Uchwała nr 23/2023 Senatu AGH z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie ustalenia programu studiów II stopnia na kierunku studiów Raw Materials Value Chain, o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami (2023-03-01)