60/2019 dot. biletów na X Krakowskie Miniatury Teatralne (2019-07-08)