Uchwała nr 20/2023 Senatu AGH z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie zmian w programach studiów wyższych w zakresie nazwy i przyporządkowania do dyscyplin w związku ze zmianą nazw niektórych dyscyplin naukowych (2023-03-01)