61/2023 dot. Pierwszego Festiwalu Klezmerskiego (2023-07-03)