Uchwała nr 90/2023 w sprawie wyznaczenia prof. dr. hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza na recenzenta do wniosku Politechniki Lubelskiej o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa prof. Witoldowi Pedryczowi (2023-05-31)