwała nr 18/2013 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. Marię Nawojczyk z Wydziału Humanistycznego2013-01-30
Uchwała nr 17/2013 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony Dr hab. Macieja Paszyńskiego z Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji2013-01-30
Uchwała nr 16/2013 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Dr hab. inż. Jana Deję, prof. nadzw. z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki2013-01-30
Uchwała nr 15/2013 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Dr hab. inż. Piotra Izaka, prof. nadzw. z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki2013-01-30
Uchwała nr 14/2013 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Dr hab. inż. Krzysztofa Banasia, prof. nadzw. z WIMiIP2013-01-30
Uchwała nr 13/2013 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego Prof. dr hab. inż. Pawła Grybosia z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej2013-01-30
Uchwała nr 12/2013 w sprawie wyznaczenia prof. Janusza Kowala na recenzenta do wniosku Politechniki Lubelskiej o nadanie Tytułu Doktora Honoris Causa prof. dr hab. inż. Eugeniuszowi Świtońskiemu2013-01-30
Uchwała nr 11/2013 w sprawie nadania TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA Panu prof. Danowi Shechtmanowi2013-01-30
Uchwała nr 10/2013 w sprawie reasumpcji uchwały nr 159/2012 Senatu AGH z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia prowadzenia kierunków studiów wyższych WEAIiIB oraz WIEiT2013-01-30
Uchwała nr 9/2013 w sprawie przyjęcia recenzji prof. dr hab. inż. Zbigniewa Malinowskiego do wniosku Politechniki Częstochowskiej o nadanie Tytułu Doktora Honoris Causa prof. dr hab. inż. Henrykowi Dyi2013-01-30
Uchwała nr 8/2013 w sprawie likwidacji i utworzenia specjalności na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii2013-01-30
Uchwała nr 7/2013 w sprawie reasumpcji uchwały nr 99/2011 AGH z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2012/2013 zmienionej uchwałą nr 95/2012 r. Senatu AGH z dnia 30 maja 2012 r.2013-01-30
Uchwała nr 6/2013 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie Tytułu Profesora Honorowego prof. dr hab. inż. Józefowi Zasadzińskiemu2013-01-30
Uchwała nr 5/2013 w sprawie zmiany nazwy specjalności realizowanej na II stopniu studiów na kierunku Inżynieria Środowiska na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii2013-01-30
Uchwała nr 4/2013 w sprawie opinii o powołaniu przez Rektora kierowników jednostek pozawydziałowych i ich zastępców2013-01-30
Uchwała nr 3/2013 w sprawie określenia efektów kształcenia dla II stopnia kierunku studiów Informatyka i Ekonometria prowadzonego przez Wydział Zarządzania2013-01-30
Uchwała nr 2/2013 w sprawie utworzenia II stopnia kierunku studiów Informatyka i Ekonometria i powierzenia prowadzenia go Wydziałowi Zarządzania2013-01-30
Uchwała nr 1/2013 w sprawie przyjęcia przez Senat do wiadomości Prowizorium budżetowego na 2013 rok2013-01-30
Uchwała nr 170/2012 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 5-ciu lat dr hab. Piotra Oprochę z Wydziału Matematyki Stosowanej.2012-07-04
Uchwała nr 169/2012 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o prace na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 5-ciu lat Dr hab. inż. Andrzeja Baczmańskiego z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej.2012-07-04
Uchwała nr 168/2012 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 5-ciu lat Dr hab. Natalię Iwaszczuk z Wydziału Zarządzania.2012-07-04
Uchwała nr 167/2012 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 5-ciu lat Dr hab. inż. Adama Pieczkę z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.2012-07-04
Uchwała nr 166/2012 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 5-ciu lat Dr hab. inż. Alicję Uliasz-Bocheńczyk z Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii.2012-07-04
Uchwała nr 165/2012 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Dr hab. Zbigniewa Paska, prof. nadzw. z Wydziału Humanistycznego.2012-07-04
Uchwała nr 164/2012 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego Prof. dr hab. inż. Janusza Szpytko z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.2012-07-04
