75/2023 dot. zajęć koszykówki dla dzieci (2023-09-15)