Uchwała nr 160/2012 w sprawie zabezpieczenia przez ACK Cyfronet AGH środków na pokrycie wkładu własnego oraz wydatków niekwalifikowanych w projekcie „Budowa hali maszyn ACK Cyfronet AGH” składanym w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. (2012-07-04)