56/2023 dot. wycieczki krajoznawczej „SZLAK PIASTOWSKI” (2023-06-16)