Uchwała nr 163/2012 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego Prof. dr hab. inż. Jana Kusiaka z Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej.2012-07-04
Uchwała nr 162/2012 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego Prof. dr hab. inż. Stanisława Wasilewskiego z Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii.2012-07-04
Uchwała nr 161/2012 w sprawie przyjęcia recenzji prof. Andrzeja Jajszczyka do wniosku Politechniki Poznańskiej o nadanie TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA prof. dr inż. Januszowi Rajskiemu. 2012-07-04
Uchwała nr 160/2012 w sprawie zabezpieczenia przez ACK Cyfronet AGH środków na pokrycie wkładu własnego oraz wydatków niekwalifikowanych w projekcie „Budowa hali maszyn ACK Cyfronet AGH” składanym w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.2012-07-04
Uchwała nr 159/2012 w sprawie powierzenia prowadzenia kierunków studiów wyższych Wydziałowi Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej oraz Wydziałowi Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. 2012-07-04
Uchwała nr 158/2012 w sprawie reasumpcji uchwały nr 24/2012 z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na I roku studiów w roku akademickim 2012/2013. 2012-07-04
Uchwała nr 157/2012 w sprawie opinii dotyczącej połączenia Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji z Instytutem Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji.2012-07-04
Uchwała nr 156/2012 w sprawie utworzenia dwóch nowych specjalności na studiach drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie” „zarządzanie przedsiębiorstwem” oraz „zarządzanie w turystyce”.2012-07-04
Uchwała nr 155/2012 w sprawie likwidacji dwóch specjalności na studiach drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie: „zarządzanie międzynarodowe” i „inżynieria zarządzania”.2012-07-04
Uchwała nr 154/2012 w sprawie utworzenia dwóch nowych specjalności na studiach drugiego stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska: „systemy informacji o środowisku” oraz „inżynieria komunalna”.2012-07-04
Uchwała nr 153/2012 w sprawie likwidacji na studiach drugiego stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska specjalności „monitoring środowiska”.2012-07-04
Uchwała nr 152/2012 w sprawie opinii o powołaniu przez Rektora Dyrektora Uczelnianego Centrum Informatyki. 2012-07-04
Uchwała nr 151/2012 w sprawie likwidacji kierunku Metalurgia w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Nowej Soli prowadzonego przez Wydział Odlewnictwa.2012-07-04
Uchwała nr 150/2012 w sprawie likwidacji kierunku studiów „Elektrotechnika” w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Dąbrowie Górniczej prowadzonego przez Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki.2012-07-04
Uchwała nr 149/2012 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA prof. Danowi Shechtmanowi.2012-07-04
Uchwała nr 148/2012 w sprawie nadania TYTUŁU PROFESORA HONOROWEGO AGH prof. zw. dr hab. inż. Adamowi Klichowi. Pełny tekst uchwały w załączeniu.2012-07-04
Uchwała nr 147/2012 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA Panu Lakshmi Mittal.2012-07-04
Uchwała nr 146/2012 w sprawie likwidacji kierunku studiów „Inżynieria Środowiska” w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym Jaworzno prowadzonego przez Wydział Górnictwa i Geoinżynierii.2012-07-04
Uchwała nr 145/2012 w sprawie likwidacji kierunku studiów „Informatyka Stosowana” na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia prowadzonego przez Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej.2012-07-04
Uchwała nr 144/2012 w sprawie likwidacji kierunku studiów „Informatyka Stosowana” w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Jastrzębiu Zdroju prowadzonego przez Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej.2012-07-04
Uchwała nr 143/2012 w sprawie likwidacji kierunku studiów „Inżynieria Środowiska” w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Rudzie Śląskiej prowadzonego przez Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.2012-07-04
