Uchwała nr 15/2023 w sprawie ustalenia programu studiów I stopnia na kierunku studiów Mechanical Engineering, o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. (2023-02-01)