Uchwała nr 163/2012 w sprawie pozytywnej opinii do wniosku Dziekana o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego Prof. dr hab. inż. Jana Kusiaka z Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. (2012-07-04)