Uchwała nr 64/2023 w sprawie zmiany uchwały nr 180/2020 Senatu AGH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów ogólnopolskich w 2024 r. z późn. zm. (2023-05-31)