Uchwała nr 47/2023 w sprawie uzasadnienia wniosku Rektora AGH o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego dr hab. Agacie Annie Jurkowskiej. (2023-04-26)