Uchwała nr 128/2012 w sprawie zmiany Uchwały Senatu AGH z dnia 15 lutego 2012 w sprawie wyborów organów Uczelni na kadencję 2012-2016. (2012-07-04)