49/2019 dot. wycieczki krajoznawczej dla pracowników "Północne Czechy" (2019-05-27)