Uchwała nr 48/2023 w sprawie uzasadnienia wniosku Rektora AGH o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego dr. hab. inż. Adamowi Janowi Jabłońskiemu. (2023-04-26)