34/2019 dot. wycieczki krajoznawczej dla pracowników "KASZUBY" (2019-04-10)