41/2019 dot. biletów na Kabaret Hrabi "Wady i Waszki" (2019-05-07)