23/2020 dot. wycieczki turystycznej dla pracowników „Kraj Morawsko-Śląski” (2020-03-04)