Uchwała nr 142/2012 w sprawie likwidacji kierunku studiów „Inżynieria Środowiska” w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Nowym Sączu prowadzonego przez Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. 2012-07-04
Uchwała nr 141/2012 w sprawie likwidacji kierunku studiów „Górnictwo i Geologia” w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Jastrzębiu Zdroju prowadzonego przez Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. 2012-07-04
Uchwała nr 140/2012 w sprawie likwidacji kierunku studiów „Górnictwo i Geologia” w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Nowym Sączu prowadzonego przez Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu.2012-07-04
Uchwała nr 139/2012 w sprawie likwidacji kierunku studiów Automatyka i Robotyka w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Mielcu prowadzonego przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.2012-07-04
Uchwała nr 138/2012 w sprawie likwidacji kierunku studiów „Górnictwo i Geologia” w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Jastrzębiu Zdroju prowadzonego przez Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.2012-07-04
Uchwała nr 137/2012 w sprawie opinii o likwidacji przez Rektora Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Nowym Sączu-Nawojowej.2012-07-04
Uchwała nr 136/2012 w sprawie opinii o likwidacji przez Rektora Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Jaśle. 2012-07-04
Uchwała nr 135/2012 w sprawie opinii o likwidacji przez Rektora Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Limanowej. 2012-07-04
Uchwała nr 134/2012 w sprawie opinii o likwidacji przez Rektora Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Dąbrowie Górniczej.2012-07-04
Uchwała nr 133/2012 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków prowadzonych przez Wydział Odlewnictwa.2012-07-04
Uchwała nr 132/2012 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków prowadzonych na Wydziale Metali Nieżelaznych. 2012-07-04
Uchwała nr 131/2012 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków prowadzonych na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. 2012-07-04
Uchwała nr 130/2012 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków prowadzonych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. 2012-07-04
Uchwała nr 129/2012 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków prowadzonych na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej.2012-07-04
Uchwała nr 128/2012 w sprawie zmiany Uchwały Senatu AGH z dnia 15 lutego 2012 w sprawie wyborów organów Uczelni na kadencję 2012-2016. 2012-07-04
Uchwała nr 127/2012 w sprawie zmian w Statucie AGH z dnia 28 września 2011 r. 2012-07-04
Uchwała nr 125/2012 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 5-ciu lat Dr hab. inż. Zbigniewa Piotrowskiego z Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii.2012-05-30
Uchwała nr 124/2012 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Dr hab. inż. Katarzynę Zakrzewską, prof. nadzw. z Wydziału Elektrotechniki...2012-05-30
Uchwała nr 123/2012 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Dr hab. inż. Tadeusza Telejko, prof. nadzw. z Wydziału Inżynierii Metali...2012-05-30
Uchwała nr 122/2012 w sprawie warunków przyjęć na międzynarodowe studia III-go stopnia doktoranckie prowadzone w ramach programu KIC InnoEnergy pt. „Clean Coal Technologies” na Wydziale Energetyki i Paliw AGH w roku akademickim 2013/2014. 2012-05-30
Uchwała nr 121/2012 w sprawie reasumpcji uchwały nr 52/2012 z 28 marca 2012 r. w sprawie finansowania inwestycji „Rozbudowa Biblioteki Głównej AGH”.2012-05-30
Uchwała nr 120/2012 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków prowadzonych przez Wydział Energetyki i Paliw.2012-05-30
Uchwała nr 119/2012 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków prowadzonych przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.2012-05-30
Uchwała nr 118/2012 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków prowadzonych przez Międzywydziałową Szkołę Inżynierii Biomedycznej.2012-05-30
Uchwała nr 117/2012 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków prowadzonych na Wydziale Matematyki Stosowanej.2012-05-30
