63/2019 dot. zajęć kondycyjnych dla narciarzy (2019-09-09)