80/2023 dot. wycieczki krajoznawczej „KRAJ MORAWSKO-ŚLĄSKI” (2023-10-03)