Uchwała nr 116/2012 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków prowadzonych na Wydziale Zarządzania. 2012-05-30
Uchwała nr 115/2012 w sprawie nadania TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA prof. dr hab. inż. Józefowi Antoniemu Dubińskiemu.2012-05-30
Uchwała nr 114/2012 w sprawie nowych regulacji prawnych dotyczących nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych. 2012-05-30
Uchwała nr 113/2012 w sprawie zmian w wewnętrznej strukturze organizacyjnej na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki.2012-05-30
Uchwałę nr 112/2012 w sprawie utworzenia specjalności na II stopniu kierunku Turystyka i Rekreacja i powierzenia prowadzenia ich Wydziałowi Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.2012-05-30
Uchwała nr 111/2012 w sprawie określenia efektów kształcenia dla II stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja.2012-05-30
Uchwała nr 110/2012 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku Ekologiczne Źródła Energii. 2012-05-30
Uchwała nr 109/2012 w sprawie uzupełnienia uchwały nr 73/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia kierunków: fizyka techniczna, fizyka medyczna i informatyka stosowana. 2012-05-30
Uchwała nr 108/2012 w sprawie limitu przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2012/2013.2012-05-30
Uchwała nr 107/2012 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie w roku akademickim 2013/2014. 2012-05-30
Uchwała nr 106/2012 w sprawie utworzenia specjalności na kierunku Socjologia i powierzenia prowadzenia jej Wydziałowi Humanistycznemu.2012-05-30
Uchwała nr 105/2012 w sprawie utworzenia specjalności na kierunku Kulturoznawstwo i powierzenia prowadzenia jej Wydziałowi Humanistycznemu.2012-05-30
Uchwała nr 104/2012 w sprawie utworzenia specjalności na kierunku Informatyka Stosowana i powierzenia prowadzenia ich Wydziałowi Fizyki i Informatyki Stosowanej. 2012-05-30
Uchwała nr 103/2012 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków prowadzonych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.2012-05-30
Uchwała nr 102/2012 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków prowadzonych na Wydziale Humanistycznym.2012-05-30
Uchwała nr 101/2012 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków prowadzonych na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu.2012-05-30
Uchwała nr 100/2012 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków prowadzonych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska.2012-05-30
Uchwała nr 99/2012 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków prowadzonych na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii.2012-05-30
Uchwała nr 98/2012 w sprawie reasumpcji Uchwały nr 24/2012 z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na I rok studiów w roku akademickim 2012/2013.2012-05-30
Uchwała nr 97/2012 w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego. 2012-05-30
Uchwała nr 96/2012 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2013/2014.2012-05-30
Uchwała nr 95/2012 w sprawie reasumpcji Uchwały nr 99/2011 Senatu AGH z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2012/2013. 2012-05-30
Uchwała nr 94/2012 w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne.2012-05-30
Uchwała nr 93/2012 w sprawie zmiany uchwały nr 67/2010 z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie ustalenia pensum dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii Górniczo-Hutniczej na poszczególnych stanowiskach oraz warunków jego obniżania i zasad...2012-05-30
Uchwała nr 92/2012 w sprawie Planu Rzeczowo-Finansowego AGH na 2012 r.2012-05-30
Uchwała nr 91/2012 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 5-ciu lat Dr hab. inż. Jacka Szczerbę z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.2012-04-25
Uchwała nr 90/2012 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr hab. inż. Wiesława Ludwina, prof. nadzw. z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki...2012-04-25
Uchwała nr 89/2012 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Dr hab. inż. Stanisława Dymka, prof. nadzw. z Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki2012-04-25
