7/2020 dot. sprostowania do KOMUNIKATU 6/2020 (2020-01-24)