Uchwała nr 78/2023 w sprawie wyznaczenia kandydata na członka Rady Doskonałości Naukowej (prof. dr hab. Szymon Cyfert) (2023-05-31)