Uchwała nr 159/2012 w sprawie powierzenia prowadzenia kierunków studiów wyższych Wydziałowi Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej oraz Wydziałowi Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. (2012-07-04)