65/2023 dot. wycieczki krajoznawczej „DOLINA ŚRODKOWEJ PILICY” (2023-08-11)