55/2023 dot. wycieczki krajoznawczej „WOKÓŁ TATR NIŻNYCH” (2023-06-15)