Uchwała nr 145/2012 w sprawie likwidacji kierunku studiów „Informatyka Stosowana” na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia prowadzonego przez Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej. (2012-07-04)