Uchwała nr 127/2023 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych „Maszyny i Urządzenia górnictwa podziemnego” prowadzonych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (2023-07-29)