6/2020 dot. zajęć kondycyjnych dla narciarzy (2020-01-24)