Uchwała nr 129/2012 w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków prowadzonych na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. (2012-07-04)