54/2019 dot. wycieczki turystycznej dla pracowników „Wokół Gór Sowich” (2019-06-11)