Uchwała nr 88/2012 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Dr hab. Andrzeja Ciasia, prof. nadzw. z Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki...2012-04-25
Uchwała nr 87/2012 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego Prof. dr hab. inż. Witolda Byrskiego z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki.2012-04-25
Uchwała nr 86/2012 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego Prof. dr hab. inż. Janusza Majtę z Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej.2012-04-25
Uchwała nr 85/2012 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego Prof. dr hab. inż. Andriy`ego Milenina z Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej.2012-04-25
Uchwała nr 84/2012 w sprawie opinii Senatu AGH dotyczącej powołania Dyrektora Instytutu Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji.2012-04-25
Uchwała nr 83/2012 w sprawie opinii Senatu AGH dotyczącej utworzenia Instytutu Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. 2012-04-25
Uchwała nr 82/2012 w sprawie zmiany uchwały nr 82/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2012/2013.2012-04-25
Uchwała nr 81/2012 w sprawie nowych regulacji prawnych dotyczących nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych.2012-04-25
Uchwała nr 80/2012 w sprawie likwidacji specjalności na kierunku Fizyka Techniczna.2012-04-25
Uchwała nr 79/2012 w sprawie zgody na zawarcie przez Uczelnię umowy dzierżawy nieruchomości położonej w miejscowości Krynica Zdrój, przy ul. Słonecznej 47.2012-04-25
Uchwała nr 78/2012 w sprawie finansowania inwestycji Budowa Centrum Energetyki.2012-04-25
Uchwała nr 77/2012 w sprawie nadania TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica prof. dr hab. inż. Eugeniuszowi Świtońskiemu z Politechniki Śląskiej.2012-04-25
Uchwała nr 76/2012 w sprawie utworzenia II stopnia kierunku studiów „Turystyka i Rekreacja” i powierzenia prowadzenia go Wydziałowi Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.2012-04-25
Uchwała nr 75/2012 w sprawie utworzenia na I stopniu studiów kierunku „Ekologiczne Źródła Energii” i powierzenia prowadzenia go Wydziałowi Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.2012-04-25
Uchwała nr 74/2012 w sprawie zmian w wewnętrznej strukturze organizacyjnej na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.2012-04-25
Uchwała nr 73/2012 w sprawie określenia efektów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia kierunków: fizyka techniczna, fizyka medyczna i informatyka stosowana prowadzonych przez Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej.2012-04-25
Uchwała nr 72/2012 w sprawie Regulaminu Studiów AGH.2012-04-25
Uchwała nr 71/2012 w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego za 2011 r. oraz podziału dodatniego wyniku finansowego netto ACK Cyfronet AGH za 2011 r.2012-04-25
Uchwała nr 70/2012 w sprawie podziału dodatniego wyniku finansowego netto za 2011 rok.2012-04-25
Uchwała nr 69/2012 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania Planu Rzeczowo-Finansowego Uczelni za 2011 r. Pełny tekst Sprawozdania Stanowi załącznik do oryginału Postanowień i Protokołu z Posiedzenia Senatu.2012-04-25
Uchwała nr 68/2012 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 5-ciu lat Dr hab. Piotra Kobaka z Wydziału Matematyki Stosowanej.2012-03-28
Uchwała nr 67/2012 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 5-ciu lat Dr hab. Ludwika Pieńkowskiego, prof. nadzw. z Wydziału Energetyki i Paliw.2012-03-28
Uchwała nr 66/2012 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 5-ciu lat Dr hab. inż. Jarosława Ślizowskiego z Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu.2012-03-28
Uchwała nr 65/2012 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 5-ciu lat Dr hab. inż. Ryszarda Srokę z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki...2012-03-28
Uchwała nr 64/2012 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Dr hab. inż. Zbigniewa Kasztelewicza, prof. nadzw. z Wydziału Górnictwa i Geoinżynieri2012-03-28
Uchwała nr 63/2012 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego prof. dr hab. inż. Grzegorza Malinę z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.2012-03-28
