64/2023 dot. wycieczki krajoznawczej „DWA SĄCZE” (2023-07-18)