4/2020 dot. aerobiku w wodzie dla Pań (2020-01-16)