Uchwała nr 49/2023 w sprawie uzasadnienia wniosku Rektora AGH o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się rozprawę doktorską dr. inż. Artura Lucjana Guzy. (2023-04-26)