Uchwała nr 57/2023 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Senatu AGH w dniu 22 marca 2023 r. (2023-03-26)