73/2019 dot. wycieczki turystycznej dla pracowników "ZAGŁĘBIE MIEDZIOWE" (2019-10-04)