Uchwała nr 88/2023 w sprawie wyznaczenia kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej (prof. dr hab. inż. Paweł Osłoń) (2023-05-31)