27/2023 dot. wycieczki krajoznawczej "Niedziela Palmowa w Strumieniu". (2023-03-27)