Uchwała nr 54/2023 w sprawie zmiany uchwały nr 75/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Metali Nieżelaznych. (2023-04-26)