50/2019 dot. castingu do widowiska teatralno-muzycznego z okazji obchod├│w Jubileuszu 100 - lecia AGH "Kids of Evolution" (2019-05-29)