Uchwała nr 33/2023 w sprawie zmiany uchwały nr 101/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia programu czterosemestralnych studiów drugiego stopnia na kierunku studiów Nowoczesne Technologie Paliwowe, o profilu ogólnoakademickim... (2023-03-22)