Uchwała nr 36/2023 w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Senatu AGH w dniu 1 marca 2023 r. (2023-03-22)