Uchwała nr 62/2012 w sprawie nadania TYTUŁU KONSULA HONOROWEGO AGH Panu prof. dr inż. Leopoldowi Jeziorskiemu. Pełny tekst uchwały w załączeniu.2012-03-28
Uchwała nr 61/2012 w sprawie nadania TYTUŁU KONSULA HONOROWEGO AGH Panu Lakshmi MITTAL.2012-03-28
Uchwała nr 60/2012 w sprawie uzupełnienia uchwały nr 12/2012 AGH z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie TYTUŁU PROFESORA HONOROWEGO AGH prof. zw. dr hab. inż. Adamowi Klichowi. Pełny tekst uchwały w załączeniu.2012-03-28
Uchwała nr 59/2012 w sprawie pozytywnej opinii o likwidacji przez Rektora Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Wodzisławiu Śląskim. 2012-03-28
Uchwała nr 58/2012 w sprawie uzupełnienia składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów.2012-03-28
Uchwała nr 57/2012 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów.2012-03-28
Uchwała nr 56/2012 w sprawie podziału funduszu na odtworzenie majątku trwałego ACK Cyfronet AGH.2012-03-28
Uchwała nr 55/2012 w sprawie wyznaczenia prof. A. Jajszczyka na recenzenta do wniosku Politechniki Poznańskiej o nadanie Tytułu Doktora Honoris Causa prof. dr inż. Januszowi Rajskiemu.2012-03-28
Uchwała nr 54/2012 w sprawie przyjęcia recenzji prof. Mirosława Karbowniczka do wniosku Politechniki Częstochowskiej o nadanie Tytułu Doktora Honoris Causa prof. Jurijowi Projdakowi z Państwowej Akademii Metalurgicznej Ukrainy.2012-03-28
Uchwała nr 53/2012 w sprawie nadania Tytułu Doktora Honoris Causa AGH prof. dr inż. Dan-Maniu Duse.2012-03-28
Uchwała nr 52/2012 w sprawie zasad finansowania rozbudowy Biblioteki Głównej.2012-03-28
Uchwała nr 51/2012 w sprawie pozytywnej opinii o likwidacji przez Rektora Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Łodzi.2012-03-28
Uchwała nr 50/2012 w sprawie Zasad podziału na odtworzenie majątku trwałego (z podziału amortyzacji) w 2012 r.2012-03-28
Uchwała nr 48/49/2012 w sprawie pozytywnej opinii dotyczącej nazw wydziałów powstających w wyniku przekształcania Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki posiadających dotychczas nazwy Wydział A oraz Wydział B2012-03-28
Uchwała nr 47/2012 w sprawie ustalenia założeń do projektu Planu rzeczowo-finansowego AGH na 2012 rok. Cz. I i II.2012-03-28
Uchwała nr 37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/2012 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Rektora o Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich za 2011 r.2012-03-28
Uchwała nr 36/2012 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 5-ciu lat dr hab. inż. Macieja Sitarza z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. 2012-02-15
Uchwała nr 35/2012 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 5-ciu lat dr hab. inż. Piotra Banasika z Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. 2012-02-15
Uchwała nr 34/2012 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres 5-ciu lat dr hab. inż. Tadeusza Stepinskiego z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. 2012-02-15
Uchwała nr 33/2012 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr hab. inż. Zbigniewa Tarnawskiego, prof. nadzw. 2012-02-15
Uchwała nr 32/2012 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr hab. inż. Adama Walanusa, prof. nadzw. 2012-02-15
Uchwała nr 31/2012 w sprawie przyjęcia recenzji prof. Jerzego Lisa do wniosku Politechniki Śląskiej o nadanie Tytułu Doktora Honoris Causa prof. Krzysztofowi Janowi Kurzydłowskiemu. 2012-02-15
Uchwała nr 30/2012 w sprawie liczby studentów studiów stacjonarnych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w roku akademickim 2011/2012. Pełny tekst uchwały w załączeniu. 2012-02-15
Uchwała nr 29/2012 w sprawie zmian Regulaminu Centrum Transferu Technologii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (CTT AGH). Pełny tekst uchwały w załączeniu. 2012-02-15
Uchwała nr 28/2012 w sprawie opinii o likwidacji przez Rektora Zamiejscowych Ośrodków Dydaktycznych w Opocznie i w Bolesławcu. Pełny tekst uchwały w załączeniu. 2012-02-15
Uchwała nr 27/2012 w sprawie uzupełnienia składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów. Pełny tekst uchwały w załączeniu. 2012-02-15
