Uchwała nr 21/2023 Senatu AGH z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr 116/2019 Senatu AGH z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia i dostosowania programów studiów na kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Zarządzania (2023-03-01)