Uchwała nr 157/2012 w sprawie opinii dotyczącej połączenia Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji z Instytutem Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. (2012-07-04)