Uchwała nr 26/2012 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów. Pełny tekst uchwały w załączeniu. 2012-02-15
Uchwała nr 25/2012 w sprawie ogólnych zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo-Hutniczej. Pełny tekst uchwały w załączeniu. 2012-02-15
Uchwała nr 24/2012 w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na I roku studiów w roku akademickim 2012/2013. Pełny tekst uchwały w załączeniu. 2012-02-15
Uchwała nr 23/2012 w sprawie zmiany Uchwały nr 82/2011 Senatu AGH z dnia 20 kwietnia 2011 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2012/2013. Pełny tekst uchwały w załączeniu. 2012-02-15
Uchwała nr 22/2012 w sprawie wyborów organów kolegialnych i jednoosobowych AGH na kadencję 2012-2016. Pełny tekst uchwały stanowi załącznik do oryginału Postanowień. 2012-02-15
Uchwała nr 21/2012 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres 5-ciu lat Dr hab. inż. Joannę Karwan- Baczewską z Wydziału Metali Nieżelaznych.2012-01-25
Uchwała nr 20/2012 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Dr hab. Mariusza Przybycienia, prof. nadzw. z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej2012-01-25
Uchwała nr 19/2012 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Dr hab. Leszka Kotulskiego, prof. nadzw. z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Infor2012-01-25
Uchwała nr 18/2012 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Dr hab. inż. Piotra Augustyniaka, prof. nadzw. z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki,2012-01-25
Uchwała nr 17/2012 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony Prof. dr hab. inż. Pawła Grybosia z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki.2012-01-25
Uchwała nr 16/2012 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego Prof. dr hab. inż. Macieja Kaliskiego z Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu.2012-01-25
Uchwałę nr 15/2012 w sprawie wyznaczenia prof. Mirosława Karbowniczka na recenzenta do wniosku Politechniki Częstochowskiej o nadanie Tytułu Doktora Honoris Causa prof. dr hab. inż. Jurijowi Projdakowi z Państwowej Akademii Metalurgicznej Ukrainy w Dniepr2012-01-25
Uchwała nr 14/2012 w sprawie wyznaczenia prof. Jerzego Lisa na recenzenta do wniosku Politechniki Śląskiej o nadanie Tytułu Doktora Honoris Causa prof. Krzysztofowi Janowi Kurzydłowskiemu.2012-01-25
Uchwała nr 13/2012 w sprawie przyjęcia recenzji prof. Janusza Gołasia do wniosku Uniwersytetu Warszawskiego o odnowienie doktoratu Pana Profesora Adama Hulanickiego.2012-01-25
Uchwała nr 12/2012 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie TYTUŁU PROFESORA HONOROWEGO AGH prof. zw. dr hab. inż. Adamowi Klichowi2012-01-25
Uchwała nr 11/2012 w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA AGH prof. dr hab. inż. Józefowi Antoniemu Dubińskiemu.2012-01-25
Uchwała nr 10/2012 w sprawie realizacji §3 ust 2 Uchwały nr 57/2011 Senatu AGH z dnia 30 marca 2011 r.2012-01-25
Uchwała nr 9/2012 w sprawie wyrażenia zgody na inwestycję o nazwie „Nadbudowa i rozbudowa budynku dydaktycznego Katedry Telekomunikacji Wydziału EAIiE AGH w Krakowie” przy ul. Czarnowiejskiej 78.2012-01-25
Uchwała nr 8/2012 w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących zasad ustalania planów i programów studiów doktoranckich.2012-01-25
Uchwała nr 7/2012 w sprawie Regulaminu Studiów Doktoranckich.2012-01-25
Uchwała nr 6/2012 w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Doktorantów ze Statutem AGH i ustawą prawo o szkolnictwie wyższym.2012-01-25
Uchwała nr 5/2012 w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studentów AGH ze Statutem i ustawą prawo o szkolnictwie wyższym.2012-01-25
Uchwała nr 4/2012 w sprawie zmian w wewnętrznej strukturze organizacyjnej na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki.2012-01-25
Uchwała nr 3/2012 w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania planów i programów studiów podyplomowych.2012-01-25
Uchwała nr 2/2012 w sprawie Regulaminu Studiów Podyplomowych.2012-01-25
Uchwała nr 1/2012 w sprawie przyjęcia przez Senat do wiadomości prowizorium budżetowego na 2012 rok.2012-01-25