24/2020 dot. zmiany terminów koncertów (2020-03-11)