51/2023 dot. wycieczki krajoznawczej „DOLINA DOLNEJ WISŁY” (2023-05-25)