11/2020 dot. wycieczek dla emerytów i rencistów w 2020 roku (2020-02-06)