44/2019 dot. wycieczki turystycznej dla pracowników "Ziemia przemyska" (2019-05-16)