Uchwała nr 89/2023 w sprawie wyznaczenia kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej (prof. dr hab. inż. Krzysztof Tajduś) (2023-05-31)